Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez pracowników Kolegium Analiz Ekonomicznych oraz ich podopiecznych

Absolwent SGH laureatem III miejsca w konkursie GUS na najlepszą pracę magisterską 2022

Pan Mateusz Szysz - magistrant dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH - zajął III miejsce w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki w 2022 r.

Temat nagrodzonej pracy: „Zróżnicowanie śmiertelności związanej z pandemią COVID-19 w Unii Europejskiej. Ekonometryczna analiza danych z lat 2020-2022”. [21.12.2023]

Nagrody dla prac magisterskich w Konkursie NTIE 2023

W XXVI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe wyróżnione zostały prace magisterskie napisane przez podopiecznych dr. hab. Michała Golińskiego, prof. SGH oraz dr. Jędrzeja Wieczorkowskiego. Wyniki ogłoszono 20 lipca 2023 r.

Wyróżnione prace studentów SGH:

 • II miejsce ex aequo otrzymał Krystian Łukasik za pracę pt. „Badanie empiryczne wartości danych polskich użytkowników internetu. Analiza procesu komodyfikacji danych przez platformy cyfrowe na przykładzie wyszukiwarki Google”. Promotorem pracy jest dr hab. Michał Goliński, prof. SGH;
 • III miejsce ​otrzymał Bartłomiej Orlik za pracę pt. „Projekt oraz wdrożenie systemu analizy sekwencji zdarzeń prowadzących do churn’u w firmie telekomunikacyjnej”. Promotorem pracy jest dr Jędrzej Wieczorkowski. [26.07.2023]

Mgr Daniel Kaszyński Inspiracją Roku 2023

Ogłoszenie wyników plebiscytu, organizowanego przez Stowarzyszenie Akademickie Magpress, ​na najbardziej motywującego nauczyciela akademickiego nastąpiło podczas Święta SGH w dniu 22 czerwca 2023 r. Nagrody „Inspiracja Roku 2023”, przyznawane już po raz 18., otrzymali: 

 • w kategorii studium licencjackiego mgr Daniel Kaszyński z Instytutu Ekonometrii KAE,
 • w kategorii studium magisterskiego dr Kamil Gemra z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji KNoP. [28.06.2023]

Stypendium dla dr hab. Ewy Gałeckiej-Burdziak, prof. SGH

​Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH z Katedry Ekonomii I otrzymała Dekaban-Liddle Senior Fellowship. Stypendium umożliwiające czterotygodniowy pobyt na University of Glasgow pozwala na prowadzenie badań zgodnie ze z założonym w projekcie planem badań, a także uczestnictwo w życiu naukowym uczelni. [27.06.2023] 

Prof. dr hab. Marcin Kolasa laureatem tytułu absolwenckiego „Lider SGH”

W kategorii absolwenci polscy, w obszarze nauka nagrodzony został prof. dr hab. Marcin Kolasa z Katedry Ekonomii Ilościowej, który od początku kariery naukowej łączy badania ekonomiczne z praktyką gospodarczą, regularnie publikuje w wiodących czasopismach ekonomicznych i prezentuje swoje badania na prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Święta SGH 22 czerwca 2023 r. [23.06.2023]

Dr Jarosław Bełdowski odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika

Dr Jarosław Bełdowski z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych (Zakład Ekonomii Liberalnej) został odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika przyznawanym w uznaniu działań na rzecz budowania prawnego otoczenia dla właściwego funkcjonowania bankowości w Polsce. Medal wręczono podczas otwarcia X Kongresu Prawa Bankowego. [21.06.2023]

Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH na liście „Digital Shapers”

Fundacja Digital Poland ogłosiła tegoroczną listę „Digital Shapers”, czyli 15 liderów polskiej sceny cyfrowej, którzy „dzięki wizjonerskiej odwadze do eksperymentowania przyśpieszają rozwój cyfrowej gospodarki w Polsce”. W gronie laureatów i laureatek znalazł się dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH oraz kilkoro absolwentów i absolwentek naszej uczelni: Karol Górnowicz, Adam Niewiński, Jacek Świderski i Małgorzata Walczak. [31.05.2023]

Absolwent SGH laureatem konkursu LOT Polish Airlines

Pan Cezary Kowalski, absolwent studiów licencjackich MIESI i obecny student kierunku magisterskiego Analiza Danych - Big Data, otrzymał wyróżnienie w II edycji konkursu LOT Polish Airlines na najlepsze prace dyplomowe dotyczące lotnictwa pasażerskiego i cargo za pracę licencjacką pt. „Wspomaganie decyzji marketingowych w branży lotniczej z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego”, napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Wrzosek z Instytutu Ekonometrii. [27.03.2023]

Dr hab. Paulina Roszkowska, prof. SGH w Women in FinTech Powerlist 2022

Dr hab. Paulina Roszkowska, prof. SGH została doceniona jako Associate Professor of Finance w Hult International Business School oraz Bayes Business School i znalazła się na liście Women in FinTech Powerlist 2022 w kategorii Industry & Knowledge Champions. [10.03.2023] 

Kolejna nagroda za rozprawę doktorską dr Sylwii Timoszuk

Dr Sylwia Timoszuk (Instytut Statystyki i Demografii) została laureatką VIII Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej za rozprawę doktorską pt. „Sposoby gospodarowania wydatkami przez starsze wdowy w Polsce”, napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Piotra Błędowskiego (promotor) i dr. hab. Pawła Kubickiego, prof. SGH (promotor pomocniczy).

Jest to kolejna już edycja konkursu organizowanego cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG). Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi wyższych uczelni w Polsce na problematykę gerontologiczną oraz wyróżnienie młodych pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką.

Uroczystość wręczenia Certyfikatów rozpraw nagrodzonych w konkursie odbędzie się 17 listopada 2023 r. w Poznaniu podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Na podstawie pracy doktorskiej w Oficynie SGH została wydana książka „Wdowieństwo w starszym wieku. O sytuacji finansowej wdów w Polsce”. [7.02.2023]

Nagrody dla prac magisterskich z KAE

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom czwartej edycji Konkursu o nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi za najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomii i finansów.

Nagrodę główną przyznano panu Radosławowi Jaworowi za pracę pt. „Analiza efektywności strategii inwestycyjnych na rynku walutowym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Rubaszka z Instytutu Ekonometrii. 

Wyróżnienie otrzymały panie Dominika Sikora oraz Agnieszka Rabiej za pracę pt. „Bayesowska analiza regionalnych cykli koniunkturalnych z uwzględnieniem zależności przestrzennych i czasowych w panelowym modelu przełącznikowym Markowa”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH z Instytutu Ekonometrii. [9.01.2023]

Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego dla Weroniki Wojewódzkiej

Tegoroczną laureatką Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została Weronika Wojewódzka, absolwentka kierunku e-Biznes. Kapituła doceniła bardzo wysoką średnią oraz pracę dyplomową pt. „Rola treści w pozycjonowaniu stron internetowych”, przygotowaną po kierunkiem dr. hab. Tymoteusza Doligalskiego, prof. SGH, kierownika Zakładu e-Biznesu.

Fundatorem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego jest firma należąca do Klubu Partnerów SGH – Bank Pekao S.A. W jego imieniu symboliczny czek podczas graduacji w SGH 17 grudnia wręczył Artur Brudnicki, dyrektor Biura Marketingu Internetowego, który ze strony banku był również recenzentem nagrodzonej pracy. [21.12.2022]

Nagroda Prezesa GUS dla pracy doktorskiej napisanej w KAE

W konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2020/2021 II miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 7 000 zł otrzymała dr Małgorzata Walerych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „The aggregate and redistributive effects of emigration”, przygotowaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Marcina Kolasy i dr. Michała Gradzewicza. [15.12.2022]

Nagroda Prezesa GUS za pracę magisterską dla podopiecznych dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH

Praca magisterska napisana przez pp. Agnieszkę Rabiej i Dominikę Sikorę pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH, uzyskała I miejsce w konkursie GUS na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki w roku akademickim 2020/2021. Do konkursu zgłoszonych zostało 14 prac magisterskich oraz 7 prac doktorskich. I miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymały pani Agnieszka Rabiej oraz pani Dominika Sikora ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorki pracy pt. „Bayesowska analiza regionalnych cykli koniunkturalnych z uwzględnieniem zależności przestrzennych i czasowych w panelowym modelu przełącznikowym Markowa”. [15.12.2022]

