IV Kongres Ekonomia dla Zdrowia

Data wydarzenia:
25.11.2021, 9:00 - 26.11.2021, 15:00
Zapraszamy do udziału w kolejnym, czwartym kongresie z cyklu „EKONOMIA DLA ZDROWIA”, tym razem zatytułowanym „Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”.

Zapraszamy do udziału w kolejnym, czwartym kongresie z cyklu „EKONOMIA DLA ZDROWIA”, tym razem zatytułowanym „Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”.

Kongres „EKONOMIA DLA ZDROWIA” to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy z punktu widzenia możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W tym roku podczas paneli eksperckich będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie jak kształtować nowoczesny, skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia. Liczymy na to, że cennym aspektem stanie się wzmocnienie debaty wiedzą i doświadczeniem specjalistów z obszaru ekonomii, zarządzania i finansów, doskonale władających szeroką paletą narzędzi ekonomicznych.

Kongres to czas spotkań czołowych ekspertów z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, prawa oraz nauk o zdrowiu zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szansę na wymianę opinii i poglądów na temat różnych kwestii dotyczących systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz funkcjonalnych mierników uwzględniających specyfikę tego obszaru.

Na program tegorocznego Kongresu składać się będą sesje panelowe z udziałem mikro i makroekonomistów, ekspertów systemowych, lekarzy, badaczy klinicznych, osób zarządzających instytucjami systemu ochrony zdrowia, którzy dyskutować będą nad budżetem ochrony zdrowia. Pytania, które pojawią się w trakcie debaty, to m.in.: co powinno być podstawą do określenia właściwego poziomu wydatków na leczenie, jakie stosować mierniki, żeby zadbać o obiektywną ocenę danego problemu/zjawiska, w jaki sposób rozliczać świadczenia, jak finansować najnowocześniejsze terapie i metody leczenia?

Ponadto poruszone zostaną aktualne tematy, takie jak nowelizacja ustawy refundacyjnej, czy ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów. Zastanowimy się także, czy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB poprawi funkcjonowanie systemu. Planujemy również przeprowadzenie sesji poświęconej ocenie jakości i efektywności takich terapii oraz modeli ich finansowania, w których premiowana byłaby jakość leczenia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 24 listopada 2021 roku.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online

Organizator:

Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF