Odbiór dyplomu – Studium Magisterskie

Dyplom ukończenia studiów będzie dostępny do odbioru po upływie 30 dni od zdania egzaminu magisterskiego.

Wysyłka dyplomu

Absolwent może otrzymać dyplom drogą pocztową (wysyłka na terytorium Unii Europejskiej). W tym celu należy wysłać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Dziekanatu (Dziekanat Studium Magisterskiego, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa)/w formie elektronicznej (skan wniosku opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres dsm@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem ePUAP. Pozostałe formalności (karta obiegowa) realizuje Dziekanat.

Odbiór osobisty

W celu odbioru osobistego, należy umówić się na spotkanie za pomocą aplikacji Microsoft Bookings. W ustalonym terminie należy przyjść do Dziekanatu SM (stanowiska 1, 2, 3) bez pobierania biletu z kolejkomatu. Osoby, które uzyskały tytuł magistra przed 2009 rokiem oraz absolwenci studiów jednolitych proszeni są o podbicie w Bibliotece karty obiegowej.

Wydanie dyplomu osobie trzeciej

Wydanie dyplomu osobie trzeciej jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu przez nią upoważnienia notarialnego lub na podstawie złożonego przez studenta upoważnienia (osobiście w biurze dziekanatu). Upoważnienie zostaje w aktach.

Opłata za dyplom

Przy odbiorze dyplomu, o ile nie zostało dostarczone wcześniej, należy dostarczyć potwierdzenie opłaty za dyplom. Wpłaty należy dokonać na indywidualny nr konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie (w tytule przelewu należy podać nr albumu).

Studenci, którzy podpisali umowę w roku akademickim 2019/2020 i później, wnoszą opłatę tylko za dodatkowy odpis w języku obcym - 20 zł (Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r.).

Wraz z dyplomem ukończenia studiów II stopnia wydawane jest świadectwo dojrzałości i dyplom z poprzedniej uczelni, o ile dokumenty te zostały złożone w procesie rekrutacji. 

Dokument


Dziekanat Studium Magisterskiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 83
e-mail: dsm@sgh.waw.pl