Obsługa studentów – Studium Magisterskie

Godziny obsługi studentów w okresie wakacyjnym

Lipiec 2022 r.

 • poniedziałek – 12:30-15:00
 • wtorek – 12:30-15:00
 • środa – 12:30-15:00
 • czwartek – dziekanat nieczynny
 • piątek – 9:00-12:00

Sierpień 2022 r.

W sierpniu zapraszamy w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim mailowym umówieniu się z asystentką/em roku

terminy zjazdów na studiach magisterskich sobotnio-niedzielnych w roku akademickim 2022/2023

Semestr zimowy

 • 8-9 października
 • 22-23 października
 • 5-6 listopada
 • 26-27 listopada
 • 10-11 grudnia
 • 7-8 stycznia
 • 21-22 stycznia

Semestr letni

 • 25-26 lutego
 • 11-12 marca
 • 25-26 marca
 • 15-16 kwietnia
 • 6-7 maja
 • 20-21 maja
 • 10-11 czerwca

 

Biuro dziekanatu

Irena Senator – kierownik dziekanatu

Obraz
Irena Senator Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 98 82
e-mail: isenat@sgh.waw.pl


Katarzyna Kłopotowska – zastępca kierownika

Obraz
Katarzyna Kłopotowska Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 98 81
e-mail: kklopo@sgh.waw.pl


Diana Krysińska – zastępca kierownika

Obraz
Diana Krysińska Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 98 84
e-mail: dkrysi@sgh.waw.pl


Agata Balcerak – obsługa sekretariatu

Obraz
Agata Balcerak Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 94 83
e-mail: amacie3@sgh.waw.pl


Sylwia Sepetowska – obsługa sekretariatu

Obraz
Sylwia Sepetowska Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 94 80
e-mail: saba@sgh.waw.pl


Asystenci toku

Obsługa studentów podzielona jest na tryby studiów, a każdy student ma przypisanego asystenta zajmującego się jego tokiem, czyli osobę prowadzącą jego sprawy studenckie w dziekanacie. 

Studia stacjonarne

Monika Hofmokl-Ostrowska

Obraz
Monika Hofmokl-Ostrowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • GBI, MSG (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • FIR (II – N-Ż i po IV semestrze).

stanowisko: 5
tel.: 22 564 94 79
e-mail: mhofmok@sgh.waw.pl


Urszula Szczecińska

Obraz
Urszula Szczecińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • EBI, ZFP, ZP (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • HR (II, III semestru i IV semestru).

stanowisko: 6
tel.: 22 564 94 82
e-mail: uklocz@sgh.waw.pl


Małgorzata Ułanowicz

Obraz
Małgorzata Ułanowicz Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami:

 • stypendystów RP,
 • studentów kierunku ZAR (II, III i IV semestru i po IV semestrze).

stanowisko: 14
tel.: 22 564 78 32
e-mail: mulano@sgh.waw.pl


Monika Wielogórska

Obraz
Monika Wielogórska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunku FIR (II – A-M, III i IV semestru).

stanowisko: 4
tel.: 22 564 96 11
e-mail: mwielog@sgh.waw.pl


Adam Woncisz

Obraz
Adam Woncisz

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • EKO, EAP (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • MEN (II semestru).

stanowisko: 9
tel.: 22 564 98 83
e-mail: awonci@sgh.waw.pl


Michał Żurek

Obraz
Michał Żurek Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • ADA, MIS (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • MEN (III i IV semestru i po IV semestrze).

stanowisko: 7
tel.: 22 564 99 43
e-mail: mzurek@sgh.waw.pl

Studia w języku angielskim

Diana Krysińska

Obraz
Diana Krysińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów prowadzonych w języku angielskim:

 • studiami wspólnymi EMLE, QEM,

pokój: 47
tel.: 22 564 98 84
e-mail: dkrysi@sgh.waw.pl


Monika Rosińska

Obraz
Monika Rosińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów prowadzonych w języku angielskim:

 • na kierunkach ​International Business i Finance and Accounting,
 • studiami wspólnymi MPPD,
 • sprawami studentów przyjeżdżających ​w ramach wymiany międzynarodowej oraz Transekonomik.

pokój: 47
stanowisko: 8
tel.: 22 564 99 44
e-mail: mrosin@sgh.waw.pl


Monika Wąsowska

Obraz
Monika Wąsowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów prowadzonych w języku angielskim:

