Plan Studiów – Studium Magisterskie

Przedmioty podstawowe

Przedmiot obowiązkowy dla studentów – absolwentów nieekonomicznych kierunków studiów I stopnia. Należy zrealizować na I semestrze studiów:

  • 23167 Konwersatorium z ekonomii 3 ECTS

​Przedmioty podstawowe są obowiązkowe dla wszystkich trybów studiów. Należy je zrealizować na pierwszym semestrze (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie projektami):

  • 21010 Historia myśli ekonomicznej 4,5 ECTS
  • 21011 Prawo gospodarcze 4,5 ECTS

Plany studiów


Programy nauczania