Zarządzanie kontem

Konto SGH umożliwia korzystanie z wewnętrznych systemów informatycznych, zgodnie z udzielonymi uprawnieniami. Za pomocą chmury SGH użytkownik może zmienić hasło, zaktualizować metody weryfikacji i informacje zabezpieczające, zarządzać pakietem Office na swoich urządzeniach i inne.

Aby przejść do ustawień konta, należy zalogować się do strony

i kliknąć w avatar (inicjały lub zdjęcie) w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję Wyświetl konto lub wejść bezpośrednio przez link

po lewej stronie menu z opcjami do sprawdzenia informacji o koncie, a na środku kafelki z tymi samymi opcjami

Po wybraniu poszczególnych opcji menu w formie listy po lewej stronie lub w formie kafelków użytkownik ma możliwość:

 • Informacje zabezpieczające - zmienić informację zabezpieczającą konto, np. numer telefonu, na który dostaje kody uwierzytelniające
 • Hasło - zmienić hasło
 • Urządzenia - wyłączyć utracone urządzenie, np. zgubiony telefon, aby nikt inny nie mógł uzyskać do niego dostępu
 • Organizacje - sprawdzić informację o organizacji macierzystej, która zarządza kontem
 • Ustawienia i prywatność - ustawić język, format regionalny, strefę czasową
 • Moje logowania - sprawdzić ostatnie aktywności, miejsce i czas logowań
 • Aplikacje pakietu Office - zainstalować i zarządzać aplikacjami pakietu Office
 • Subskrypcje -  sprawdzić licencje na programy, do których użytkownik ma dostęp
Ustawienie pierwszego hasła do konta

Po założeniu konta w domenie SGH na prywatny adres mailowy jest wysyłana wiadomość z loginem i instrukcją ustawienia pierwszego hasła.

Zasady tworzenia hasła

Hasło powinno składać się z co najmniej dziesięciu znaków, nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
Hasło musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:

 • wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)
 • małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)
 • cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
 • znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)
Zmiana i odzyskiwanie hasła

Zmiana i odzyskiwanie hasła możliwe jest za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania ustawionego na kontach SGH. Korzystając z aplikacji Microsoft Authenticator lub kodów SMS można ustawić hasło do konta SGH. Poniższe linki przekierowują na strony firmy Microsoft.

Zmiana hasła 

Odzyskiwanie hasła

Ustawienie dwuskładnikowej weryfikacji MFA

Podczas pierwszego logowania wymagane jest ustawienie dwuskładnikowej weryfikacji do konta SGH. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

Ustawienie zdjęcia

Zdjęcie w aplikacjach chmurowych m.in. Outlook i MS Teams

Aby w profilu w aplikacjach Microsoftu, np. MS Teams wyświetlało się zdjęcie należy po zalogowaniu się do Chmury SGH kliknąć na avatar z inicjałami i przekazać nowe zdjęcie lub przeciągnąć je w wyznaczone miejsce.

Zmiana swojego zdjęcia w chmurze SGH

Zdjęcie w Książce Adresowej USOS

Natomiast jeśli użytkownik chce mieć widoczne zdjęcie w innych systemach SGH np. APD czy Książka Adresowa USOS powinien wysłać e-mail na adres ksiazka@sgh.waw.pl z załączonym zdjęciem.

Zarządzanie kontem za pomocą aplikacji konto

Po zalogowaniu do strony (dostęp po połączeniu z VPN)

użytkownik może wykonać następujące działania:

 • zablokować legitymację
 • wygenerować stopkę mailową

Szczegółowa instrukcja jak wykonać wymienione operacje

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl