IX ogólnopolska konferencja naukowa „Przedsiębiorstwo zrównoważone. Dylematy zrównoważonego rozwoju”

Data wydarzenia:
3. - 4.06.2024, All day
Instytut Zarządzania SGH zaprasza w dniach 3–4 czerwca 2024 r. na IX ogólnopolską konferencję naukową pt. Przedsiębiorstwo zrównoważone. Dylematy zrównoważonego rozwoju.

Celem konferencji jest dzielenie się wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat znaczenia, uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa zrównoważonego. Przedsiębiorstwo zrównoważone, to organizacja, która jest zorientowana na zrównoważony rozwój, co oznacza, że w procesie podejmowania decyzji, w procesie funkcjonowania i rozwoju uwzględnia się aspekty społeczne i środowiskowe obok ekonomicznych. To przedsiębiorstwo, którego struktury, zasoby, zasady i nawyki biznesowe koncentrują się na generowaniu zysku, jednocześnie dbając o pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

Tematyka konferencji będzie skupiona wokół problematyki budowania przedsiębiorstwa zrównoważonego w kontekście celów współczesnego biznesu i trendów w otoczeniu.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

Kazimierz Dolny

Organizator:

Instytut Zarządzania SGH

.