Pracownicy KAE laureatami Festiwalu Jeremiego Przybory

Prof. dr hab. Bartosz Witkowski i dr Sebastian Zając z Instytutu Ekonometrii zostali laureatami III miejsca w 18. Ogólnopolskim Festiwalu Jeremiego Przybory. Koncert Konkursowy „STACJA KUTNO” odbył się w Kutnowskim Domu Kultury, w dniach 16–20 listopada 2022 r. Prof. Bartosz Witkowski przy akompaniamencie dr. Sebastiana Zająca wykonał utwory „Biżuteria” i „Paryż o kabanosie”. [30.11.2022]

Odznaczenia dla pracowników Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w dniu 12.10.2022 r. odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia zasłużonym pracownikom i wykładowcom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wręczył je minister Piotr Ćwik w asyście rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH. 

Wśród odznaczonych byli dwaj pracownicy Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej:

 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za dokonania w sferze rozwoju nauki,
 • dr Rafał Raczko został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. [18.10.2022]

Studentki z SGH wygrały konkurs z marketingu internetowego

Tegoroczną edycję konkursu Global Online Marketing Academic Challenge (GOMAC) wygrała drużyna studentek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Joanna Alberska, Paulina Figarska i Patrycja Polak są studentkami SGH, a Dorota Trochimiak jest studentką UKSW. Opiekunem zespołu był dr hab. Tymoteusz Doligalski z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Zespół przygotował kampanię dla DEVMATCH – młodej, polskiej firmy z sektora elastycznej rekrutacji w IT. Kampania trwała pięć tygodni i obejmowała działania w Google Ads oraz w mediach społecznościowych, a także tworzenie i dystrybucję treści marketingowych. [6.10.2022]

Wyróżnienie za pracę doktorską dla dr Sylwii Timoszuk

Dr Sylwia Timoszuk (Instytut Statystyki i Demografii) otrzymała wyróżnienie w XXIII edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej za rozprawę doktorską pt. „Sposoby gospodarowania wydatkami przez starsze wdowy w Polsce”, napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Piotra Błę­dowskiego (promotor) i dr. hab. Pawła Kubickiego, prof. SGH (promotor pomocniczy). Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 grud­nia 2021 r. [18.07.2022]

Wyróżnienia dla prac magisterskich napisanych w KAE

Absolwenci SGH wyróżnieni w III ogólnopolskim konkursie „Data Science Masters” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych, w kategorii „Zastosowania”, organizowanym przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej:

 • mgr Michał Puchalski za pracę „Modelowanie podobieństw między zdjęciami potraw a przepisami kulinarnymi”, opiekun naukowy: dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH;
 • mgr Marlena Stanek za pracę „Wykorzystanie metod data mining w celu wspomagania oszacowania parametrów projektów informatycznych”, opiekun naukowy: dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień będzie miało miejsce podczas Gali Konkursu, która odbędzie się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w październiku 2022 r. [1.07.2022]

Dr Wojciech Łątkowski wyróżniony za pracę doktorską

Dr Wojciech Łątkowski - asystent w Instytucie Statystyki i Demografii - otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Rektora na najlepszą pracę doktorską. Rozprawa pt. „Projections of demand for care among the elderly in Poland including health status and living arrangements” została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej i dr Anity Abramowskiej-Kmon.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały wręczone podczas Święta SGH w dniu 8 czerwca 2022 r. [21.06.2022]

Prof. dr hab. Marek Rocki odznaczony medalem 100-lecia służby cywilnej

8 czerwca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z okazji stulecia utworzenia w Polsce służby cywilnej, odbyła się jubileuszowa konferencja „W służbie państwu i obywatelom”. Z okazji okrągłego jubileuszu wybite zostały medale okolicznościowe, które otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla budowy i rozwoju służby cywilnej w Polsce, w tym prof. dr hab. Marek Rocki, były Rektor SGH, obecnie Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w KAE, a w latach 2005-2006 Przewodniczący Rady Służby Cywilnej. [13.06.2022]

Pracownicy KAE laureatami konkursu „Lider SGH” 2020

W czasie Święta SGH 8 czerwca 2022 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu o tytuł absolwencki „Lider SGH” w roku 2022. Uczelnia uhonorowała absolwentów za osiągnięcia w obszarze nauki, biznesu oraz społeczeństwa, zarówno tych działających na polu krajowym, jak i w kategorii absolwentów międzynarodowych. Wśród laureatów znalazło się dwoje pracowników KAE: 

 • dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH (Instytut Ekonometrii) - nagrodzony w kategorii absolwenci polscy, w obszarze nauka;
 • mgr Karolina Bolesta (Instytut Statystyki i Demografii) - nagrodzona w kategorii absolwenci polscy, w obszarze społeczeństwo. [10.06.2022]

Nagroda Gaussa za rok 2021 dla prof. dr. hab. Łukasza Delonga

Prof. dr hab. Łukasz Delong laureatem Nagrody Gaussa za rok 2021 za artykuł „Making Tweedie’s Compound Poisson Model More Accessible”. Artykuł został przygotowany we współpracy z prof. Mario Wüthrichem (ETH Zürich) i prof. Mathiasem Lindholmem (Stockholm University). 

Nagroda jest przyznawana corocznie przez Niemieckie Stowarzyszenie Aktuariuszy od 1998 roku. Od 2019 roku w procesie selekcji brane są pod uwagę wyłącznie artykuły opublikowane z czasopiśmie „European Actuarial Journal”. [16.05.2022]

Dokument

Odznaczenie rządu japońskiego dla prof. dr. hab. Marka Rockiego

Rząd Japonii odznaczył prof. dr. hab. Marka Rockiego Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Prof. Marek Rocki - jako były rektor SGH oraz senator RP - został odznaczony za zaangażowanie w rozwój współpracy akademickiej z uczelniami japońskimi oraz intensyfikację dialogu politycznego między Japonią i Polską. [5.05.2022]

Nagroda MEiN dla prof. dr. hab. Marka Gruszczyńskiego

Minister Edukacji i Nauki ogłosił laureatów nagrodzonych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Tegorocznymi ​Nagrodami Ministra wyróżnieni zostali dwaj naukowcy z SGH - jednym z nich jest prof. dr hab. Marek Gruszczyński, który otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. [22.02.2022]

Praca magisterska z KAE nagrodzona w Konkursie Prezesa NBP

Absolwentka SGH, pani Julia Walczak, została laureatką III nagrody w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - za pracę pt. „Szacunek dolnej granicy stóp procentowych dla Polski”, obronioną w Katedrze Ekonomii Ilościowej, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Michała Brzoza-Brzeziny. [17.12.2021]

Prof. dr hab. Jakub Growiec odebrał Nagrodę NCN

Prof. dr hab. Jakub Growiec został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w 2020 roku. ​Ze względu na sytuację pandemiczną uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października 2021 roku. [14.10.2021]

Laureatki konkursu na pracę dyplomową z e-marketingu

Dwie absolwentki SGH – Joanna Syta i Małgorzata Kośla – zostały laureatkami 10. edycji konkursu DIMAQ UNI organizowanego wspólnie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego.

Zwyciężczynią w kategorii prac magisterskich została absolwentka studiów magisterskich na kierunku e-biznes, Joanna Syta, za pracę „Zachowania nabywcze młodych kobiet w środowisku e-commerce”, napisaną pod kierunkiem dr Elżbiety Wąsowicz-Zaborek z Katedry Biznesu Międzynarodowego SGH.

W kategorii prac podyplomowych wygrała absolwentka Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy, Małgorzata Kośla, z pracą „Perspektywy rozwojowe sprzedaży internetowej w kategoriach dóbr szybko zbywalnych”, napisaną pod kierunkiem dr. Jacka Wójcika z Zakładu e–Biznesu w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. [14.10.2021]

Dr Paulina Roszkowska nominowana do Nagrody EFMA 2021

Na konferencji European Financial Management Association 2021 Annual Meeting artykuł dr Pauliny Roszkowskiej pt. “Women on Boards: Does Corporate Culture Influence Board Gender Diversity?” został jako jeden z czterech (spośród 280 innych artykułów) nominowany do “Larry Lang Corporate Finance Best Paper Award”. [9.09.2021]

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH laureatem Julia Community Prize 2021

W dniach od 28 do 30 lipca 2021 r. odbyła się doroczna konferencja Juliacon 2021 poświęcona zastosowaniom akademickim i biznesowym języka Julia. W tym roku w konferencji uczestniczyło ponad 20,000 osób oraz wygłoszono 232 referaty, w tym wystąpienia dr. Przemysława Szufla i dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, prof. SGH z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji.

W trakcie konferencji przyznawana jest nagroda Julia Community Prize. W tym roku jednym z jej laureatów został dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH. Nasz kolega, wspólnie z Milanem Bouchet-Valat​ z francuskiego Institut National d’Études Démographiques (INED) zostali wyróżnieni za rozwój i koordynację prac nad narzędziami do analizy danych w języku Julia. Są to rozwiązania tworzone w modelu open-source i obecnie prawie 200 osób z całego świata współpracowało przy ich rozwoju.

Szczególnym obszarem zastosowań języka Julia, w porównaniu do alternatywnych narzędzi np. Matlab, Python, czy R, są zagadnienia w których wymagane jest stosowanie niestandardowych algorytmów analitycznych oraz bardzo wysoka wydajność przetwarzania danych. Z ekosystemem tego języka nasi studenci mogą się zapoznać na zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji. [18.08.2021]

Dr hab. Iga Magda, prof. SGH laureatką Nagrody „Liderzy SGH”

Już po raz drugi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uhonorowała swoich absolwentów specjalną nagrodą za osiągnięcia w obszarze nauki oraz biznesu. Laureatami tej edycji Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” zostali: dr hab. Iga Magda, prof. SGH, prof. Andrzej Skrzypacz, Marcin Tchórzewski oraz Krzysztof Błędowski. Laureaci odebrali wyróżnienia podczas Święta SGH 23 czerwca 2021 r. [28.06.2021]

Prof. dr hab. Bartosz Witkowski współautorem nagrodzonego artykułu

Prof. Bartosz Witkowski, prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oraz prof. Santiago Carbó Valverde zostali laureatami II nagrody w Konkursie Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt” w 2020 r. - za artykuł pt. „«When in Rome, do as Romans». Similarities of banks performance drivers in CESEE”. [5.05.2021]

Dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH Inspiracją Roku 2021

Dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH z Kolegium Analiz Ekonomicznych (Zakład Ekonometrii Stosowanej, Instytut Ekonometrii) zwyciężył w studenckim plebiscycie Inspiracja Roku 2021 w kategorii Studium Magisterskie. Inspiracja Roku to coroczny plebiscyt na najbardziej inspirującego pracownika naukowego SGH, o wieloletniej tradycji, organizowany przez studencki miesięcznik „Magiel”. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze powszechnego głosowania studentów (osobno dla Studium Licencjackiego i Magisterskiego).

Zwycięzca jest związany z KAE od 2007 r., najpierw jako doktorant, a od 2012 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wykłada Ekonometrię Przestrzenną, Ekonometrię Bayesowską i Econometric Methods, a także uczestniczy w zespołach dydaktycznych kilku innych przedmiotów (Ekonometria Szeregów Czasowych, Ekonometria Praktyczna, Makroekonomia Zaawansowana i inne). Od 2013 r. jest opiekunem naukowym SKN Ekonometrii, a wypromowane przez niego prace magisterskie i doktorskie były nagradzane i wyróżniane w konkursach Dziekana Studium Magisterskiego, Narodowego Banku Polskiego i Giełdy Papierów Wartościowych. [4.05.2021]

Nagroda dla pracy magisterskiej napisanej w IIiGC

Andrzej Daniluk, absolwent studiów magisterskich SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość, zajął I miejsce w V edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Nagrodzona praca pt. „EdTech innovation in China’s educational market – lessons Poland should learn from” została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr Pauliny Roszkowskiej, adiunkta w Zakładzie e-Biznesu, w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. [15.02.2021] 

Absolwenci SGH laureatami nagród GPW

Fundacja GPW we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie rozstrzygnęła VII edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Nagrodzone zostały najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o tematyce rynku kapitałowego.

W kategorii prac magisterskich I nagroda została przyznana absolwentowi SGH, panu Jakubowi Grzybowi, za pracę pt. „Ocena przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie”, której promotorem był dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH z Instytutu Ekonometrii.

W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymał dr Paweł Pisany za rozprawę pt. „Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich w kontekście doświadczeń z kryzysu 1997”, której promotorem był dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH, a promotorem pomocniczym - dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH z Instytutu Ekonometrii. [25.01.2021]  

Nagroda dla pracy magisterskiej z KAE w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu 18 grud­nia 2020 r. zostały wręc­zone nagrody Min­is­tra Rodziny i Poli­tyki Społecznej w XXII edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymał mgr Artur Rutkowski z SGH (ex aequo z drugim laureatem) za pracę pt. „Incom­plete ratio­nal­ity and old-age sav­ings” napisaną pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Makarskiego, prof. SGH. [8.01.2021]

Praca doktorska z KAE wyróżniona w Konkursie Prezesa NBP

Kapituła VII edycji​ Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych w kategorii prac doktorskich przyznała dwie nagrody II stopnia i trzy wyróżnienia. Wśród wyróżnionych prac znalazła się rozprawa doktorska dr. Macieja Albinowskiego pt. „System płatniczy a pośrednictwo finansowe: czy depozyty bieżące to odpowiednie źródło finansowania ryzykownych aktywów”, przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium Analiz Ekonomicznych. [16.12.2020]

Nagroda Prezesa NBP dla pracy magisterskiej z KAE

Pan Maciej Nowara został laureatem II miejsca w XIII edycji Konkursu Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - za pracę pt. „Przestrzenne procesy cenotwórcze na polskim rynku benzyny: analiza ekonometryczna”, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH. [15.12.2020]

Nagroda dla pracy wypromowanej przez dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH

Praca dyplomowa autorstwa Pawła Sadłowskiego pt. „Zjawiska behawioralne w decyzjach zakupowych konsumentów - analiza bayesowska na przykładzie wybranych dóbr spożywczych”, przygotowana pod opieką naukową dr hab. Andrzeja Torója, prof. SGH, otrzymała Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ustanowiła Nagrodę jako wyróżnienie dla uhonorowania najwybitniejszych studentów studiów magisterskich, doceniając ich wytężoną pracę i osiągnięcia, jak również wskazując pracodawcom najbardziej utalentowanych absolwentów SGH. Istotną wartością Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego jest wybór wyróżniającej się pracy magisterskiej, podejmującej tematykę związaną z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi. [16.11.2020]

Prof. dr hab. Jakub Growiec laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2020

Prestiżowe wyróżnienie, jak co roku, trafiło do rąk trzech wybitnych młodych naukowców, którzy dokonali znaczących odkryć w dziedzinie badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej. Nagroda przyznana została w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

Laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce został prof. dr hab. Jakub Growiec z Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych, który jest autorem zaawansowanych badań nad wzrostem gospodarczym, szczególnie uwzględniających rolę, jaką odgrywa w nim postęp technologiczny oraz kapitał ludzki. [14.10.2020]

Stypendium MNiSW dla dr. Jakuba Mućk

Dr Jakub Mućk - adiunkt w Katedrze Ekonomii Ilościowej KAE - znalazł się w gronie 200 wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczne osiągnięcia w działalności naukowej. [22.06.2020]

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH wśród laureatów Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” 2020

W tym roku po raz pierwszy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uhonorowała absolwentów specjalną nagrodą za osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki oraz biznesu. Laureatami edycji Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” w roku 2020 zostali: Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, Kuba Karliński oraz dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH.

