Aktualności

Informacja
Zgodnie z uchwałą rady nadzorczej 14 lutego br. dr Marek Radzikowski został członkiem tymczasowego zarządu PKO BP, obejmując stanowisko p.o. wiceprezesa PKO BP.
.
Konferencja
Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniu 8.05.2024 w trybie online przez MS Teams. Celem konferencji jest komunikowanie wyników przeprowadzonych badań oraz wymiana poglądów dotyczących metod badania sztucznej inteligencji w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w ekonomii i finansach.
.
Informacja
W dniu 27 grudnia 2023 r. w ramach programu pn.: „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”, Minister Nauki przyznał Szkole Głównej Handlowej w Warszawie środki finansowe w wysokości 21 237 303,23 zł na kontynuację programu GGP w Polsce.
.
Informacja
Pan Mateusz Szysz - magistrant dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH - zajął III miejsce w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki w 2022 r.
.
Informacja
Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 66/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. powołało członków Komitetu Naukoznawstwa na kadencję 2023-2026.
.
Informacja
24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją czteroletnią kadencję w 2024 roku. Przedstawiciele Kolegium Analiz Ekonomicznych znaleźli się w składach czterech komitetów.
.
Informacja
Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych znalazła się w gronie SIG officers, działających w ramach corocznej konferencji EURAM (The European Academy of Management).
.
Informacja
Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia członków Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowymi Emeryturami (ENRSP, European Network for Research on Supplementary Pensions), które odbyło się 19 października 2023 w Leuven, wyłoniono nowy Komitet Wykonawczy (Executive Committee), w skład którego wybrano dr hab. Joannę Rutecką-Górę, prof. SGH.
.
Informacja
Konkurs na stypendystę w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Models of Imperfect Rationality and Redistribution in the context of Retirement” pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Makarskiego.
.