konferencja

10th Summer Workshop on Macroeconomics and Finance

Lokalizacja:

SGH, budynek C

Organizator:

Komitet programowy

20-lecie Kodeksu Spółek Handlowych

Lokalizacja:

online (Zoom)

Organizator:

Polska Akademia Nauk – Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Bieżące problemy polityki pieniężnej

Lokalizacja:

budynek C; aula I

Organizator:
Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF
Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza
-

CIVICA Research Conference (CEU, Budapest Campus)

Lokalizacja:

online oraz stacjonarnie

Organizator:

Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie (CEU) oraz CIVICA

Clusters as platforms for business – research relations

Lokalizacja:

budynek C

Organizator:

Instytut Gospodarki Światowej

Czy kraj pochodzenia wciąż ma znaczenie w biznesie międzynarodowym? Perspektywa strategiczna i perspektywa konsumentów

Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

​Katedra Biznesu Międzynarodowego KGŚ

Europe and the New Global Challenges

Lokalizacja:

online (Zoom)

Organizator:

CIVICA alliance

Forum Gmin na 5!

Organizator:
Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Studenckie Koło Naukowe Akceleracji

Inwazja Rosji na Ukrainę: wybrane implikacje dla świata i Unii Europejskiej, w tym Polski

Lokalizacja:

online (Microsoft Teams)

Organizator:

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej

Lokalizacja:

budynek C, aula I

Organizator:

Instytut Rynków i Konkurencji SGH

-

IV Kongres Ekonomia dla Zdrowia

Lokalizacja:

online

Organizator:

Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF

Jak globalne wyzwania związane z dążeniem do zrównoważonego rozwoju wpłyną na rolę rachunkowości?

Lokalizacja:

SGH bud. C aula I

Organizator:

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Konferencja na stulecie Senatu RP i 115-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Lokalizacja:

Senat RP

Organizator:

SGH i Senat RP

Konferencja Naukowa ERFIN Workshop

Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych

-

Konferencja System z Bretton Woods i jego dziedzictwo cz.II

Organizator:

Instytut Finansów, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

-

Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia IRG SGH

Lokalizacja:

hybrydowo

Organizator:

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

Pełnoletni w Unii Europejskiej. Próba bilansu 18 lat członkostwa Polski w UE – spojrzenie z różnych perspektyw

Lokalizacja:

Aula Główna

Pełnoletni w Unii Europejskiej. Próba bilansu 18 lat członkostwa Polski w UE – spojrzenie z różnych perspektyw

Lokalizacja:

Aula VII

Organizator:
SGH, Wyborcza.biz – partner medialny

Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy

Lokalizacja:

al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH

Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszam

Lokalizacja:

online

Organizator:
Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski

Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

Lokalizacja:

SGH

Organizator:

Instytut Ekonomii Międzynarodowej SGH

Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022

Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego w Kolegium Gospodarki Światowej SGH

-

Post(?)pandemiczna perspektywa wartości – XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością

Lokalizacja:

prom Polferries

Organizator:
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania; Uniwersytet Gdański
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
-

Przedsiębiorstwo hybrydowe

Lokalizacja:

Kazimierz Dolny

Organizator:

Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Przestrzeń we współczesnej gospodarce

Organizator:

Katedra Geografii Ekonomicznej SGH

Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Lokalizacja:

al. Niepodległości 128; budynek C; aula I

Organizator:

Instytut Rozwoju Gospodarczego – SGH, Instytut Statystyki i Demografii – SGH, QUANT TANK – Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz

Sektor lotniczy w czasie pandemii COVID-19: reakcja na szok i ścieżki wyjścia

Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności

Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim

Lokalizacja:

Stacjonarnie w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz online

Organizator:

Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2021

Lokalizacja:

Karpacz

Organizator:

SGH

-

SGH na XXXI Forum Ekonomicznym 2022 w Karpaczu – Raport SGH i Forum Ekonomicznego

Lokalizacja:

Karpacz

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo

Lokalizacja:

hybrydowo (w SGH oraz na YouTube)

Organizator:

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH oraz Instytut Finansów SGH

VI edycja Edward Altman Lecture Series

Lokalizacja:

online lub hybrydowo

Organizator:

Katedra Systemu Finansowego

X Jubileuszowa Konferencja Coachingu „Rozwój osobisty w erze pandemii”

Lokalizacja:

online (Microsoft Teams)

Organizator:

Instytut Przedsiębiorstwa SGH

XXX European Workshop on Economic Theory

Lokalizacja:

budynek C

Organizator:

SGH Warsaw School of Economics

-

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką - trendy przyszłości i strategie rozwoju

Lokalizacja:

al. Niepodległości 128; budynek C; aula I

Organizator:

Katedra Logistyki

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Przedsiębiorstwa SGH

Zrozumieć zmianę demograficzną

Lokalizacja:

Pałac Staszica w Warszawie, Sala Lustrzana

Organizator:

Komitet Nauk Demograficznych PAN