Poczet dziekanów

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jej prace badawcze dotyczą głównie wymiarowania procesów i produktów programowych, zagadnieniom tym poświęciła większość spośród około 100 publikacji. Członkini m.in. Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz reprezentantka na Polskę Common Software Measurement Consortium International Advisory Council. Współzałożycielka i wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania. Jako ekspert współpracuje z instytucjami administracji publicznej oraz firmami konsultingowymi i z sektora IT. Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody im. Marka Cara.
2012-2020
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
2012
dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH
2005-2012
prof. dr hab. Marek Rocki
1999-2005
prof. dr hab. Janusz Stacewicz
1993-1999
prof. dr hab. Janusz Beksiak