Getto ławkowe w przedwojennej SGH

Data wydarzenia:
20.09.2023, 11:00 - 15:00
W mijającym roku akademickim przypadła 85 rocznica wprowadzenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tzw. getta ławkowego – fizycznej segregacji studentów żydowskich i nieżydowskich w przestrzeni sal wykładowych. Tak jak już miało to miejsce w niektórych innych uczelniach z przedwojenną tradycją, społeczność akademicka SGH podejmuje próbę zmierzenia się z tym obciążającym elementem swojego historycznego dziedzictwa. W tym celu, jak i dla upamiętnienia ofiar tych dyskryminacyjnych praktyk, odbędzie się 20 września o godz. 11.00 w Sali Senatu konferencja naukowa „Getto ławkowe w przedwojennej SGH” pod patronatem JM Rektora SGH oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Udział w niej wezmą badacze z Polskiej Akademii Nauk, ŻIH oraz naszej uczelni.

Program wydarzenia

 • Uroczyste otwarcie – wystąpienie JM Rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH
 • Wystąpienie kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego
 • Wystąpienie prof. Andrzeja Żbikowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
 • Referaty:
  • dr hab. Grzegorz Krzywiec (Instytut Historii PAN) – Instytucjonalne uwarunkowania zajść antysemickich
  • dr Izabela Mrzygłód (Instytut Slawistyki PAN) – Bratnia Przemoc. Organizacje samopomocowe jako struktura wykluczenia
 • Dyskusja
 • Referaty:
  • dr Zofia Trębacz (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma) - Kadry akademickie a przemoc antyżydowska na uniwersytetach
  • dr Łukasz Dwilewicz, dr Anna Jarosz Nojszewska (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej SGH) – Zajścia antysemickie w WSH/SGH w latach trzydziestych. Getto ławkowe w SGH
  • prof. dr hab. Anna Landau-Czajka (Instytut Historii PAN) - Prasa wobec wystąpień antyżydowskich na SGH
  • Dyskusja

Przewidywane zakończenie konferencji powinno nastąpić około godz. 15.00.

 

Obraz
logo Żydowskiego Instytutu Historycznego

 

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

SGH, Sala Senatu

Organizator:

SGH