Praca zespołowa w MS Teams

Aplikacja MS Teams to platforma do prowadzenia zajęć i egzaminów online, webinariów oraz konwersacji. Aplikacja jest dostępna w Chmurze SGH. W jednym miejscu można organizować spotkania online, tworzyć zespoły i zadania oraz wspólnie pracować nad plikami.

Logowanie

Można korzystać z aplikacji pobranej na urządzenie lub wersji przeglądarkowej.

Logowanie do MS Teams odbywa się za pomocą adresu mailowego SGH i hasła do konta. Należy wpisać pełny adres email w domenie tj. do loginu dodać:

  • pracownicy i współpracownicy - @sgh.waw.pl
  • studenci i słuchacze - @student.sgh.waw.pl
  • doktoranci - @doktorant.sgh.waw.pl
  • absolwenci - @absolwent.sgh.waw.pl
 Pobranie aplikacji Microsoft Teams

Link do pobrania aplikacji Microsoft Teams znajduje się na stronie

Wymagania sprzętowe i limity

Informacje o wymaganiach sprzętowych i limitach można znaleźć na stronach: 

Materiały szkoleniowe Microsoft

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Microsoft, które zawierają instrukcje oraz krótkie filmy instruktażowe w języku angielskim. Materiały w postaci tekstu można przetłumaczyć w przeglądarce, a do filmów włączyć napisy.

Linki do materiałów oraz nagrań znajdują się poniżej. 

Instrukcja korzystania z MS Teams
Zdarzenie na żywo w MS Teams

Zdarzenie na żywo usługi Microsoft Teams to rozszerzenie spotkań usługi Teams, które umożliwia planowanie i tworzenie wydarzeń przesyłanych strumieniowo do dużych grup odbiorców w trybie online.

Użytkownicy z kontem SGH mają możliwość utworzenia zdarzenia na żywo w kalendarzu aplikacji MS Teams. Samodzielnie można utworzyć zdarzenie na żywo dla użytkowników posiadających konto SGH.

Jeśli takie wydarzenie powinno być transmitowane dla osób spoza SGH, należy zgłosić się do Zespołu Promocji (promocja@sgh.waw.pl) w celu zaplanowania spotkania.

Więcej informacji na temat planowania i obsługiwania wydarzeń na żywo można znaleźć poniżej:

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl