Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów w Uczelni. Samorząd reprezentuje interesy doktorantów, broni ich praw, działa na rzecz integracji środowiska doktorantów SGH, a także wyraża opinie społeczności doktorantów i uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji, w sprawach dotyczących doktorantów.

Organy Samorządu Doktorantów

Zarząd Samorządu

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów. Kieruje on pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Samorządu Doktorantów w kadencji 2022/23:

 • Jolanta Bartoszewska – przewodnicząca,
 • Weronika Muszyńska – członkini zarządu,
 • Adam Zawadzki – członek zarządu.
Ubiegłe kadencje
 • 2021: Szczepańska Patrycja (przewodnicząca), Patrycja Fatyga, Karolina Bolesta
 • 2020: Mirosław Łukasiewicz (przewodniczący), Karolina Zubel, Radosław Sadowski
 • 2019: Jan M. Janiszewski (przewodniczący), Mirosław Łukasiewicz, Joanna Karaś
 • 2018: Jan M. Janiszewski (przewodniczący),Teresa Długosz, Joanna Karaś
 • 2017: do III: Mateusz Bereziewicz, od III: Teresa Długosz, Piotr Maicki, Jan M. Janiszewski;
 • 2016: Łukasz Hnatkowski, Piotr Maicki, Łukasz Sobczak;
 • 2015: do V: Michał Masior, do IV: Katarzyna Negacz, do X: Marta Dobrzycka, Daniel Wieteski, Anna Grudecka;
 • 2014: Katarzyna Negacz, do II: Andrzej Metelski, Dominik Łężak, od II: Paulina Malesa, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak;
 • 2013: do IV - Tomasz Chróstny, od IV: Katarzyna Negacz, Piotr Brudnicki, Marta Pachocka;
 • 2012: Piotr Brudnicki, Karol Piekut, Paweł Sawicki.

Rada Samorządu

Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów. Posiada ona wszelkie kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Samorządu.

Rada Samorządu Doktorantów w kadencji 2022/23:

 • Jolanta Bartoszewska (Szkoła Doktorska),
 • Jakub Bronicki (Szkoła Doktorska),
 • Przemysław Brzuszczak (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie),
 • Weronika Muszyńska (Szkoła Doktorska),
 • Andrzej Nowakowski (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie),
 • Grzegorz Otczyk (Kolegium Zarządzania i Finansów),
 • Włodzimierz Petryk (Kolegium Analiz Ekonomicznych),
 • Monika Piosik (Szkoła Doktorska),
 • Marek Szyl (Kolegium Zarządzania i Finansów),
 • Aleksandra Tołczyk (Szkoła Doktorska),
 • Adam Zawadzki (Szkoła Doktorska).
Ubiegłe kadencje
 • 2021: Bartosz Fraszka (Szkoła Doktorska), Grzegorz Otczyk (KZiF), Jakub Zaleski (KZiF), Karolina Bolesta (Szkoła Doktorska),Katarzyna Dembowska (KNoP), Klara Życka (Szkoła Doktorska), Krystyna Kacprowska (Szkoła Doktorska), Patrycja Fatyga (KES), Patrycja Szczepańska (Szkoła Doktorska), Przemysław Brzuszczak (KNoP), Włodzimierz Petryk (KAE), Żaneta Czyżniewska (Szkoła Doktorska).
 • 2020: Krawczyk Artur (KAE), Pawelczyk Jakub (KAE), Petryk Włodzimierz (KAE), Fatyga Patrycja (KES), Zubel Karolina (KES), Brzuszczak Przemysław (KNOP), Kawko Marcin (KNOP), Tyczyna Eugeniusz (KNOP), Dylik Justyna (KZIF), Łukasiewicz Mirosław (KZIF), Otczyk Grzegorz (KZIF), Sadowski Radosław (Szkoła Doktorska SGH), Szczepańska Patrycja (Szkoła Doktorska SGH), ŻYCKA Klara (Szkoła Doktorska SGH)
 • 2019: Artur Krawczyk (KAE); Jakub Pawelczak (KAE); Włodzimierz Petryk (KAE); Patrycja Fatyga (KES); Karolina Kamińska (KES);Karolina Zubel (KES); Aleksandra Balwierczyk (KGŚ); Joanna Karaś (KGŚ); Jan M. Janiszewski (KNoP); Marcin Kawko (KNoP);Eugeniusz Tyczyna (KNoP);Magdalena Kołton (KZiF); Paweł Ogrodnik (KZiF);Jakub Zalewski (KZiF).
 • 2018:Teresa Długosz (KGŚ);Jan M. Janiszewski (KNoP);Joanna Karaś (KGŚ);Magdalena Kołton  (KZiF);Maryna Lassota (KZiF);Włodzimierz Petryk (KAE);Alan Rynio (KGŚ);Maciej Rząca (KZiF);Eugeniusz Tyczyna (KNoP).
 • 2017: Piotr Maicki, Teresa Długosz, Jan M. Janiszewski, Mateusz Bereziewicz, Joanna Karaś, Magdalena Kołton, Dominik Łężak, Grzegorz Pawłowski, Jakub Zaleski;  
 • 2016: Łukasz Drozda, Piotr Górski, Łukasz Hnatkowski, Łukasz Janikowski, Dominik Łężak, Piotr Maicki, Piotr Międlar, Katarzyna Negacz, Paweł Pisany, Wojciech Saba, Justyna Szambelan, Piotr Witak;
 • 2015:Marta Dobrzycka, Paulina  Malesa, Anna Matuszewska, Andrzej Metelski, Kamil Mieszkowski, Katarzyna Negacz, Paulina Spałek, Anna Para, Joanna Waszczuk, Mateusz Wawrzyniak, Daniel Wieteski, Wiktor Woytowicz, Aleksandra Żebrowska;
 • 2014: Monika Dargas-Miszczak, Małgorzata Karaś, Andrzej Metelski, Katarzyna Negacz, Tomasz Niedziólka, Michał Niwiński, Anna Para, Marta Ryżewska, Marcin Szlezak, Daniel Wieteski, Aleksandra Żebrowska;
 • 2013: Piotr Brudnicki, Tomasz Chróstny, Monika Harach, Andrzej Metelski, Katarzyna Negacz,Tomasz Niedziólka, Anna Para, Marta Ryżewska, Paweł Sawicki, Daniel Wieteski;
 • 2012: Piotr Brudnicki, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Monika Harach, Karol Piekut, Michał Wit-Gurdziński, Paweł Sawicki, Marietta Supronowicz, Rafał Osiński.

XI Okręgowa Komisja Wyborcza

Skład XI Okręgowej Komisji Wyborczej (właściwej dla ogółu doktorantów SGH):

 • Natalia Sabat – przewodnicząca OKW, 
 • Jolanta Bartoszewska – członkini OKW, 
 • Sylwia Chrabałowska – członkini OKW.

Regulamin oraz Budżet Samorządu Doktorantów

Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów SGH zapewnia Uczelnia. O podziale tych środków decyduje Zarząd Samorządu Doktorantów SGH (§ 23 Regulaminu Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Regulaminem”). Przewodniczący Samorządu przedstawia Radzie Samorządu do informacji preliminarz podziału środków materialnych Samorządu (§ 24 Regulaminu). Uczelnia ma prawo określenia zasad dysponowania przez Samorząd przekazanymi środkami materialnymi (§ 3 ust. 3 Regulaminu).


Konferencje naukowe oraz monografie Samorządu Doktorantów

Celem konferencji naukowych organizowanych przez Samorząd Doktorantów jest rozwój i wspieranie badań młodych naukowców oraz integracja środowiska naukowego związanego z naukami społecznymi (ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomii i finanse, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji). W ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz jego prezentacji podczas konferencji. Udział w konferencji oraz publikacja artykułu są bezpłatne.

Ostatnie konferencje i monografie

Konferencja naukowa pt.: Współczesne nurty badawcze w dziedzinie nauk społecznych – 22 września 2021 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: współczesne nurty badawcze w dziedzinie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo Difin).

Konferencja naukowa pt.: Badania młodych naukowców w zakresie nauk ekonomicznych. Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii – 14 grudnia 2020 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: wyzwania gospodarcze związane z pandemią.
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Konferencja naukowa pt.: Wyzwania globalne – badania młodych naukowców – 5 czerwca 2020 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: zagadnienia z dyscypliny nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Konferencja naukowa pt.: Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w świetle badań młodych naukowców – 16 grudnia 2019 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: zagadnienia z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Konferencja naukowa pt.: Nauki ekonomiczne w świetle badań doktorantów i młodych pracowników nauki – 17 grudnia 2018 r.

 • Tematyka konferencji oraz monografii: zagadnienia z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 • Zaakceptowane artykuły zostały bezpłatnie opublikowane w monografii pokonferencyjnej (Oficyna Wydawnicza SGH).

Kursy językowe dla doktorantów

Kursy językowe dla doktorantów organizowane są przez Samorząd Doktorantów w zależności od zapotrzebowania. Szczegółowe informacje o dostępnych kursach, opłatach oraz terminach przesyłane są każdego roku drogą mailową.

Kursy w roku akademickim 2021/22

Wszystkie kursy w roku akademickim 2021/22 odbyły się online za pośrednictwem MS Teams. Koszt udziału w jednym kursie wynosił 150 zł.

Semestr letni 2021/22

Kurs języka angielskiego pt.: English Language in use – news, business and society

 • Prowadzący: dr Maciej Huczko
 • Termin: poniedziałki, w godz. 18:30-20:00

Kurs języka francuskiego A1

 • Prowadząca: mgr Joanna Szegidewicz
 • Termin: wtorki w godz. 19:00-20:30

Kurs języka francuskiego B1

 • Prowadząca: mgr Beata Stawińska
 • Termin: wtorki w godz. 8:30-10:00

Kurs języka hiszpańskiego A1

 • Prowadząca: mgr Anna Zarzycka
 • Termin: czwartki w godz. 19:00-20:30

Kurs języka niemieckiego B1

 • Prowadząca: dr Agnieszka Kamińska
 • Termin: poniedziałki, w godz. 18:15-19:45

Kurs języka niemieckiego C1

 • Prowadząca: dr Katarzyna Karwowska
 • Termin: środy, w godz. 18:00-19:30

Kurs języka rosyjskiego A1

 • Prowadząca: mgr Maria Jędrys-Pawlicka
 • Termin: poniedziałki w godz. 18:30-20:00

Semestr zimowy 2021/2022

Kurs języka angielskiego pt.: Practical English for academic purposes

 • Prowadzący: dr Maciej Huczko
 • Termin: poniedziałki, w godz. 18:00-19:30

Kurs języka francuskiego A1

 • Prowadząca: mgr Iwona Rogalska
 • Termin: wtorki w godz. 19:00-20:30

Kurs języka francuskiego B1

 • Prowadząca: mgr Beata Stawińska
 • Termin: wtorki w godz. 18:00-19:30

 Kurs języka hiszpańskiego A1

 • Prowadząca: mgr Anna Zarzycka
 • Termin: czwartki w godz. 19:00-20:30

Kurs języka niemieckiego B1

 • Prowadząca: mgr Renata Jagaczewska
 • Termin: poniedziałki, w godz. 18:00-19:30

Kurs języka niemieckiego C1

 • Prowadząca: mgr Renata Jagaczewska
 • Termin: środy, w godz. 18:00-19:30

Kurs języka włoskiego A1

 • Prowadząca: mgr Hanna Bartochowska
 • Termin: czwartki w godz. 18:00-19:30

Fundusz Ruchu Doktoranckiego

W ramach Funduszu Ruchu Doktoranckiego, finansowana jest działalność naukowa, dydaktyczna, publikacyjno-wydawnicza, sportowa i kulturalna, prowadzona przez doktorantów, a także współpraca i integracja środowiska doktorantów oraz funkcjonowanie i działalność Samorządu Doktorantów SGH.

Fundusz Ruchu Doktoranckiego 2021

Wyniki postępowań o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Ruchu Doktoranckiego, których realizacja będzie miała miejsce w 2021 r.

Lista rankingowa projektów:
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny rynek pracy oczami młodych - szanse i wyzwania” (projekt doktorantki Weroniki Muszyńskiej) oraz Doktorancko-Studencka Monografia Naukowa „Metaekonomia w badaniach młodych naukowców” (projekt doktoranta Marcina Kawko).


Spotkania integracyjne

Samorząd Doktorantów działa na rzecz integracji środowiska doktorantów. Ze względu na pandemię COVID-19, organizacja spotkań integracyjnych od 2020 r. jest znacząco ograniczona.