 • na kierunkach Advanced Analytics – Big Data i Global Business, Finance and Governance,
 • sprawami studentów wyjeżdżających ​w ramach wymiany międzynarodowej oraz Transekonomik.

pokój: 47
stanowisko: 11
tel.: 22 564 78 18
e-mail: mwasow1@sgh.waw.pl

Studia niestacjonarne popołudniowe

Małgorzata Ułanowicz

Obraz
Małgorzata Ułanowicz Dziekanat Studium Magisterskiego

stanowisko: 14
tel.: 22 564 78 32
e-mail: mulano@sgh.waw.pl

Studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Marta Jakubczyk

Obraz
Marta Jakubczyk Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • FIR (III i IV semestru),
 • HR (II, III i IV semestru),
 • EBI (II semestru).

stanowisko: 16
tel.: 22 564 78 20
e-mail: mjakubc1@sgh.waw.pl


Beata Kluczna

Obraz
Beata Kluczna Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • ZAR (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • ZFP (III i IV semestru i po IV semestrze).

stanowisko: 13
tel.: 22 564 99 42
e-mail: bklucz@sgh.waw.pl


Anita Popowska

Obraz
Anita Popowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • ADA (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • EBI (po IV semestrze),
 • ZFP (II semestru).

stanowisko: 12
tel.: 22 564 78 17
e-mail: apopow@sgh.waw.pl


Katarzyna Odalska

Obraz
Katarzyna Odalska

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • FIR (II semestru i po IV semestrze),
 • EBI (III i IV semestru).

stanowisko: 10
tel.: 22 564 99 39
e-mail: kodals@sgh.waw.pl


Aneta Wilczyńska

Obraz
Aneta Wilczyńska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków MEN i MIS (II, III i IV semestru i po IV semestrze).

stanowisko: 15
tel.: 22 564 78 19
e-mail: awilcz2@sgh.waw.pl

Zespół ds. obron

Anna Bucka-Wasilewska

Obraz
Anna Bucka-Wasilewska Dziekanat Studium Magisterskiego

stanowisko: 2
tel.: 22 564 94 93
e-mail: abucka@sgh.waw.pl


Agnieszka Zdybel

Obraz
Agnieszka Glińska Dziekanat Studium Magisterskiego

stanowisko: 1
tel.: 22 564 99 61
e-mail: aglinsk@sgh.waw.pl


Karolina Skolimowska-Piechowiak

Obraz
Karolina Skolimowska-Piechowiak

stanowisko: 3
tel.: 22 564 94 93
e-mail: kskoli@sgh.waw.pl


Dyżury dziekanów

Na dyżury dziekańskie zapraszamy w lipcu, w środy, o godz. 10:00 po uprzednim mailowym umówieniu się.
•    6 lipca - dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH
•    13 lipca - dr Piotr Maszczyk
•    20 lipca - dr hab. Mikołaj Pindelski
•    27 lipca - dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
W sprawach pilny prosimy o kontakt mail z Panią dziekan D. Niedziółka dniedz@sgh.waw.pl
Od września dyżury dziekanów odbywają się regularnie. Terminy zostaną umieszczone wkrótce.

Dla studentów studiujących w trybie niestacjonarnym dyżury dziekańskie odbywają się w soboty w terminach zjazdów o godz. 10:00.

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 14:00 roboczego dnia poprzedzającego dyżur) na adres dsm w domenie sgh.waw.pl podając swoje dane: imię i nazwisko, nr albumu, kierunek, tryb studiów, semestr, asystentka/asystent toku oraz krótki opis problemu.

Dziekani studium magisterskiego

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH – Dziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH – Dziekan Studium Magisterskiego

dyżur:
pokój: 47


dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • 27 lipca 2022 r.

pokój: 47


dr Piotr Maszczyk – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr Piotr Maszczyk – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • 13 lipca 2022 r.

pokój: 47


dr hab. Mikołaj Pindelski – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Mikołaj Pindelski – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • 20 lipca 2022 r.

pokój: 47


dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • 6 lipca 2022 r.

pokój: 47


Dziekanat Studium Magisterskiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
pok. 47 i 56, budynek G
tel.: 22 564 94 83, 22 564 94 80
e-mail: dsm@sgh.waw.pl