AI Spring. Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Data wydarzenia:
8.05.2024, All day
Termin „wiosna sztucznej inteligencji” oznacza etap jej przyśpieszonego rozwoju, podczas którego w nieproporcjonalnym stopniu przyciąga ona uwagę i podnosi oczekiwania. Pomimo znaczących postępów w sztucznej inteligencji oraz popularności dyskusji na jej temat, najważniejsze zmiany związane z wpływem AI na zachowania konsumentów, strategie przedsiębiorstw i funkcjonowanie rynków są jeszcze przed nami. Możemy zatem oczekiwać rozwoju nauk ekonomicznych wynikającego z pojawienia się nowych teorii i rewizji dotychczasowych paradygmatów.

Celem konferencji jest komunikowanie wyników przeprowadzonych badań oraz – co może ważniejsze – wymiana poglądów dotyczących metod badania sztucznej inteligencji w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w ekonomii i finansach.

Zakres tematyczny konferencji

Sztuczna inteligencja a zarządzanie przedsiębiorstwem

 • AI a strategia, model biznesu, przewaga konkurencyjna
 • Transformacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem AI
 • Wpływ AI na finanse, marketing, zasoby ludzkie, produkcję i łańcuchy dostaw
 • AI w rozwoju produktów i innowacji 
 • Wpływ AI na rozwój relacji z klientami i pozostałymi interesariuszami

Zarządzanie systemami sztucznej inteligencji 

 • Zarządzanie danymi i systemami sztucznej inteligencji
 • Analityka z wykorzystaniem AI
 • Bezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji
 • Efektywność systemów sztucznej inteligencji
 • Etyczne aspekty wykorzystania systemów sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja a rozwój społeczno-gospodarczy

 • Wpływ sztucznej inteligencji na funkcjonowanie rynków i społeczeństw
 • Sztuczna inteligencja a zrównoważony rozwój i zaburzenia funkcjonowania rynków (market disruption) 
 • Sztuczna inteligencja a mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Sztuczna inteligencja a funkcjonowanie instytucji sektora publicznego
 • Sztuczna inteligencja a rynek pracy
 • Sztuczna inteligencja a wzrost gospodarczy
 • Sztuczna inteligencja a pozycja konkurencyjna państw i regionów
 • Sztuczna inteligencja w badaniach i edukacji
 • Regulacje sztucznej inteligencji
 • Cykl rozwoju sztucznej inteligencji (wiosna – zima AI)
   

Publikacja

Planowanym efektem konferencji – oprócz dyskusji naukowej – jest monografia wydawana w Oficynie Wydawniczej SGH (20 pkt. za rozdział) i dystrybuowana w formie drukowanej oraz jako plik pdf w trybie swobodnego dostępu.

Rada programowa

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH (przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, PW
 • dr Leszek Bukowski
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH 
 • prof. dr hab. Bogumił Kamiński, AI Lab
 • dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, DELab

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, AI Lab
 • mgr Daniel Kaszyński, AI Lab 

Rejestracja

 • Zgłoszenie wygłoszenia referatu: do 7 kwietnia 2024
 • Informacja o przyjęciu referatu: do 15 kwietnia 2024
 • Zgłoszenie uczestnictwa: do 4 maja 2024 
Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

dr hab. Tymoteusz Doligalski, mgr Daniel Kaszyński, AI Lab

.