20-lecie Kodeksu Spółek Handlowych

Data wydarzenia:
7.04.2022, 10:00 - 12:15
Konferencja poświęcona będzie postulowanemu kształtowi prawa spółek wynikającemu z refleksji powstałych na kanwie wieloletnich obserwacji.

Refleksje te dotyczą usytuowania prawa spółek, czy szerzej prawa handlowego w systemie prawa prywatnego, relacji pomiędzy ustawą ustrojową dla spółek, a prawem cywilnym i rodzinnym oraz trendów i tendencji zaobserwowanych w procesie zmian Kodeksu spółek handlowych.

W zamierzeniu organizatorów konferencji zaproponowane rozważania mają wywołać głęboką i trwałą dyskusję na temat kształtu, stylu i sposobu zmian oraz przyszłości prawa spółek w Polsce.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online (Zoom)

Organizator:

Polska Akademia Nauk – Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej