Doświadczenia i wyzwania w zakresie MDR – III konferencja CASP SGH

Data wydarzenia:
25.05.2023, 9:00 - 16:00
Zapraszamy na trzecią konferencję naukową CASP SGH współorganizowaną z IFA Poland oraz Women of IFA Network (WIN), Poland pt. Doświadczenia i wyzwania w zakresie MDR.

Mijają 4 lata od wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (DAC-6) dotyczącej raportowania schematów podatkowych. Pojawienie się DAC-6 jest efektem zaostrzenia w ramach projektu OECD BEPS 1.0. podejścia państw do międzynarodowej wymiany informacji traktowanej jako metoda przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. W raportach końcowych BEPS 1.0 wskazywano na potrzebę poprawy transparentności z uwzględnieniem obowiązkowej wymiany dotyczącej rozstrzygnięć związanych z uzyskaniem preferencyjnych zasad opodatkowania. W szczególności działanie 12 zawierało rekomendacje dotyczące stworzenia przepisów krajowych w zakresie nałożenia obowiązku ujawniania agresywnych strategii planowania podatkowego przez podatników. 

W ślad za rekomendacjami OECD uchwalono dyrektywę Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. (DAC-3)  oraz dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (DAC-6). Regulacje DAC-6 prowokują, zwłaszcza w Polsce, liczne dyskusje w zakresie praktycznych aspektów wdrożeniowych.

Konferencja zostanie poświęcona ocenie skutków funkcjonowania dyrektywy DAC-6 z perspektywy unijnej oraz praktyki krajowej. Ocena dokonana zostanie w szerszej perspektywie zwiększającej się stopniowo transparentności podatkowej. 


Rejestracja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji, prosimy o uprzednią rejestrację.


Program konferencji

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-9.10

Otwarcie konferencji Jego Magnificencja Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

9:10-9.20

Powitanie uczestników w imieniu organizatorów: dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH, dr Wojciech Sztuba (IFA)

9.20-9.35

Wykład wprowadzający – przewodniczący KRDP, Andrzej Ladziński

9.35-11.05

Panel 1: Praktyka i doświadczenia krajowe

Dyskusja panelowa z uczestnictwem: przedstawiciel MF, Michał Goj (EY), dr Roman Wiatrowski (sędzia NSA), dr Dorota Jakubowska (PwC).

Moderator: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (UŚ).

Zagadnienia: 

 • 4 lata praktyki MDR w Polsce – ocena regulacji i praktyki.
 • Praktyka MDR z perspektywy administracji, podatników, promotorów i wspomagających.
 • Ilość v. jakość przekazywanych schematów podatkowych – problem wielokrotnego przekazywania/otrzymywania informacji o zdarzeniach tego samego typu.
 • Po co nam MDR-3? – wartość dodana czy niepotrzebny balast.
 • Narzędzia IT wspierające obsługę procesu raportowania.

11:05-11:30

Przerwa kawowa

11:30-13:00

Panel 2: Wyzwania w zakresie regulacji MDR

Dyskusja panelowa z uczestnictwem: dr Filip Majdowski (OECD), Magdalena Zalech (EY), Aleksandra Rutkowska (Dentons), Wojciech Niedźwiedzki (Ożóg, Tomczykowski).

Moderator: dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

Zagadnienia:

 • Zasada proporcjonalności – czy cele DAC-6 są skutecznie realizowane? 
 • Rozbieżności w implementacji i interpretacji DAC-6 w państwach członkowskich – sposób na generowanie dodatkowych kosztów.
 • Zjawisko masowego raportowania a problem niezgłaszania – o czym świadczy i jakie ma konsekwencje.  
 • Co dalej z Dyrektywą DAC-6 – poprawiać czy uchylać?

13:00-14:00

Przerwa obiadowa

14:00-15:30

Panel 3: pod patronatem Woman IFA Network: Transparentność podatkowa a MDR

Dyskusja panelowa z uczestnictwem: przedstawiciel KAS, UMK, przedstawiciel biznesu

Moderator: dr Monika Laskowska (CASP SGH/IFA).

Zagadnienia:

 • Transparentność podatkowa czy mikromanagement?
 • Ochrona praw podatnika
 • Transparentność władz podatkowych.

15:30-16:00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH, dr Monika Laskowska (IFA).


Rada naukowa

 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska Pawlic (UŚ)
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski (WSB)
 • dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
 • dr hab. Marcin Jamrozy, prof SGH
 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
 • dr Wojciech Sztuba (IFA)

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
 • dr Monika Laskowska (CASP SGH/IFA Poland)
 • dr Wojciech Sztuba (IFA Poland)
 • dr Adam Olczyk (SGH)
 • dr Marcin Kotlarz (SGH)
 • dr Artur Bogucki (SGH)

Kontakt: konferencja_mdr@sgh.waw.pl


Obraz
logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Obraz
logo EY
Obraz
logo WIN Women of IFA Network
Obraz
logo IFA
Obraz
logo OZOG Tomczykowski Podatki Finanse i Prawo

 

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I
online (MS Teams)

Organizator:

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH (CASP SGH), Zakład Prawa Podatkowego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe, Oddział w Polsce (IFA Poland), Women of IFA Network (WIN), Poland