Transekonomik

Transekonomik to program wymiany w ramach, którego studenci SGH mają możliwość wyjazdu na jeden semestr studiów do jednej z czterech polskich uczelni ekonomicznych.

Uczelnie partnerskie

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Warunki uczestnictwa

W programie mogą uczestniczyć studenci I i II stopnia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych po ukończeniu drugiego semestru studiów pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do programu jest zaliczenie przez niego w uczelni macierzystej, semestru poprzedzającego semestr odbywany w uczelni partnerskiej.

Każdy student może skorzystać z wymiany raz w trakcie trwania każdego stopnia studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się w terminie 23 maja – 13 czerwca 2022 r.

Każdy uczestnik ma zagwarantowane darmowe miejsce w akademiku. W sprawie rezerwowania miejsc prosimy o kontakt z koordynatorem programu z ramienia Samorządu Studentów SGH

Koordynator

Samorząd Studentów SGH

Sara Tatarczak
e-mail: sara.tatarczak@samorzadsgh.pl

Jakub Wojdal
e-mail: jakub.wojdal@samorzadsgh.pl

 

Obsługa i rozliczanie programu

Dziekanat Studium Licencjackiego 
Katarzyna Smolińska
pok. 5, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 56
e-mail: katarzyna.smolinska@sgh.waw.pl

Dziekanat Studium Magisterskiego

Studenci Wyjeżdżający
Monika Wąsowska
pok. 47, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 78 18
e-mail: mwasow1@sgh.waw.pl

Studenci Przyjeżdżający
Monika Rosińska
pok. 47, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 44
e-mail: mrosin@sgh.waw.pl