Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej

Data wydarzenia:
10.03.2022, 10:00 - 16:00
Instytut Rynków i Konkurencji zaprasza na XII ogólnopolską konferencję z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” pt. Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej.

Celem Konferencji jest pogłębione rozpoznanie wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w warunkach przyspieszonych zmian gospodarczych i społecznych wywołanych nowymi formami konkurencji, upowszechnianiem cyfryzacji, zastosowaniem potencjalnie przełomowych technologii na różnych obszarach globalnej gospodarki, implementacją zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególna uwaga poświęcona będzie analizie następstw pandemii koronawirusa COVID-19. Wieloaspektowa analiza tych zagadnień pozwolić powinna na dalsze poszerzenie wiedzy nt. zmian procesów i mechanizmów rynkowej konkurencji i ich uwarunkowań.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

budynek C, aula I

Organizator:

Instytut Rynków i Konkurencji SGH