Ostatnie spotkania

Spotkanie integracyjne – wyjście do Muzeum POLIN oraz do klubokawiarni

 • sobota 4 grudnia 2021 r., godz. 16:30, Muzeum POLIN

Śniadanie z Jego Magnificencją Rektorem

 • piątek 26 listopada 2021 r., godz. 08:00, Jajko Bistro & Cafe

Spotkanie integracyjne – rozpoczęcie roku akademickiego 2021/22

 • piątek 8 października 2021 r., godz. 18:00, Jajko Bistro & Cafe

Warsztaty dla doktorantów

Organizowanie warsztatów dla doktorantów jest już wieloletnią tradycją Samorządu Doktorantów SGH. Celem warsztatów jest wspieranie oraz zwiększanie kompetencji doktorantów. Szczegółowe informacje na temat warsztatów publikowane są na profilu Samorządu Doktorantów na facebook’u.

Lista warsztatów organizowanych przez Samorząd Doktorantów w kadencji 2021/22:

 • Writing scientific articles, mgr Dorota Miller – 8 marca 2022 r., godz.: 18:00, MS Teams
 • Autoreferat rozprawy doktorskiej, prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński – 3 marca 2022 r., godz. 17:30, MS Teams
 • Jak pisać teksty naukowe? dr hab.  Ewa Gałecka-Burdziak – sobota 15 stycznia 2022 r., godz. 10:00, MS Teams
 • Dane badawcze w projektach naukowych. Plan zarządzania danymi, dr Anetta Janowska oraz dr Agnieszka Kamińska – czwartek 25 listopada 2021 r., godz. 17:00, MS Teams
 • Przygotowywanie i publikowanie artykułów w międzynarodowych wysoko punktowanych wydawnictwach, dr David M. Herold z Vienna University of Economics and Business – 19 i 22 października 2021 r., godz. 11:00, sala 3a w bud. C
 • Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa w szkole doktorskiej, mgr Przemysław Brzuszczak – 6 lipca 2021 r., godz. 19:30, MS Teams
 • Metodyka prowadzenia badań jakościowych, dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH oraz mgr Bartłomiej Brach – 30 czerwca 2021 r., godz. 18:00, MS Teams
 • Obrona rozprawy doktorskiej, dr hab. inż. Adam Śliwiński, prof. SGH – 10 czerwca 2021 r, godz. 17:00, MS Teams
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów, dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. SGH – 9 czerwca 2021 r., godz. 18:00, MS Teams
 • Analizy wzdłużne i badanie przyczynowości w oparciu o jednostkowe dane administracyjne z hurtowni danych CeSAR, dr Ewa  Gałecka-Burdziak – 19 maja 2021 r., godz. 16:00, MS Teams

Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów oraz za czyn uchybiający godności doktoranta. Sprawę doktoranta rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do 1 roku, wydalenie z uczelni.

Komisja dyscyplinarna

Doktoranci są wybierani na członków Komisji Dyscyplinarnych ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnych ds. Doktorantów na okres kadencji Samorządu Doktorantów. Ich członkostwo w komisji trwa do czasu powołania do komisji dyscyplinarnych doktorantów na okres kolejnej kadencji Samorządu Doktorantów.

Komisja Dyscyplinarna ds. doktorantów

W skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, na kadencję 2020-2024, wchodzą następujący nauczyciele akademiccy wybrani przez Senat:

 1. prof. dr hab. Aleksandra Duliniec;
 2. dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. SGH;
 3. dr hab. Jacek Lipiec, prof. SGH;
 4. dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH;
 5. dr hab. Małgorzata Zajaczkowski;
 6. dr Przemysław Biskup;
 7. dr Sylwia Bochenek-Roik;
 8. dr Tomasz Grzybowski.

W skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów wchodzą również następujący doktoranci:

 1. mgr Agata Bienia;
 2. mgr Katarzyna Dembowska;
 3. mgr Bartosz Fraszka;
 4. mgr Marcin Kawko;
 5. mgr Marta Kruhlaya;
 6. mgr Weronika Muszyńska;
 7. mgr Natalia Sabat.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. doktorantów

W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, na kadencję 2020-2024, wchodzą następujący nauczyciele akademiccy wybrani przez Senat:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Alińska;
 2. prof. dr hab. Adam Szyszka;
 3. dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH;
 4. dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH;
 5. dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH.

W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów wchodzą również następujący doktoranci:

 1. mgr Milena Jakubas;
 2. mgr Julia Kuchno;
 3. mgr Jakub Zaleski;
 4. mgr Anna Zdyb.

Kodeks etyki doktoranta

Kontakt:

e-mail: doktoranci@sgh.waw.pl
profil doktorantów na Facebooku