Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów w Uczelni. Samorząd reprezentuje interesy doktorantów, broni ich praw, działa na rzecz integracji środowiska doktorantów SGH, a także wyraża opinie społeczności doktorantów i uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji, w sprawach dotyczących doktorantów.

Organy Samorządu Doktorantów

Zarząd Samorządu

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów. Kieruje on pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Samorządu Doktorantów:

 • Jolanta Bartoszewska – przewodnicząca,
 • Andrzej Nowakowski – członek zarządu.
Ubiegłe kadencje
 • 2022: Jolanta Bartoszewska (przewodnicząca), Monika Piosik, Adam Zawadzki
 • 2021: Szczepańska Patrycja (przewodnicząca), Patrycja Fatyga, Karolina Bolesta
 • 2020: Mirosław Łukasiewicz (przewodniczący), Karolina Zubel, Radosław Sadowski
 • 2019: Jan M. Janiszewski (przewodniczący), Mirosław Łukasiewicz, Joanna Karaś
 • 2018: Jan M. Janiszewski (przewodniczący),Teresa Długosz, Joanna Karaś
 • 2017: do III: Mateusz Bereziewicz, od III: Teresa Długosz, Piotr Maicki, Jan M. Janiszewski;
 • 2016: Łukasz Hnatkowski, Piotr Maicki, Łukasz Sobczak;
 • 2015: do V: Michał Masior, do IV: Katarzyna Negacz, do X: Marta Dobrzycka, Daniel Wieteski, Anna Grudecka;
 • 2014: Katarzyna Negacz, do II: Andrzej Metelski, Dominik Łężak, od II: Paulina Malesa, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak;
 • 2013: do IV - Tomasz Chróstny, od IV: Katarzyna Negacz, Piotr Brudnicki, Marta Pachocka;
 • 2012: Piotr Brudnicki, Karol Piekut, Paweł Sawicki.

Rada Samorządu

Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów. Posiada ona wszelkie kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Samorządu.

Rada Samorządu Doktorantów:

 • Jolanta Bartoszewska (Szkoła Doktorska),
 • Przemysław Brzuszczak (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie),
 • Andrzej Nowakowski (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie),
 • Włodzimierz Petryk (Kolegium Analiz Ekonomicznych).
Ubiegłe kadencje
 • 2022: Jolanta Bartoszewska (SzD), Jakub Bronicki (SzD), Przemysław Brzuszczak (KNoP), Weronika Muszyńska (SzD), Andrzej Nowakowski (KNoP), Grzegorz Otczyk (KZiF), Włodzimierz Petryk (KAE), Monika Piosik (SzD), Marek Szyl (KZiF), Aleksandra Tołczyk (SzD), Adam Zawadzki (SzD).
 • 2021: Bartosz Fraszka (Szkoła Doktorska), Grzegorz Otczyk (KZiF), Jakub Zaleski (KZiF), Karolina Bolesta (Szkoła Doktorska),Katarzyna Dembowska (KNoP), Klara Życka (Szkoła Doktorska), Krystyna Kacprowska (Szkoła Doktorska), Patrycja Fatyga (KES), Patrycja Szczepańska (Szkoła Doktorska), Przemysław Brzuszczak (KNoP), Włodzimierz Petryk (KAE), Żaneta Czyżniewska (Szkoła Doktorska).
 • 2020: Krawczyk Artur (KAE), Pawelczyk Jakub (KAE), Petryk Włodzimierz (KAE), Fatyga Patrycja (KES), Zubel Karolina (KES), Brzuszczak Przemysław (KNOP), Kawko Marcin (KNOP), Tyczyna Eugeniusz (KNOP), Dylik Justyna (KZIF), Łukasiewicz Mirosław (KZIF), Otczyk Grzegorz (KZIF), Sadowski Radosław (Szkoła Doktorska SGH), Szczepańska Patrycja (Szkoła Doktorska SGH), ŻYCKA Klara (Szkoła Doktorska SGH)
 • 2019: Artur Krawczyk (KAE); Jakub Pawelczak (KAE); Włodzimierz Petryk (KAE); Patrycja Fatyga (KES); Karolina Kamińska (KES);Karolina Zubel (KES); Aleksandra Balwierczyk (KGŚ); Joanna Karaś (KGŚ); Jan M. Janiszewski (KNoP); Marcin Kawko (KNoP);Eugeniusz Tyczyna (KNoP);Magdalena Kołton (KZiF); Paweł Ogrodnik (KZiF);Jakub Zalewski (KZiF).
 • 2018:Teresa Długosz (KGŚ);Jan M. Janiszewski (KNoP);Joanna Karaś (KGŚ);Magdalena Kołton  (KZiF);Maryna Lassota (KZiF);Włodzimierz Petryk (KAE);Alan Rynio (KGŚ);Maciej Rząca (KZiF);Eugeniusz Tyczyna (KNoP).
 • 2017: Piotr Maicki, Teresa Długosz, Jan M. Janiszewski, Mateusz Bereziewicz, Joanna Karaś, Magdalena Kołton, Dominik Łężak, Grzegorz Pawłowski, Jakub Zaleski;  
 • 2016: Łukasz Drozda, Piotr Górski, Łukasz Hnatkowski, Łukasz Janikowski, Dominik Łężak, Piotr Maicki, Piotr Międlar, Katarzyna Negacz, Paweł Pisany, Wojciech Saba, Justyna Szambelan, Piotr Witak;
 • 2015:Marta Dobrzycka, Paulina  Malesa, Anna Matuszewska, Andrzej Metelski, Kamil Mieszkowski, Katarzyna Negacz, Paulina Spałek, Anna Para, Joanna Waszczuk, Mateusz Wawrzyniak, Daniel Wieteski, Wiktor Woytowicz, Aleksandra Żebrowska;
 • 2014: Monika Dargas-Miszczak, Małgorzata Karaś, Andrzej Metelski, Katarzyna Negacz, Tomasz Niedziólka, Michał Niwiński, Anna Para, Marta Ryżewska, Marcin Szlezak, Daniel Wieteski, Aleksandra Żebrowska;
 • 2013: Piotr Brudnicki, Tomasz Chróstny, Monika Harach, Andrzej Metelski, Katarzyna Negacz,Tomasz Niedziólka, Anna Para, Marta Ryżewska, Paweł Sawicki, Daniel Wieteski;
 • 2012: Piotr Brudnicki, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Monika Harach, Karol Piekut, Michał Wit-Gurdziński, Paweł Sawicki, Marietta Supronowicz, Rafał Osiński.

XI Okręgowa Komisja Wyborcza

Skład XI Okręgowej Komisji Wyborczej (właściwej dla ogółu doktorantów SGH):

 • Marta Brzozowska-Katner – przewodnicząca OKW, 
 • Maja Kowalewska – zastępczyni przewodniczącej OKW, 
 • Weronika Daniłowska – sekretarz OKW.

Senator Doktorancki

 • Piotr Wąsowski

Komisja rewizyjna

 • Jakub Bronicki,
 • Łukasz Kołodziejczyk,
 • Jakub Wisła.

Przedłużanie studiów doktoranckich starego trybu


Regulamin oraz Budżet Samorządu Doktorantów

Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów SGH zapewnia Uczelnia. O podziale tych środków decyduje Zarząd Samorządu Doktorantów SGH (§ 23 Regulaminu Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Regulaminem”). Przewodniczący Samorządu przedstawia Radzie Samorządu do informacji preliminarz podziału środków materialnych Samorządu (§ 24 Regulaminu). Uczelnia ma prawo określenia zasad dysponowania przez Samorząd przekazanymi środkami materialnymi (§ 3 ust. 3 Regulaminu).


Konferencje naukowe oraz monografie Samorządu Doktorantów

Celem konferencji naukowych organizowanych przez Samorząd Doktorantów jest rozwój i wspieranie badań młodych naukowców oraz integracja środowiska naukowego związanego z naukami społecznymi (ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomii i finanse, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji). W ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz jego prezentacji podczas konferencji. Udział w konferencji oraz publikacja artykułu są bezpłatne.

