Badania naukowe prowadzone w Kolegium Analiz Ekonomicznych

Badania prowadzone w Kolegium Analiz Ekonomicznych koncentrują się głównie w obrębie dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, ale mają charakter interdyscyplinarny, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Dotyczą między innymi:

 • makro- i mikroekonomii, 
 • polityki i koniunktury gospodarczej, 
 • ekonomii matematycznej, 
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, 
 • ekonometrii, teorii podejmowania decyzji, badań operacyjnych,
 • statystyki i demografii,
 • informatyki gospodarczej, zastosowań systemów informatycznych, transformacji cyfrowej, 
 • metod pomiaru i analizy procesów gospodarczych i społecznych, 
 • sztucznej inteligencji, systemów uczących się, 
 • data science, big data, 
 • fintech, 
 • cyberbezpieczeństwa, 
 • automatyki oraz robotyzacji.
   
Subwencja MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - zadania badawcze pracowników KAE

Lista zadań badawczych realizowanych w ramach subwencji badawczej w Kolegium Analiz Ekonomicznych w roku 2023


Instytut Ekonometrii

Zadanie badawcze: Modelowanie statystyczno-ekonometryczne w zastosowaniach ekonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Marek Męczarski, prof. SGH

Instytut Ekonomii Matematycznej

Zadanie badawcze: Metody ekonomii matematycznej, algorytmy i ich zastosowania
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Rafał Łochowski, prof. SGH    

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Zadanie badawcze: Innowacje cyfrowe w rozwoju informatyki gospodarczej
Kierownik zadania badawczego: dr Piotr Filipkowski

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w przemyśle
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w budownictwie
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w handlu
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH

Zadanie badawcze: Badanie kondycji gospodarstw domowych 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w rolnictwie 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Marek Rocki

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w bankowości 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Marek Rocki

Instytut Statystyki i Demografii

Zadanie badawcze: Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne uwarunkowania w przebiegu życia, nierówności a jakość życia ludności - perspektywa makro i mikro. Obszar priorytetowy: procesy społeczne
Kierownik zadania badawczego: dr Anita Abramowska-Kmon

Zadanie badawcze: Pozaekonomiczne efekty świadczenia Rodzina 500 plus w latach 2016-2021. Obszar priorytetowy: procesy społeczne
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Adam Szulc, prof. SGH

Zadanie badawcze: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności społeczne w UE w czasie pandemii Covid - 19. Obszar priorytetowy: procesy społeczne
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Tomasz Panek

Zadanie badawcze: Modelowanie ryzyka z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji. Obszar priorytetowy: metodyka, sztuczna inteligencja
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Analiza aktywności zawodowej osób młodych i w starszym wieku, ocena zdolności kredytowej gospodarstw domowych. Obszar priorytetowy: procesy społeczne.
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH

Katedra Ekonomii I

Zadanie badawcze: Pasywna polityka rynku pracy wobec wybranych grup pracowników
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH

Katedra Ekonomii Ilościowej

Zadanie badawcze: Aspekty środowiskowe w wycenie aktywów finansowych i przyszłych strumieni konsumpcji
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Zadanie badawcze: Chairwoman and openness to gender diversity: A view beyond the number of women on boards
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Fiscal decentralization in Poland
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH

Zadanie badawcze: Finanse publiczne a nowe technologie
Kierownik zadania badawczego: dr Wiktor Wojciechowski

Zadanie badawcze: Digital euro and its impact on non-eurozone member states
Kierownik zadania badawczego: dr Jarosław Bełdowski

 

Lista zadań badawczych realizowanych w ramach subwencji badawczej w Kolegium Analiz Ekonomicznych w roku 2022


Instytut Ekonometrii

Zadanie badawcze: Modelowanie statystyczno-ekonometryczne w zastosowaniach ekonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Marek Męczarski, prof. SGH

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Zadanie badawcze: Wyzwania cyfryzacji
Kierownik zadania badawczego: dr Piotr Filipkowski

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w przemyśle
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w budownictwie
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Maria Podgórska

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w handlu
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH

Zadanie badawcze: Badanie kondycji gospodarstw domowych 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w rolnictwie 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Marek Rocki

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w bankowości 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Marek Rocki

Instytut Statystyki i Demografii

Zadanie badawcze: Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne uwarunkowania w przebiegu życia, nierówności a jakość życia ludności - perspektywa makro i mikro - kontynuacja tematu
Kierownik zadania badawczego: dr Anita Abramowska-Kmon

Zadanie badawcze: Analiza społecznych i gospodarczych warunków rozwoju mikroprzedsiębiorstw z wykorzystaniem metod taksonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Wskażnik koniunktury w sektorze finansowym (Business confidence index for the financial sector in Poland)
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Wybrane metody analizy danych w zagadnieniach społeczno-ekonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH

Katedra Ekonomii I

Zadanie badawcze: Polityka rynku pracy wobec wybranych grup pracowników
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH

Katedra Ekonomii Ilościowej

Zadanie badawcze: Advances in comparative statics
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH

Zadanie badawcze: Labor market responses to economic shocks
Kierownik zadania badawczego: dr Jacek Suda

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Zadanie badawcze: Metody ekonomii matematycznej, algorytmy i ich zastosowania
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Rafał Łochowski, prof. SGH

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Zadanie badawcze: The contingency role of female directors structural power in ESG performance
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Analiza kosztowa efektywności strategii leczenia nerkozastępczego w Polsce
Kierownik zadania badawczego: dr Jarosław Bełdowski

Zadanie badawcze: Analiza informacji z zakresu ESG w wiadomościach polskich spółek notowanych na GPW​
Kierownik zadania badawczego: dr Jakub Karnowski

 

Lista zadań badawczych realizowanych w ramach subwencji badawczej w Kolegium Analiz Ekonomicznych w roku 2021


Instytut Ekonometrii

Zadanie badawcze: Modelowanie statystyczno-ekonometryczne w zastosowaniach ekonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Marek Męczarski, prof. SGH

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Zadanie badawcze: Paradygmaty gospodarki cyfrowej
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w przemyśle
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w budownictwie
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Maria Podgórska

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w handlu
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH

Zadanie badawcze: Badanie kondycji gospodarstw domowych 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w rolnictwie 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Marek Rocki

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w bankowości 
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Marek Rocki

Instytut Statystyki i Demografii

Zadanie badawcze: Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne uwarunkowania w przebiegu życia, nierówności a jakość życia ludności - perspektywa makro i mikro - kontynuacja tematu
Kierownik zadania badawczego: dr Anita Abramowska-Kmon

Zadanie badawcze: Poziom i jakość życia w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Adam Szulc, prof. SGH

Zadanie badawcze: Modele przeżycia w uczeniu maszynowym
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH

Zadanie badawcze: Modelowanie dla biznesu z SAS Viya. Teoria i zastosowania
Kierownik zadania badawczego: dr Adam Korczyński

Zadanie badawcze: Metody detekcji fraudów oraz wykrywanie anomalii w realizacji modeli scoringowych w czasie rzeczywistym
Kierownik zadania badawczego: dr Sebastian Zając

Katedra Ekonomii I

Zadanie badawcze: Gospodarka wobec wyzwań współczesnego świata
Kierownik zadania badawczego: dr Ewa Gałecka-Burdziak

Katedra Ekonomii Ilościowej

Zadanie badawcze: Metody rekurencyjne w grach i gospodarkach stochastycznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH

Zadanie badawcze: Czynniki ESG a finansowanie
Kierownik zadania badawczego: dr Anna Chmielewska

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Zadanie badawcze: Metody ekonomii matematycznej i ich zastosowania w warunkach współczesnych przemian rozwojowych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Rafał Łochowski, prof. SGH

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Zadanie badawcze: Disentangling the effect of women on boards on environmental corporate performance
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Analiza efektywności sądów pracy w Polsce
Kierownik zadania badawczego: dr Jarosław Bełdowski

 

Lista zadań badawczych realizowanych w ramach subwencji badawczej w Kolegium Analiz Ekonomicznych w roku 2020

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w przemyśle
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w budownictwie
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Maria Podgórska

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w handlu
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH

Zadanie badawcze: Badanie kondycji gospodarstw domowych
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w rolnictwie
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Zadanie badawcze: Badanie koniunktury w bankowości
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

