Wydarzenia

Wyróżnione

-

Kurs przygotowawczy do sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce (WOG)

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C

Organizator:

Centrum Otwartej Edukacji SGH

Dzisiaj

Wtorkowe spotkania z historią | Historia komputerów osobistych

Lokalizacja:

spotkanie hybrydowe: Sala Senatu|budynek główny lub 

Organizator:

zespół historyków z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

SGH Alumni Insights: Navigating Careers and Company Cultures

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, aula VII

Organizator:

Global Learning Community, Klub Absolwentów SGH

 

Polska polityka migracyjna – uwarunkowania i rekomendacje

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Fundacja Przyjazny Kraj, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank, Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej (SGH)

Freedom Fights 2024

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, sala 1B

Organizator:

Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Wolności Gospodarczej, Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, Zakład Ekonomii Liberalnej SGH. 

 

Partnerzy:

Austrian Economics Center, Hayek Institut

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: wyzwania dla cyfrowej demokracji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152

Organizator:

Fundacja Obserwatorium Demokracji Cyfrowej, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Ketedra Studiów Politycznych ISM SGH, 

Dzień otwarty w Szkole Doktorskiej SGH

Lokalizacja:
Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

CEMS MIM Day – Join CEMS Master's in International Management

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek główny, Aula Spadochronowa

Organizator:

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wtorkowe spotkania z historią | Bliski Wschód – perspektywa lokalna

Lokalizacja:

spotkanie hybrydowe: Sala Senatu|budynek główny lub 

Organizator:

zespół historyków z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

-

Sustainable Human Resources Management – an International Perspective

Lokalizacja:

Warszawa

Organizator:

Instytut Kapitału Ludzkiego SGH, Instytut Psychologii UG

Czwarte spotkanie Klubu Prasowego SGH: Jak opowiadać Polskę Niemcom, a jak o Niemczech Polakom?

Lokalizacja:

ul. Rakowiecka 22B, Biblioteka SGH, przestrzeń coworkingowa (PPZ)
online (YouTube)

Organizator:

Zespół Prasowy SGH

Współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym

Lokalizacja:

online

Organizator:

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami

AI Spring. Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

dr hab. Tymoteusz Doligalski, mgr Daniel Kaszyński, AI Lab

Dzień otwarty w Szkole Doktorskiej SGH

Lokalizacja:
Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

Forum Gmin na 5!

Lokalizacja:
Organizator:

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Studenckie Koło Naukowe Akceleracji

-

II Forum Administracji Akademickiej

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G

Organizator:

Forum Administracji Akademickiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego

-

IX ogólnopolska konferencja naukowa „Przedsiębiorstwo zrównoważone. Dylematy zrównoważonego rozwoju”

Lokalizacja:

Kazimierz Dolny

Organizator:

Instytut Zarządzania SGH

-

Kurs przygotowawczy do sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce (WOG)

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C

Organizator:

Centrum Otwartej Edukacji SGH

SGH Doctoral Summer School on contemporary challenges in politics, business, and economy – koniec zapisów

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

VIII edycja Edward Altman Lecture Series

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Katedra Systemu Finansowego, Szkoła Doktorska SGH

Święto SGH 2024

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

SGH

Finanse w czasach eskalacji ryzyka klimatycznego i geopolitycznego

Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Bankowości SGH

Polsko-niemiecka konferencja naukowa 2024

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152

Organizator:

Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Instytut Gospodarki Światowej

-

Challenges of modern economy – research conclusions of young scientists

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

SGH Doctoral School

-

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2024

Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych SGH