Ostatnie konferencje i monografie

Konferencja naukowa pt.: Współczesne nurty badawcze w dziedzinie nauk społecznych – 22 września 2021 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: współczesne nurty badawcze w dziedzinie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo Difin).

Konferencja naukowa pt.: Badania młodych naukowców w zakresie nauk ekonomicznych. Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii – 14 grudnia 2020 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: wyzwania gospodarcze związane z pandemią.
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Konferencja naukowa pt.: Wyzwania globalne – badania młodych naukowców – 5 czerwca 2020 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: zagadnienia z dyscypliny nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Konferencja naukowa pt.: Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w świetle badań młodych naukowców – 16 grudnia 2019 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: zagadnienia z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Konferencja naukowa pt.: Nauki ekonomiczne w świetle badań doktorantów i młodych pracowników nauki – 17 grudnia 2018 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: zagadnienia z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Kursy językowe dla doktorantów

Kursy językowe dla doktorantów organizowane są przez Samorząd Doktorantów w zależności od zapotrzebowania. Szczegółowe informacje o dostępnych kursach, opłatach oraz terminach przesyłane są każdego roku drogą mailową.


Fundusz Ruchu Doktoranckiego

W ramach Funduszu Ruchu Doktoranckiego, finansowana jest działalność naukowa, dydaktyczna, publikacyjno-wydawnicza, sportowa i kulturalna, prowadzona przez doktorantów, a także współpraca i integracja środowiska doktorantów oraz funkcjonowanie i działalność Samorządu Doktorantów SGH.

Fundusz Ruchu Doktoranckiego 2021

Wyniki postępowań o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Ruchu Doktoranckiego, których realizacja będzie miała miejsce w 2021 r.

Lista rankingowa projektów:
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny rynek pracy oczami młodych - szanse i wyzwania” (projekt doktorantki Weroniki Muszyńskiej) oraz Doktorancko-Studencka Monografia Naukowa „Metaekonomia w badaniach młodych naukowców” (projekt doktoranta Marcina Kawko).


Spotkania integracyjne

Samorząd Doktorantów działa na rzecz integracji środowiska doktorantów.

Zaproszenia na spotkania są wysyłane bezpośrednio na uczelniane skrzynki mailowe.


Warsztaty dla doktorantów

Organizowanie warsztatów dla doktorantów jest już wieloletnią tradycją Samorządu Doktorantów SGH. Celem warsztatów jest wspieranie oraz zwiększanie kompetencji doktorantów. Szczegółowe informacje na temat warsztatów publikowane są na profilu Samorządu Doktorantów na facebook’u.

Lista warsztatów organizowanych przez Samorząd Doktorantów w kadencji 2022/23

 • Indywidualny Plan Badawczy (IPB) i Ocena Śródokresowa
  19 maja 2022 r., 20:15, mgr Arkadiusz Zalewski, mgr Bartosz Fraszka, mgr Marek Kapera, mgr Radosław Sadowski

