II konferencja SGH „Perspektywy rozwojowe samorządów – Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów WARS” (edycja: Jesień 2023)

Data wydarzenia:
26.02.2024, 11:00 - 14:30
26 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w SGH (Aula Główna) odbędzie się II Konferencja „Perspektywy rozwojowe samorządów – Wskaźnik WARS”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki 2. edycji Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Jednostek Samorządu Terytorialnego (WARS).

Wskaźnik WARS – oparty o reprezentatywne badania ankietowe – odnosi się do  procesów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie możliwości gromadzenia dochodów, zapewnienia wydatków na inwestycje, skali usług świadczonych przez JST, zatrudnienia w JST oraz zmian zadłużenia budżetowego.

WARS z założenia jest wskaźnikiem ogłaszanym co pół roku w oparciu o cykliczne badania. Wyniki 1. edycji zostały ogłoszone i opublikowane w lipcu 2023 r. Podczas konferencji zaplanowanej na 26 lutego zostaną zarysowane perspektywy rozwojowe samorządów w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w grudniu 2023 r.

To nowatorskie badanie realizowane  przez SGH ma na celu pokazanie, na ile jednostki samorządu terytorialnego są gotowe do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe.

Partnerzy badania

 • Unia Metropolii Polskich
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Miast Polskich
 • Unia Miasteczek Polskich
 • Związek Gmin Wiejskich RP

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – 11.10
Rozpoczęcie konferencji

Konferencję otworzy rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak. Wprowadzenie wygłoszą: dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH oraz dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH Bartosz Majewski

11.10 – 11.30
Prezentacja wyników badania Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów (WARS) – edycja Jesień 2023 r.

 • dr Mirosław Czekaj, Katedra Miasta Innowacyjnego SGH,
 • dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

11.30 – 12.45
Najważniejsze trendy i wyzwania dla samorządów w świetle Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządów (WARS) – debata z udziałem władz samorządowych

Moderator: Anna Banasik (PAP), redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP

Uczestnicy:

 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 • Krzysztof Kwiatkowski, senator RP, b. prezes NIK oraz b. minister sprawiedliwości
 • Ryszard Grobelny, Związek Miast Polskich, b. prezydent Poznania
 • Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 • Bernard Sabura, Związek Gmin Wiejskich, ekspert ds. analiz ekonomicznych

12.50 – 13.50
Perspektywy rozwojowe samorządów w opinii instytucji publicznych z nimi współpracujących – debata

Moderator – Mateusz Górski, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota

W dyskusji wezmą udział:

 • Jacek Kozłowski – wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, b. wojewoda mazowiecki
 • Robert Dzierzgwa – dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Agnieszka Pietkun – dyrektor Departamentu Sektora Publicznego, Bank Pekao SA
 • dr Aleksandra Jadach-Sepiołło – zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów  (IRMiR); Katedra Miasta Innowacyjnego SGH
 • Damian Grzelka – prezes Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, prezes RIO w Kielcach

13.55–14.55
Bariery i szanse rozwojowe samorządów w ocenie uczelni wyższych

Moderator – dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się samorządnością:

 • prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
 • prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku, kierownik Katedry Finansów i Zakładu Finansów Publicznych, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów
 • prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Wrocławski, redaktor naczelny Wydawnictwa UEW, Katedra Finansów
 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, profesor UMCS, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, kierownik Katedry Finansów Publicznych
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierownik Katedry Finansów Publicznych

Rada Naukowa Konferencji

 • dr hab. Michał Bitner – Uniwersytet Warszawski
 • dr Mirosław Czekaj – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Dylewski – Wyższa Szkoła Bankowa
 • prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH  – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • dr Aleksandra Jadach Sepiołło – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Marecki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Maśloch – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marzena Piszczek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Katarzyna Sadowy – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Mariusz Strojny – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – UMCS Lublin
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komitet Organizacyjny

 • mgr Konrad Abramowicz
 • dr Mirosław Czekaj
 • mgr Kamil Flig
 • dr Marek Goleń
 • dr Benedykt Opałka
 • dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, bud. G, Aula Główna

Organizator:

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH

.