Zarządzanie kontem

Konto SGH umożliwia korzystanie z wewnętrznych systemów informatycznych, zgodnie z udzielonymi uprawnieniami. Za pomocą chmury SGH użytkownik może zmienić hasło, zaktualizować metody weryfikacji i informacje zabezpieczające, zarządzać pakietem Office na swoich urządzeniach i inne.

Aby przejść do ustawień konta, należy zalogować się do strony

i kliknąć w avatar (inicjały lub zdjęcie) w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję Wyświetl konto.

po lewej stronie menu z opcjami do sprawdzenia informacji o koncie, a na środku kafelki z tymi samymi opcjami

Po wybraniu poszczególnych opcji menu w formie listy po lewej stronie lub w formie kafelków użytkownik ma możliwość:

 • Informacje zabezpieczające - zmienić informację zabezpieczającą konto, np. numer telefonu, na który dostaje kody uwierzytelniające
 • Hasło - zmienić hasło
 • Urządzenia - wyłączyć utracone urządzenie, np. zgubiony telefon, aby nikt inny nie mógł uzyskać do niego dostępu
 • Organizacje - sprawdzić informację o organizacji macierzystej, która zarządza kontem
 • Ustawienia i prywatność - ustawić język, format regionalny, strefę czasową
 • Moje logowania - sprawdzić ostatnie aktywności, miejsce i czas logowań
 • Aplikacje pakietu Office - zainstalować i zarządzać aplikacjami pakietu Office
 • Subskrypcje -  sprawdzić licencje na programy, do których użytkownik ma dostęp
Ustawienie dwuskładnikowej weryfikacji MFA

Podczas pierwszego logowania wymagane jest ustawienie dwuskładnikowej weryfikacji do konta SGH. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

MFA LOGOWANIE WIELOSKŁADNIKOWE

Ustawienie zdjęcia
Zmiana swojego zdjęcia w chmurze SGH

Aby w profilu w aplikacjach Microsoftu, np. MS Teams wyświetlało się zdjęcie należy po zalogowaniu się do chmury kliknąć na avatar z inicjałami i przekazać nowe zdjęcie lub przeciągnąć je na wyznaczone miejsce.

Natomiast jeśli użytkownik chce mieć widoczne zdjęcie w innych systemach SGH np. APD czy Książka Adresowa USOS powinien wysłać e-mail na adres ksiazka@sgh.waw.pl z załączonym zdjęciem.

Ustawienie pierwszego hasła do konta

Po założeniu konta w domenie SGH na prywatny adres mailowy zostaje wysłana wiadomość z utworzonym loginem i instrukcją ustawienia pierwszego hasła.

Zasady tworzenia hasła

Hasło powinno składać się z co najmniej dziesięciu znaków, nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
Hasło musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:

 • wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)
 • małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)
 • cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
 • znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)
Zarządzanie kontem za pomocą aplikacji konto

Po zalogowaniu do strony

użytkownik może wykonać następujące działania:

 • zablokować legitymację
 • wygenerować stopkę mailową

Szczegółowa instrukcja jak wykonać wymienione operacje

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl