Samorząd Studentów SGH

Samorząd Studentów SGH jest największą organizacją studencką działającą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w rozumieniu statutowym do Samorządu należy każdy student naszej uczelni, jednakże w ciągu każdego roku akademickiego przy różnych projektach współpracuje ok. 150 studentów z różnych lat studiów.

Samorząd Studentów SGH prowadzi stałe działania operacyjne na rzecz ochrony praw i interesów studentów oraz zajmuje się działalnością projektową, mającą na celu organizację życia studenckiego. W ciągu roku realizuje kilkanaście projektów, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych.

Przewodniczący

Piotr Borczyński

Rada samorządu

Przewodniczący

Piotr Borczyński

Sekretarz Rady

Marta Ekner


Strona Samorządu Studentów