10th Summer Workshop on Macroeconomics and Finance

Data wydarzenia:
4.07.2022, 9:15 - 10:00
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „10th Summer Workshop on Macroeconomics and Finance” organizowanej w dniach 4–6 lipca 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na konferencji wystąpią wybitni polscy ekonomiści pracujący na co dzień w zagranicznych jednostkach naukowych (m.in. Banku Rezerwy Federalnej, Europejskim Banku Centralnym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Uniwersytecie Princeton czy Imperial College London) oraz w kraju.

Cechą charakterystyczną Summer Workshop była zawsze prezentacja referatów publikowanych później w czołowych międzynarodowych czasopismach oraz żywiołowa dyskusja nad nimi. Jesteśmy przekonani, że również w tym roku tradycji stanie się zadość. Szczególnie gorąco zapraszamy naukowców młodego pokolenia (również doktorantów).

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak zarejestrowania się w terminie do 20 czerwca (liczba miejsc jest ograniczona).
Językiem konferencji jest angielski.

Komitet Programowy: Michał Brzoza-Brzezina (SGH & NBP), Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH), Krzysztof Makarski (SGH & GRAPE), Anna Orlik (Fed & GRAPE), Jan Werner (University of Minnesota) i Piotr Żoch (UW & GRAPE).

Program konferencji

Day 1 – July 4th, 9.15–16.00

9.15–9.45 – Registration

9.45–10.00 – Welcome Address

10.00–11.30
Biases in survey inflation expectations: Evidence from the Euro Area – Lucyna Górnicka, ECB (with J. Chen and V. Zdarek)

Policymakers» uncertainty – Anna Cieślak, Duke University (with S. Hansen, M. McMahon and S. Xiao)

11.30–12.00 – Coffee break

12.00–13.30
Rational Inattention and the Business Cycle Effects of Productivity and News Shocks – Bartosz Maćkowiak. ECB and CEPR (with M. Wiederholt)

Monetary Policy and Exchange Rate Dynamics in a Behavioral Open Economy Model – Marcin Kolasa, IMF (with S. Ravgotra and P. Zabczyk)

13.30–14.30 – Lunch

14.30–16.00
Managing Monetary Tradeoffs in Vulnerable Open Economies – Paweł Zabczyk, IMF (with T. Adrian, C. Erceg, M. Kolasa and J. Linde)

Quantitative Easing in the US and Financial Cycles in Emerging Markets – Grzegorz Wesołowski, University of Warsaw (with M. Kolasa)
 
Day 2 – July 5th, 10.00–16.00

10.00– 11.30
The Ultralong Sovereign Default Risk – Radosław Paluszyński, University of Houston

Global Financial Uncertainty and Firm-Level Capital Flows – Marcin Kacperczyk, Imperial College and CEPR (with J. Nosal and T. Wang)

11.30–12.00 – Coffee break

12.00–13.30
Uneven Growth: Automation’s Impact on Income and Wealth Inequality – Łukasz Rachel, Princeton and UCL (with B. Moll and P. Restrepo)

Understanding Growth through Automation: The Neoclassical Perspective – Łukasz Drozd, Federal Reserve Bank of Philadelphia (with Mathieu Taschereau-Dumouchel and M. Tavares)

13.30–14.00 – Lunch

14.00–15.00 – Poster session
Labor market institutions and the business cycle: the role of aggregate demand – Marcin Bielecki, University of Warsaw and ECB (with M. Kolasa and P. Kopiec)

Monetary policy in a two-country model with behavioral agents – Michał Brzoza-Brzezina, NBP and SGH Warsaw School of Economics (with Paweł Galiński and Krzysztof Makarski

Impact of changes in years 2004-2020 on projections of aggregated lifecycle deficit and aggregated net public transfers – Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH Warsaw School of Economics

Lock-in and Entry Costs in Public Procurement – The Case of Polish Urban Buses – Filip Premik University of Minnesota

Have European natural gas prices decoupled from crude oil prices? Evidence from TVP-VAR analysis – Karol Szafranek, SGH Warsaw School of Economics (with M. Rubaszek)

Using geolocation data in spatial-econometric construction of multiregion input-output tables: a Bayesian approach – Andrzej Torój, SGH Warsaw School of Economics

Analysis of selected determinants of inequality – the case of post-socialist countries – Monika Wesołowska, Poznań University of Economics and Business

Robots and Firm Investment – Michał Zator, University of Notre Dame

What shapes the U.S. wealth distribution? Longevity vs. income inequality – Piotr Żoch, FAME | GRAPE and University of Warsaw (with K. Makarski and J. Tyrowicz)

15.00–16.30
Are Ideas Really Getting Harder To Find? R&D Capital and the Idea Production Function – Jakub Growiec, SGH Warsaw School of Economics (with P. McAdam and J. Mućk)

How digital technology affects working conditions in globally fragmented production chains: evidence from Europe – Aleksandra Parteka, Gdansk University of Technology (with J. Wolszczak-Derlacz and D. Nikulin)
 
Day 3 – July 6th, 10.00 – 16.15

10.00–11.30
How do firms respond to demand and supply shocks? – Michał Gradzewicz, NBP and SGH Warsaw School of Economics

Beyond risk sharing: FDI and tangible gains from financial integration – Jacek Rothert, United States Naval Academy (with A. McQuoid and K. Smith)

11.30–12.00 – Coffee break

12.00–13.30
Progressing towards effciency: the role for labor tax progression in reforming social security Krzysztof Makarski, FAME | GRAPE and SGH Warsaw School of Economics (with O. Komada and J. Tyrowicz)

Productivity, Demand and Growth – Marek Ignaszak, Goethe University Frankfurt (with P. Sedlacek)

13.30–14.30 – Lunch

14.30–16.00
Forward Guidance and Unemployment – Paweł Kopiec, SGH Warsaw School of Economics

Optimal incentive contracts with job destruction risk – Borys Grochulski, Federal Reserve Bank of Richmond (with T.-N. Wong and T. Zhang)

16.00–16.15 – Closing remarks

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, budynek C

Organizator:

Komitet programowy