Czy kraj pochodzenia wciąż ma znaczenie w biznesie międzynarodowym? Perspektywa strategiczna i perspektywa konsumentów

Data wydarzenia:
31.03.2022, 10:00 - 11:00
Katedra Biznesu Międzynarodowego KGŚ zaprasza na Konferencję naukową „Czy kraj pochodzenia wciąż ma znaczenie w biznesie międzynarodowym? Perspektywa strategiczna i perspektywa konsumentów”.

Celem konferencji jest podsumowanie wyników projektu badawczego finansowanego przez NCN (UMO-2017/25/B/HS4/00372) „Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów” kierowanego przez prof. dr hab. Marzannę K. Witek-Hajduk.

Program konferencji

Część I – Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów – wnioski z badań.
Moderator: prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk

10.00–10.15 – Rozpoczęcie konferencji  
10.15–10.40 – Kraj pochodzenia a kreowanie marek na rynkach zagranicznych przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących – perspektywa strategiczna – prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk, dr Anna Grudecka
10.40–11.05 – Czy pochodzenie marki z kraju wysokorozwiniętego nadal ma znaczenie? Wyniki badania ilościowego polskich konsumentów dóbr trwałego użytku – prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk, dr Anna Grudecka
11.05–11.30 – Dlaczego konsumenci dóbr trwałego użytku biorą pod uwagę, a dlaczego ignorują kraj pochodzenia? – prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk, dr Anna Grudecka
11.30–11.50 – Przerwa

Część II – Kraj pochodzenia a uwarunkowania współczesnego biznesu międzynarodowego: perspektywa prawna i strategiczna.
Moderator: dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH

11.50–12.15 – Powiązanie produktów z ich pochodzeniem: W jaki sposób oznaczenia geograficzne mogą przynieść korzyści producentom i eksporterom z Unii Europejskiej? – dr hab. Agnieszka Hajdukiewicz
12.15–12.40 – „Made in Poland”, Versace Law i Haute Couture – prawna perspektywa porównawcza na temat wzrostu cen produktów mody – adw. dr hab. Marlena Jankowska Augustyn, prof. UŚ; r. pr. dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ
12.40–13.05 – Podejścia przedsiębiorstw do kraju pochodzenia w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – dr Anna Napiórkowska
13.05–13.30 – Rebranding a efekt kraju pochodzenia – dr Natalia Wojciechowska
13.30–13.45 – Przerwa

Część III – Efekt kraju pochodzenia i jego determinanty.
Moderator: dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH

13.45–14.10 – Znaczenie oznaczenia kraju pochodzenia dla konsumentów z różnych poziomów piramidy luksusu – prof. dr hab. Beata Stępień
14.10–14.35 – Wpływ kraju pochodzenia na ocenę i wycenę produktów spożywczych oraz odzieży. Rola etnocentryzmu konsumenckiego – dr Jarosław Górski
14.35–15.00 – Znaczenie współpracy prywatno-publicznej dla kreowania pozytywnego efektu kraju pochodzenia – perspektywa międzynarodowa” – dr Marta Hereźniak
15.00–15.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

​Katedra Biznesu Międzynarodowego KGŚ