Obsługa studentów – Studium Magisterskie

Obsługa bezpośrednia studentów w Dziekanacie Studium Magisterskiego odbywa się w godzinach:

 • poniedziałek - 15:00-18:00
 • wtorek - 12:30-15:00
 • środa - 12:30-15:00
 • czwartek - dziekanat nieczynny
 • piątek - 9:00-12:00 
 • soboty zjazdów (dla studentów studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych) - 8:30-13:00

Prosimy dzwonić poza godzinami obsługi bezpośredniej studentów.

 

terminy zjazdów na studiach magisterskich sobotnio-niedzielnych w roku akademickim 2022/2023

Semestr zimowy

 • 8-9 października
 • 22-23 października
 • 5-6 listopada
 • 26-27 listopada
 • 10-11 grudnia
 • 7-8 stycznia
 • 21-22 stycznia

Semestr letni

 • 25-26 lutego
 • 11-12 marca
 • 25-26 marca
 • 15-16 kwietnia
 • 6-7 maja
 • 20-21 maja
 • 10-11 czerwca

 


Biuro dziekanatu

Irena Senator – kierownik dziekanatu

Obraz
Irena Senator Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 98 82
e-mail: isenat@sgh.waw.pl


Katarzyna Kłopotowska – zastępca kierownika

Obraz
Katarzyna Kłopotowska Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 98 81
e-mail: kklopo@sgh.waw.pl


Diana Krysińska – zastępca kierownika

Obraz
Diana Krysińska Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 98 84
e-mail: dkrysi@sgh.waw.pl


Agata Balcerak – obsługa sekretariatu

Obraz
Agata Balcerak Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 94 83
e-mail: amacie3@sgh.waw.pl


Sylwia Sepetowska – obsługa sekretariatu

Obraz
Sylwia Sepetowska Dziekanat Studium Magisterskiego

tel.: 22 564 94 80
e-mail: saba@sgh.waw.pl

 Asystenci toku

Obsługa studentów podzielona jest na tryby studiów, a każdy student ma przypisanego asystenta zajmującego się jego rokiem, czyli osobę prowadzącą jego sprawy studenckie w dziekanacie. 

Podział obsługi w semestrze zimowym 2022/2023

Studia stacjonarne

Monika Hofmokl-Ostrowska

Obraz
Monika Hofmokl-Ostrowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • GBI, MSG (II, III i IV semestru i po IV semestrze),
 • FIR (N-Ż  - wszystkie semestry).

stanowisko: 5
tel.: 22 564 94 79
e-mail: mhofmok@sgh.waw.pl


Urszula Szczecińska

Obraz
Urszula Szczecińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • EBI, HR, ZFP, ZP (wszystkie semestry)

stanowisko: 6
tel.: 22 564 94 82
e-mail: uklocz@sgh.waw.pl


Małgorzata Ułanowicz

Obraz
Małgorzata Ułanowicz Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami:

 • stypendystów RP,
 • studentów kierunku ZAR (wszystkie semestry).

stanowisko: 14
tel.: 22 564 78 32
e-mail: mulano@sgh.waw.pl


Monika Wielogórska

Obraz
Monika Wielogórska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunku:

 • FIR (A-M - wszystkie semestry).

stanowisko: 4
tel.: 22 564 96 11
e-mail: mwielog@sgh.waw.pl


Adam Woncisz

Obraz
Adam Woncisz

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • EKO, EAP (wszystkie semestry),
 • GBI, MSG (I semestru),
 • MEN (I, II, III i IV semestru).

stanowisko: 9
tel.: 22 564 98 83
e-mail: awonci@sgh.waw.pl


Michał Żurek

Obraz
Michał Żurek Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • ADA, MIS (wszystkie semestry),
 • MEN (po IV semestrze).

stanowisko: 7
tel.: 22 564 99 43
e-mail: mzurek@sgh.waw.pl

Studia w języku angielskim

Diana Krysińska

Obraz
Diana Krysińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów prowadzonych w języku angielskim:

 • studiami wspólnymi EMLE, QEM,

tel.: 22 564 98 84
e-mail: dkrysi@sgh.waw.pl


Monika Rosińska

Obraz
Monika Rosińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów prowadzonych w języku angielskim:

 • na kierunkach ​International Business i Finance and Accounting,
 • studiami wspólnymi MPPD.

stanowisko: 8
tel.: 22 564 99 44
e-mail: mrosin@sgh.waw.pl


Monika Wąsowska

Obraz
Monika Wąsowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów studiów prowadzonych w języku angielskim:

 • na kierunkach Advanced Analytics – Big Data i Global Business, Finance and Governance.

