Samorząd Studentów SGH

Samorząd Studentów SGH jest największą organizacją studencką działającą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w rozumieniu statutowym do Samorządu należy każdy student naszej uczelni, jednakże w ciągu każdego roku akademickiego przy różnych projektach współpracuje ok. 150 studentów z różnych lat studiów.

Samorząd Studentów SGH prowadzi stałe działania operacyjne na rzecz ochrony praw i interesów studentów oraz zajmuje się działalnością projektową, mającą na celu organizację życia studenckiego. W ciągu roku realizuje kilkanaście projektów, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych.

Przewodnicząca

Marta Ekner

Rada samorządu

Przewodnicząca

Marta Ekner

Radni

I rok: Elżbieta Gimzicka, Andrzej Herman, Aleksandra Just, Aleksandra Klicka, Paulina Ostrowska, Anna Tuderek

II rok: Marta Ekner, Karolina Grzeszczuk, Martyna Kochman, Łukasz Krzempek, Maksymilian Pietrzak, Agata Wyszkowska

III rok: Wojciech Godlewski, Emilia Matrejek, Karolina Modrzejewska, Dawid Świadkowski, Agnieszka Wrona, Adrian Zontek

Studia magisterskie: Karol Bujanowicz, Martyna Czajkowska, Jakub Mazur, Tram Anh Nguyen, Krzysztof Okuniewski, Agnieszka Żebrowska

Studia niestacjonarne: Sabina Sinkiewicz, Patrycja Stefaniak, Weronika Edyta Sznabel

Sekretarz Rady

Wojciech Godlewski