KAE Working Papers

Informacje ogólne 

Celem serii KAE Working Papers jest natychmiastowe udostępnianie wyników badań naukowych środowisku akademickiemu, co pozwala na doskonalenie prowadzonych badań naukowych i bardziej intensywną dyskusję akademicką. Zapraszamy pracowników Kolegium oraz wszystkich studentów oraz współpracowników do publikowania aktualnych wyników badań w ramach serii. KAE Working Papers powstały w marcu 2016 r. jako kontynuacja dwóch serii: Applied Econometrics Papers (publikowanej w latach 2004-2015) oraz Working Paper Instytutu Demografii i Statystyki (publikowanej w latach 2009-2015).

Artykuły publikowane w ramach serii KAE Working Papers są dostępne w  Cyfrowym Otwartym Repozytorium COR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Dostęp do artykułów jest również możliwy przez:

 

Wskazówki dla autorów 

Autorzy, którzy chcą opublikować swoje prace w ramach serii Working Papers KAE powinni przesłać dokument do wydawców na adres:  WorkingPapers_KAE@sgh.waw.pl.

Format dokumentu pozostaje dowolny. Autorzy proszeni są o przesłanie dokumentu w formie pliku PDF lub MS Word. Oprócz dokumentu autorzy proszeni są o przesyłanie następujących informacji, co pozwoli na lepsze umieszczenie dokumentu w bazach danych: 

  1. Imiona i nazwiska autorów
  2. Tytuł 
  3. Abstrakt 
  4. Słowa kluczowe
  5. Kody klasyfikacji JEL

Link do stony z kalsyfikacją JEL

Autorów dokumentów w języku polskim zachęcamy do załączenia tłumaczenia abstraktu oraz powyższych metadanych na język angielski, co ułatwi na właściwe umieszczenie dokumentu w bazach zewnętrznych. 

Artykuły w serii KAE Working Papers

Pełna lista artykułów w serii KAE Working Papers:

 

 

.