Seria Spotkania dla doktorantów/Meetings for PhD students and candidates

 • 3 października 2022 r., 18:45, prof. Doligalski, Jak napisać doktorat? Poradnik autostopowicza, pl/ang
  Oct 3rd, 2022, 6:45 pm, prof. Doligalski, How to write a Ph.D. thesis? A hitchhiker’s guide, pl/eng
 • 10 października 2022 r., 18:45, prof. Juchniewicz, Rozprawa doktorska jako projekt, pl/ang
  Oct 10th, 2022, 6:45 pm, prof. Juchniewicz, Doctoral dissertation as a project, pl/eng
 • 17 października 2022 r., 18:45, prof. Mrówka, Jak zrobić świetne wrażenie na każdym audytorium?, pl/ang
  Oct 17th, 2022, 6:45 pm, prof. Mrówka, How to pitch any audience?, pl/eng
 • 24 października 2022 r., 18:45, prof. Zaleska, Łączenie pracy naukowej z karierą w praktyce - budowa pozycji i kształtowanie wizerunku, pl
  Oct 24th, 2022, 6:45 pm, prof. Zaleska, Combining scientific work with having a career in practice - status building and image creation, pl
 • 7 listopada 2022 r., 18:45, prof. Juchniewicz, Doktorat – projekt w międzynarodowym zespole, pl/ang
  Nov 7th, 2022, 6:45 pm, prof. Juchniewicz, PhD thesis as a project in an international team, pl/eng
 • 14 listopada 2022 r., 18:45, prof. Brdulak, Profesjonalna prezentacja ze stylem i na luzie, pl/ang
  Nov 14th, 2022, 6:45 pm, prof. Brdulak, Stylish and relaxed when giving a professional presentation, pl/eng
 • 21 listopada 2022 r., 18:45, prof. Kuciński, Jak uprawiać naukę? Zmagania z niewiedzą, pl, wieczór z dedykacją książki
  Nov 21st, 2022, 6:45 pm, prof. Kuciński, How to do science? Struggling with ignorance, pl, book signing
 • 28 listopada 2022 r., 18:45, prof. Juchniewicz, Techniki zarządzania projektami w rozwoju i pracy naukowca, pl/ang
  Nov 28th, 2022, 6:45 pm, prof. Juchniewicz, Project management techniques in scientist’s development and work, pl/eng
 • 5 grudnia 2022 r., 18:45, dr Grabowska, Dobre praktyki badawcze w pracy nad doktoratem, pl/ang
  Dec 5th, 2022, 6:45 pm, dr Grabowska, Researcher’s best practices in doctoral dissertation work, pl/eng
 • 12 grudnia, 18:45, dr Grabowska, Metody jakościowe – wybrane zagadnienia, pl/ang
  Dec 12th, 2022, 6:45 pm, dr Grabowska, Qualitative methods - selected issues, pl/eng
 • 19 grudnia 2022 r., 18:45, dr Grabowska, Metody ilościowe – segmentacja i analiza czynnikowa, pl/ang
  Dec 19th, 2022, 6:45 pm, dr Grabowska, Quantitative methods - segmentation and factor analysis, pl/eng
 • 4 lutego 2023, prof. Wachowiak, Warsztaty z wystąpień publicznych, pl/eng
  Feb 4th, 2023, prof. Wachowiak, Workshops on public speaking, pl/eng a

Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów oraz za czyn uchybiający godności doktoranta. Sprawę doktoranta rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do 1 roku, wydalenie z uczelni.

Komisja dyscyplinarna

Doktoranci są wybierani na członków Komisji Dyscyplinarnych ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnych ds. Doktorantów na okres kadencji Samorządu Doktorantów. Ich członkostwo w komisji trwa do czasu powołania do komisji dyscyplinarnych doktorantów na okres kolejnej kadencji Samorządu Doktorantów.

Komisja Dyscyplinarna ds. doktorantów

W skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, na kadencję 2020-2024, wchodzą następujący nauczyciele akademiccy wybrani przez Senat:

 1. prof. dr hab. Aleksandra Duliniec;
 2. dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. SGH;
 3. dr hab. Jacek Lipiec, prof. SGH;
 4. dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH;
 5. dr hab. Małgorzata Zajaczkowski;
 6. dr Przemysław Biskup;
 7. dr Sylwia Bochenek-Roik;
 8. dr Tomasz Grzybowski.

W skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów wchodzą również następujący doktoranci:

 1. mgr Agata Bienia
 2. mgr Katarzyna Dembowska
 3. mgr Sylwia Chrabałowska
 4. mgr Bartosz Fraszka
 5. mgr Marcin Kawko
 6. mgr Marta Kruhlaya
 7. mgr Weronika Muszyńska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. doktorantów

W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, na kadencję 2020-2024, wchodzą następujący nauczyciele akademiccy wybrani przez Senat:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Alińska;
 2. prof. dr hab. Adam Szyszka;
 3. dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH;
 4. dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH;
 5. dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH.

W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów wchodzą również następujący doktoranci:

 1. mgr Milena Jakubas;
 2. mgr Julia Kuchno;
 3. mgr Jakub Zaleski;
 4. mgr Anna Zdyb.

Kodeks etyki doktoranta

Kontakt:

e-mail: doktoranci@sgh.waw.pl

Ogólnopolska konferencja doktorantów SGH z cyklu „Nauka odpowiedzią na niepewność”