Regulamin studiów

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia dotyczy praw i obowiązków osób kształcących się na studiach wyższych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, związanych z organizacją i tokiem studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.