W obszarze nauki, w kategorii absolwenci polscy, Nagroda powędrowała do dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, prof. SGH. Specjalizuje się on w zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest kierownikiem Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w SGH, członkiem Komitetu Zarządzającego European Social Simulation Association, wiceprezesem Polskiej Sekcji INFORMS, działa w Komitecie ds. Członków i Usług Członkowskich w INFORMS. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod prognostycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych. Promotor wykorzystania najnowszych wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej. Brał udział w ponad stu projektach z zakresu wdrożenia rozwiązań klasy Business Intelligence dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji. 

Do Nagrody nominowanych było 7 osób. Wyboru laureatów dokonała Kapituła pod przewodnictwem Rektora SGH, dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH. [25.05.2020]

Małgorzata Walerych laureatką programu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski stypendia w programie START. Wśród laureatów w dziedzinie ekonomia jest mgr Małgorzata Walerych, doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych, której zainteresowania koncentrują się wokół problematyki ekonomii pracy. Opiekunem naukowym nagrodzonej jest dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH z Katedry Ekonomii Ilościowej.

Celem programu FNP jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. [19.05.2020]

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH nagrodzony za najlepszy artykuł

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH z Zakładu Metod Probabilistycznych w Instytucie Ekonometrii zdobył nagrodę za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie „Mathematical Methods of Operations Research” w 2019 r. W swojej nagrodzonej pracy pt. „Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient” autor rozważa niespójny w czasie problem inwestycyjny dla firmy ubezpieczeniowej. 

Czasopismo „Mathematical Methods of Operations Research” znajduje się na liście MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, posiada 70 punktów oraz Impact Factor na poziomie 1.023. [22.04.2020]

Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH z nagrodą „Ambasador ICT w Obszarze Nauki i Edukacji”

Podczas 12 Forum Gospodarczego TIME (Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika) organizowanego w dniach 9-10 marca 2020 r. w Warszawie dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH (Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej) za „postawę, pracę i zaangażowanie przyczyniające się do promowania wdrażania nowoczesnych technologii w firmach oraz wspierania cyfrowej transformacji” otrzymał nagrodę „Ambasador ICT w Obszarze Nauki i Edukacji”. 

Organizatorami Forum są największe organizacje gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Teraz Polska, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Polska Cyfrowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Związek Banków Polskich. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Digital Europe. [10.03.2020]

Nagrody Ministra dla pracowników KAE

19 lutego 2020 r. podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu – kulminacyjnego wydarzenia obchodów Dnia Nauki Polskiej – trzech naukowców z KAE zostało wyróżnionych nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: indywidualnie prof. dr hab. Tomasz Szapiro oraz zespołowo: dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH i dr Przemysław Szufel. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody w pięciu kategoriach.​ Prof. dr hab. Tomasz Szapiro otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH i dr Przemysław Szufel zostali nagrodzeni zespołowo za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Wszyscy są pracownikami Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii.

Dzień Nauki Polskiej jest nowym świętem państwowym i wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. [27.02.2020]

Sukces na konferencji w Wiedniu

Pracownicy Instytutu Statystyki i Demografii w dniach 11-12 listopada 2019 r. uczestniczyli w konferencji Demograficzne Aspekty Dobrostanu, zorganizowanej przez Centrum Wittgensteina w Wiedniu. Jedną z nagród za najlepszy plakat otrzymał dr Radosław Antczak (adiunkt w Zakładzie Statystyki Stosowanej ISiD), autor plakatu „Inequalities in subjective wellbeing using life satisfaction and evaluated time index”. [13.02.2020]

Dr Ewa Gałecka-Burdziak otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Ewa Gałecka-Burdziak z Katedry Ekonomii I znalazła się w gronie 211 młodych naukowców wyróżnionych za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie oraz posiadanie dorobku o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. [20.11.2019]

Wyróżnienie dla dr hab. Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej, prof. SGH

Podczas corocznego spotkania „Konferencja Rada Nadzorcza”, które odbyło się 7 listopada 2019 r. w Dąbrowie Górniczej, dr hab. Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych przyznano wyróżnienie Człowiek Corporate Governance .

