Inwazja Rosji na Ukrainę: wybrane implikacje dla świata i Unii Europejskiej, w tym Polski

Data wydarzenia:
9.06.2022, 10:00 - 13:00

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań nad wybranymi skutkami inwazji Rosji na Ukrainę, prowadzonych w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego w ramach grantu Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej, a także włączenie się w dyskusję nad konsekwencjami tej wojny dla nowego ładu ekonomicznego i prawnego na świecie.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online (Microsoft Teams)

Organizator:

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego