Pieczęć elektroniczna SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia w Polsce wydaje studentom, oprócz tradycyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu, wersję cyfrową w postaci skanów opatrzonych kwalifikowaną elektroniczną pieczęcią SGH.

ELEKTRONICZNA PIECZĘĆ SGH jest rozwiązaniem zgodnym z przepisami Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS, 910/2014/EC), które stanowią standardowe reguły prawne dotyczące przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych w Unii Europejskiej.
CO TO JEST PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA?

Jest rodzajem elektronicznego podpisu złożonego na cyfrowej wersji dokumentu. 

W odróżnieniu od elektronicznego podpisu, którego dysponentem jest osoba fizyczna, dysponentem elektronicznej pieczęci jest instytucja - w naszym przypadku Uczelnia. System informatyczny, za pomocą którego oryginalny dokument w finalnej cyfrowej wersji zostaje opatrzony pieczęcią, zapewnia integralność oraz autentyczność dokumentu. Daje możliwość niezależnej i wiarygodnej weryfikacji prawdziwości wydania dokumentu przedstawionego w formie elektronicznej. Opatrzenie dyplomu i suplementu do dyplomu pieczęcią pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że dokument nie uległ zmianie i jest autentyczny. 

KIEDY WARTO UŻYĆ CYFROWEJ WERSJI ORYGINAŁU DYPLOMU/SUPLEMENTU DO DYPLOMU OPATRZONEJ ELEKTRONICZNĄ PIECZĘCIĄ SGH?

aplikując o pracę – cyfrowe odzwierciedlenie dyplomu opatrzone elektroniczną pieczęcią SGH nie wymaga już dodatkowego potwierdzania przez rekrutera/headhuntera autentyczności przedstawionego podczas rekrutacji dyplomu; 
 
aplikując na studia zagraniczne – elektroniczna pieczęć SGH jest zgodna z międzynarodowymi standardami potwierdzania autentyczności. ​

WERYFIKACJA ELEKTRONICZNEJ PIECZĘCI SGH NA DYPLOMIE I SUPLEMENCIE DO DYPLOMU SGH 

Każdy dyplom studiów wyższych SGH oraz suplement do dyplomu wydany od początku roku akademickiego 2019/2020 jest oznaczony kwalifikowaną pieczęcią SGH. 

Do weryfikacji pieczęci można użyć specjalnego dedykowanego oprogramowania lub skorzystać z mechanizmów Adobe Reader. 

Weryfikacja dyplomu SGH opatrzonego elektroniczną pieczęcią przy pomocy oprogramowania Adobe Reader 

Po otwarciu dokumentu:

1. Z menu wybieramy ikonę podpisu.

2. Wybieramy „Sprawdź poprawność wszystkich podpisów”.

Sprawdzenie poprawności podpisów w Adobe Reader screen 2021

Pojawienie się na liście „Podpisane przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie” z zieloną ikoną potwierdza prawidłowość podpisu. 

3. W celu sprawdzenia właściwości podpisu klikamy prawym przyciskiem na opcję „Podpisane przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie”. 

 Sprawdzenie właściwości podpisu elektronicznego w Adobe Reader screen 2021

4. Wybieramy „Pokaż właściwości podpisu”​. Właściwości podpisu otrzymujemy w poniższej formie:​

Informacje o właściwościach podpisu elektronicznego wygenerowane w Adobe Reader screen 2021

5. Klikając na opcję „Pokaż certyfikat autora podpisu” otrzymujemy certyfikat kwalifikowanej elektronicznej pieczęci SGH.

Podmiot:

Okres ważności  - 01.10.2019 - 01.10.2021
Nazwa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Numer seryjny​ - ​3ec33d2a349d67ac663355dcc32e8bbcd60eaa0b
Odcisk palca​ - ​0EF089082C0​11F762C52102984788A370E48DE88

Okres ważności  - 07.10.2021 - 07.10.2023
Nazwa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Numer seryjny​ - ​23bd3f0f0c1e3c80ed11f2163fe7d6f7feedd305​
Odcisk palca​ - ​7be8dd4258dd79c3718ff86d60ff3feb92ebd837

Wystawca:

Nazwa - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
Numer seryjny60F06092D2309C1892A9C147E186EAF8BCADE302