Forum Gmin na 5!

Data wydarzenia:
9.06.2022, 10:00 - 13:00
Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytut Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Studenckie Koło Naukowe Akceleracji zapraszają na VIII konferencję z cyklu FORUM GMIN NA 5! 9 czerwca 2022 r. godz. 10.00–13.30.

Forum Gmin na 5! to cykliczna konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej, organizacji inteligentnych oraz dbających o zrównoważony rozwój w dobie smart. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Ramowy program konferencji

10.00–10.30 – Otwarcie konferencji – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, prof. dr hab. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, prorektor ds. rozwoju

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

10.30–11.00 – Prezentacja wyników badania Gmina na 5!

11.00–12.30 – Panel przedstawicieli Gmin na 5! i gmin rozwijających się

Prelegenci:

 • Mirosław Odziemczyk, pełnomocnik zarządu PAIH S.A. – wprowadzenie do dyskusji panelowej
 • Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza dzielnicy Żoliborz
 • Urszula Stupałkowskia, reprezentantka gminy miejskiej Człuchów
 • Aneta Poniatowska, zastępca burmistrza gminy Poniatowa
 • Tomasz Szymonowicz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
 • Dorota Stegiendo, burmistrz dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Smart region- smart-business-smart society

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Anna Szelągowska
 • dr hab. Wisława Lizińska, prof. UWM
 • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
 • dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP w Krakowie

13.30 – Zamknięcie konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:

 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką konferencji
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, klastrów, inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości
 • pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 20 maja 2022 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: FORMULARZ

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – przewodnicząca honorowa
 • dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
 • dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
 • dr Tomasz Pilewicz
 • mgr Paweł Kasprowicz
 • mgr Robert Strelau
 • mgr Agnieszka Kiersnowska
 • Anna Maria Bielecka

Kontakt

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
forumgmin5@sgh.waw.pl

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Organizator:
Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Studenckie Koło Naukowe Akceleracji