Poświadczenie sylabusów – Studium Magisterskie

Warunkiem uzyskania poświadczenia jest przygotowanie wydruków sylabusów z Wirtualnego Dziekanatu oraz przedstawienie osobie poświadczającej sylabus wiarygodnego dokumentu zawierającego informację o zaliczeniu przedmiotu.

Poświadczenie sylabusa jest bezpłatne.

Kto poświadcza sylabusy?

  • przedmioty ​podstawowe, kierunkowe i tworzące specjalności związane z kierunkiem – przewodniczący rady programowej kierunku,
  • przedmioty tworzące specjalności międzykierunkowe – opiekun specjalności międzykierunkowej,
  • ​przedmioty realizowane w ramach CEMS – dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej,
  • przedmioty realizowane w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego – dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego,
  • przedmioty ​swobodnego wyboru (konkursowe) – kierownik Działu Organizacji Dydaktyki.

Sylabusy przedmiotów realizowanych przed rokiem akademickim 2001/2002 poświadcza Dział Organizacji Dydaktyki w porozumieniu z Archiwum SGH. Podanie wraz z wykazem ocen może zostać złożone osobiście lub wysłane pocztą elektroniczną na adres dod w domenie SGH.

Dla absolwentów

Wydruk i poświadczenia sylabusów przedmiotów zrealizowanych przez absolwenta dokonuje Dział Organizacji Dydaktyki w porozumieniu z Archiwum. Warunkiem uzyskania poświadczenia jest złożenie podania o wydanie sylabusa. Podanie może zostać złożone osobiście lub wysłane pocztą elektroniczną na adres: dod (w domenie sgh.waw.pl).
 
Poświadczenie sylabusa jest bezpłatne.