Forum Gmin na 5!

Data wydarzenia:
16.05.2024, 10:00 - 13:30
Forum Gmin na 5! to cykliczna konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Jest to wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej, organizacji inteligentnych oraz dbających o zrównoważony rozwój w dobie smart.

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców.

Czwartek 16 maja 2024 On-line
10:00-10:30 – Otwarcie konferencji – Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
10:30-11:00 – Prezentacja wyników badania Gmina na 5! 
11:00-12:30 – Panel przedstawicieli Gmin na 5! 
12:30-13:30 – Dobre praktyki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w polskich smart cities
13:30 – Zamknięcie konferencji

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja jest skierowana do

  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
  • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
  • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
  • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca Honorowa
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
dr Tomasz Pilewicz
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Robert Strelau
mgr Agnieszka Kiersnowska
Anna Maria Bielecka

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
tel. (22) 564 95 38, (22) 564 92 26
forumgmin5@sgh.waw.pl

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Studenckie Koło Naukowe Akceleracji

.