Ideą plebiscytu jest wyróżnienie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. [20.11.2019]

Podopieczni pracowników KAE zwycięzcami VIII edycji konkursu DIMAQ UNI

Konkurs, organizowany wspólnie przez IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, był adresowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz podyplomowe z zakresu marketingu internetowego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2019 r. Promotorami dwóch z trzech zwycięskich prac byli pracownicy KAE:

 • kategoria prac licencjackich - Krystian Maciejca (obecnie doktorant KAE), „O wykorzystaniu narzędzi Google do analizy kampanii marketingowo-sprzedażowych na przykładzie sklepów internetowych z branży wentylacyjnej”, promotor: dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH (Katedra Ekonomii Ilościowej);
 • kategoria prac magisterskich - Andrzej Muchliada, „Platformy wielostronne. Charakterystyka i reguły ich działania”, promotor: dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH (Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej). [18.10.2019]

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH laureatką Nagrody im. Marka Cara 2019

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie została Laureatką Nagrody im. Marka Cara 2019 podczas odbywającego się w dniach 26-27 września XXV Jubileuszowego Forum Teleinformatyki. Ideą wręczanej w tym roku po raz 18-ty Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagradzanej osoby. Kapituła, złożona z Laureatów poprzednich edycji Nagrody, przyznała jej to wyróżnienie między innymi za: wieloletnie aktywne i konsekwentne rozwijanie i popularyzowanie metod wymiarowania funkcjonalnego oprogramowania zarówno na forum światowym, jak i krajowym; za wieloletnią aktywną działalność innowacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, na forum międzynarodowym i krajowym, w odniesieniu do polityki naukowo-innowacyjnej Państwa w ramach działań w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; oraz za stałe uczestnictwo w konferencjach informatycznych i propagowanie nowych metod budowy systemów informatycznych w zarządzaniu. 

Drugim laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Marka Cara został Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu firmy Atende Software.​ [1.10.2019]

Nagroda dla dr. hab. Łukasza Delonga, prof. SGH

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH​ z Instytutu Ekonometrii zdobył nagrodę za najlepszą pracę zaprezentowaną podczas międzynarodowej konferencji aktuarialnej AFIR (Actuarial Approach for Financial Risks), która odbyła się w dn. 21-24 maja 2019 r. we Florencji. Konferencja AFIR organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Aktuariuszy i gromadzi praktyków z firm ubezpieczeniowych oraz pracowników naukowych. Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH przedstawił pracę „Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time”. [27.05.2019]

Mgr Karol Szafranek stypendystą FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych naukowców. Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu jest mgr Karol Szafranek, doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W sobotę 25 maja 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala wręczenia dyplomów. Opiekunem naukowym mgr. Karola Szafranka jest prof. dr hab. Andrzej Sławiński z Katedry Ekonomii Ilościowej. [22.05.2019]

Dr Przemysław Szufel laureatem nagrody naukowej „Wykład im. Marka Siudaka”

Dr Przemysław Szufel, adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji KAE, został laureatem tegorocznej edycji nagrody naukowej „Wykład im. Marka Siudaka”. Nagroda przyznawana jest naukowcom spoza Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej za wkład do dziedziny nauk ekonomicznych.

13 maja w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej dr Przemysław Szufel wygłosił wykład pt. „Wspomaganie decyzji w złożonych systemach gospodarczych – podejście symulacyjne”, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, kładąc grunt pod owocną dyskusję. [15.05.2019]

Dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH wyróżniona w konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego

W konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt” w 2018 r. kapituła konkursowa postanowiła przyznać sześć nagród i pięć wyróżnień. Wśród wyróżnionych  artykułów znalazł się tekst dr hab. Anety Ptak-Chmielewskiej, prof. SGH (Instytut Statystyki i Demografii KAE) i dr hab. Anny Matuszyk (Instytut Finansów KZiF) pt. „The importance of financial and non-financial ratios in the SMEs bankruptcy prediction”. [8.05.2019]

Nagroda im. R. Kaszubskiego dla dr. hab. Andrzeja Sobczaka, prof. SGH

Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej został laureatem nagrody im. Remigiusza Kaszubskiego za popularyzację metod automatyzacji i robotyzacji biznesu w 2018 roku. Wręczenie odbyło się 14 marca podczas 25. Forum Bankowego. [18.03.2019]