Wcześniejszy egzamin dyplomowy – Studium Magisterskie

W przypadku studentów ponownie zrekrutowanych, którzy uzyskali zgodę na przepisanie przedmiotów zaliczonych w poprzednim toku studiów, istnieje możliwość wcześniejszego ukończenia studiów.

W Dziekanacie Studium Magisterskiego należy złożyć:

  • formularz zgłoszeniowy na II semestr seminarium dyplomowego wraz ze zgodą promotora na przepisanie zaliczenia I semestru seminarium (jeżeli dotyczy)
  • podanie do dziekana SM o możliwość wgrania pracy dyplomowej do systemu APD (jeżeli praca ma być wgrana na I lub II semestrze studiów),
  • pracę dyplomową, postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Dziekanatu,
  • podanie do dziekana SM o skrócenie czasu studiów i możliwość podejścia do egzaminu dyplomowego ze względu na wcześniejsze zrealizowanie programu studiów,
  • podanie dziekana SM o zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów ze względu na wcześniejsze zrealizowanie programu studiów i uzyskanie zgody na skrócenie czasu studiów (dotyczy studentów studiów płatnych, dotyczy wyłącznie studentów ponownie zrekrutowanych),
  • podanie do dziekana SM o zwrot nadpłaty za dany semestr studiów ze względu na zrealizowanie mniej niż 30 ECTS - na podaniu należy podać nr konta, na który zwrot ma być dokonany (jeżeli dotyczy; dotyczy studentów studiów płatnych).