ESG Zrównoważona transformacja

Data wydarzenia:
12. - 13.10.2023, All day
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji zaprasza w dniach 12-13 października 2023 r. do udziału w konferencji naukowej ESG Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, integrujące podmioty rynkowe i pozarynkowe wokół kwestii związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i uregulowaniami prawnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, taksonomią, wyceną aktywów, dostępnością i kosztem kapitału czy ze zmianami w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw.

Gospodarka i rynki stoją aktualnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. W naszej opinii skala i zasięg tych zmian będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów – tak przedsiębiorstw, jak i uczestników rynków finansowych, rynków nieruchomości, a także instytucji sektora samorządowego, niezależnie od branży, regionu geograficznego czy skali działania.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Organizator:

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

.