stanowisko: 11
tel.: 22 564 78 18
e-mail: mwasow1@sgh.waw.pl

Studia niestacjonarne popołudniowe

Małgorzata Ułanowicz

Obraz
Małgorzata Ułanowicz Dziekanat Studium Magisterskiego

stanowisko: 14
tel.: 22 564 78 32
e-mail: mulano@sgh.waw.pl

Studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Marta Jakubczyk

Obraz
Marta Jakubczyk Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • FIR (I, IV i po IV semestrze),
 • HR (II, III, IV i po IV semestrze),
 • EBI (II i III semestru).

stanowisko: 16
tel.: 22 564 78 20
e-mail: mjakubc1@sgh.waw.pl


Beata Kluczna

Obraz
Beata Kluczna Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • ZAR (wszystkie semestry),
 • ZFP (I, IV i po IV semestrze).

stanowisko: 13
tel.: 22 564 99 42
e-mail: bklucz@sgh.waw.pl


Anita Popowska

Obraz
Anita Popowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • ADA (wszystkie semestry),
 • ZFP (II, III semestru).

stanowisko: 12
tel.: 22 564 78 17
e-mail: apopow@sgh.waw.pl


Katarzyna Odalska

Obraz
Katarzyna Odalska

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • FIR (II i III semestru),
 • EBI (I, IV semestru i po IV semestrze).

stanowisko: 10
tel.: 22 564 99 39
e-mail: kodals@sgh.waw.pl


Aneta Wilczyńska

Obraz
Aneta Wilczyńska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów kierunków:

 • HR (I semestru),
 • MEN i MIS (wszystkie semestry).

stanowisko: 15
tel.: 22 564 78 19
e-mail: awilcz2@sgh.waw.pl

Zespół ds. obron

Agnieszka Zdybel

Obraz
Agnieszka Glińska Dziekanat Studium Magisterskiego

stanowisko: 1
tel.: 22 564 99 61
e-mail: aglinsk@sgh.waw.pl


Karolina Skolimowska-Piechowiak

Obraz
Karolina Skolimowska-Piechowiak

stanowisko: 3
tel.: 22 564 94 93
e-mail: kskoli@sgh.waw.pl

Wymiana międzynarodowa oraz Transekonomik

Monika Rosińska

Obraz
Monika Rosińska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów przyjeżdżających ​w ramach wymiany międzynarodowej oraz Transekonomik.

stanowisko: 8
tel.: 22 564 99 44
e-mail: mrosin@sgh.waw.pl


Monika Wąsowska

Obraz
Monika Wąsowska Dziekanat Studium Magisterskiego

Zajmuje się sprawami studentów wyjeżdżających ​w ramach wymiany międzynarodowej oraz Transekonomik.

stanowisko: 11
tel.: 22 564 78 18
e-mail: mwasow1@sgh.waw.pl


Dyżury dziekańskie w Studium Magisterskim

 • poniedziałek - dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH - godz. 17:00
 • wtorek - dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH - godz. 18:00
 • środa - dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH - godz. 9:00
 • czwartek - dr Piotr Maszczyk - godz. 11:30
 • piątek - dr hab. Mikołaj Pindelski - godz. 10:00

Dla studentów studiujących w trybie niestacjonarnym dyżury dziekańskie odbywają się również w soboty w terminach zjazdów:

 • 8 października - dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH - godz. 11:00
 • 22 października - dr Piotr Maszczyk - godz. 11:00
 • 5 listopada - dr Piotr Maszczyk - godz. 11:00
 • 26 listopada - dr hab. Mikołaj Pindelski - godz. 13:00
 • 10 grudnia - dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH - godz. 11:00
 • 7 stycznia - dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH - godz. 11:00
 • 21 stycznia - dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH - godz. 11:00

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 14:00 roboczego dnia poprzedzającego dyżur). Student zobowiązany jest do wysłania maila z prośbą o spotkanie z adresu mailowego w domenie @student.sgh.waw.pl (poczta uczelniana), na adres dsm@sgh.waw.pl.

W mailu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • nr albumu,
 • kierunek,
 • semestr oraz tryb studiów,
 • asystentka/asystent toku, 
 • krótki opis problemu.
Dziekani studium magisterskiego

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH – Dziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH – Dziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • poniedziałek - godz. 17:00

pokój: 47


dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • środa - godz. 9:00
 • 7 i 21 stycznia (sobota) - godz. 11:00

pokój: 47


dr Piotr Maszczyk – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr Piotr Maszczyk – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • czwartek - godz. 11:30
 • 22 października, 5 listopada (sobota) - godz. 11:00

pokój: 47


dr hab. Mikołaj Pindelski – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Mikołaj Pindelski – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • piątek - godz. 10:00
 • 26 listopada (sobota) - godz. 13:00

pokój: 47


dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

Obraz
dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH – Prodziekan Studium Magisterskiego

dyżur:

 • wtorek - godz. 18:00
 • 8 października, 10 grudnia (sobota) - godz. 11:00

pokój: 47


Dziekanat Studium Magisterskiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
pok. 47 i 56, budynek G
tel.: 22 564 94 83, 22 564 94 80
e-mail: dsm@sgh.waw.pl