Wydarzenia

Dzisiaj

-

II Forum Administracji Akademickiej

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G

Organizator:

Forum Administracji Akademickiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego

Webinarium na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej

Lokalizacja:
Organizator:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Grupą roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni koordynowaną przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wtorkowe spotkania z historią | Bolszewicy a gospodarka. Jak powstał system gospodarczy ZSRR

Lokalizacja:

spotkanie hybrydowe: sala 152|budynek główny lub 

MS Teams

Organizator:

zespół historyków z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

-

Kurs przygotowawczy do sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce (WOG)

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C

Organizator:

Centrum Otwartej Edukacji SGH

-

IX ogólnopolska konferencja naukowa „Przedsiębiorstwo zrównoważone. Dylematy zrównoważonego rozwoju”

Lokalizacja:

Kazimierz Dolny

Organizator:

Instytut Zarządzania SGH

Wtorkowe spotkania z historią | Budowa metra w Warszawie

Lokalizacja:

spotkanie hybrydowe: sala 152|budynek główny lub 

MS Teams

Organizator:

zespół historyków z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Konstytucyjna ochrona jedności zarządzania finansami publicznymi – otwarte sympozjum naukowe IFP #219Konstytucja

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, aula VII

Organizator:

Instytut Finansów Publicznych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

Karuzela VAT – skutek uboczny unijnej swobody przepływu towarów

Lokalizacja:

SGH, Rakowiecka 24, budynek A, sala 9

online (MS Teams)

Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, bud. C, sala 5E

Organizator:

Katedra Geografii Ekonomicznej, KNOP, Instytut Zarządzania Wartością, KNOP, Instytut Gospodarstwa Społecznego, KES

Rozliczenia transgraniczne w międzynarodowej grupie kapitałowej

Lokalizacja:

SGH, Rakowiecka 24, budynek A, sala 1

online (MS Teams)

SGH Doctoral Summer School on contemporary challenges in politics, business, and economy – koniec zapisów

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

Academic Publishing and Excellence: Research Capability Building in Doctoral Candidates – warsztaty dla promotorów doktorantów

Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

VIII edycja Edward Altman Lecture Series

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Katedra Systemu Finansowego, Szkoła Doktorska SGH

Święto SGH 2024

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

SGH

Finanse w czasach eskalacji ryzyka klimatycznego i geopolitycznego

Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Bankowości SGH

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SGH – rejestracja do 17 czerwca

Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

Polsko-niemiecka konferencja naukowa 2024: 20 years together in the EU: Achievements and challenges – German and Polish perspectives

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152

Organizator:

Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Instytut Gospodarki Światowej

-

Challenges of modern economy – research conclusions of young scientists

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

SGH Doctoral School

-

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2024

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych SGH