Instytut Ekonometrii

Zadanie badawcze: Zmiany wybranych aspektów sytuacji gospodarczej krajów europejskich
Kierownik zadania badawczego: dr Rumiana Górska

Zadanie badawcze: Modelowanie procesów decyzyjnych w warunkach ryzyka
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH

Zadanie badawcze: Metody obliczeniowe w badaniach ubezpieczeniowych i ekonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH

Zadanie badawcze: Metody statystyczne i probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Marek Męczarski, prof. SGH

Zadanie badawcze: Modelowanie rynku surowców
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Zadanie badawcze: Paradygmaty gospodarki cyfrowej
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH

Katedra Ekonomii I

Zadanie badawcze: Bodźce do opóźniania momentu przejścia na emeryturę w powszechnym systemie emerytalnym w Polsce
Kierownik zadania badawczego: dr Sonia Buchholtz

Zadanie badawcze: Do older female previous prisoners participate in the labour market?
Kierownik zadania badawczego: dr Ewa Gałecka-Burdziak

Zadanie badawcze: Nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Iga Magda, prof. SGH

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Zadanie badawcze: Metody ekonomii matematycznej i ich zastosowania w warunkach współczesnych przemian rozwojowych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Zadanie badawcze: Critical mass, boards dynamics and boards advising tasks
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Badanie efektywności sądów upadłościowych w Polsce
Kierownik zadania badawczego: dr Jarosław Bełdowski

Katedra Ekonomii Ilościowej

Zadanie badawcze: Metody rekurencyjne w grach i gospodarkach stochastycznych
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH

Instytut Statystyki i Demografii

Zadanie badawcze: Prognozowanie popytu na podstawie szeregów czasowych z brakami danych
Kierownik zadania badawczego: dr Adam Korczyński

Zadanie badawcze: Modelowanie dla biznesu z wykorzystaniem analizy przeżycia
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH

Zadanie badawcze: Modelowanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem modeli skoringowych
Kierownik zadania badawczego: dr Karol Przanowski

Zadanie badawcze: Analiza nierówności na rynku pracy w Polsce wśród osób w starszym wieku - ujęcie wzdłużne
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Wioletta Grzenda

Zadanie badawcze: Analiza porównawcza nierówności dochodowych w UE​
Kierownik zadania badawczego: prof. dr hab. Tomasz Panek

Zadanie badawcze: Wpływ próby badawczej na jakość predykcji modeli bankructwa SME
Kierownik zadania badawczego: dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH

Zadanie badawcze: Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne uwarunkowania w przebiegu życia, nierówności a jakość życia ludności – perspektywa makro i mikro – kontynuacja tematu z 2019 r.
Kierownik zadania badawczego: dr Anita Abramowska-Kmon
 

Subwencja MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - zadania badawcze doktorantów KAE

Lista zadań badawczych realizowanych przez doktorantów w Kolegium Analiz Ekonomicznych w roku 2021

Zadanie badawcze: Kto porzuca ojcowiznę? Determinanty przechodzenia z rolnictwa do innych zasobów w Polsce w latach ​2005-2016
Kierownik zadania badawczego: mgr Łukasz Dąbroś


Lista zadań badawczych realizowanych przez doktorantów w Kolegium Analiz Ekonomicznych w roku 2020

Zadanie badawcze: Kogo szukają pracodawcy w Internecie? Analiza popytu na pracę na przykładzie internetowych ofert pracy​
Kierownik zadania badawczego: mgr Krystian Maciejca

Granty NCN i inne projekty badawcze

Projekty realizowane od roku 2023

Instytut Ekonometrii

Makroekonomiczne skutki ekspansji fiskalnych
UMO-2022/47/B/HS4/02157 Opus 24
Kierownik projektu: dr Anna Sznajderska
Okres realizacji: 6.06.2023 - 5.06.2026

 

Projekty realizowane od roku 2022

Instytut Ekonometrii

Powiązania rynków finansowych w okresie wysokiej niepewności
UMO-2021/43/D/HS4/00380 Sonata 17​
Kierownik projektu: dr Karol Szafranek
Okres realizacji: 24.06.2022 - 23.06.2025

Determinanty efektywności inteligentnych sieci transportowych
UMO-2021/41/B/HS4/03349 Opus 21
Kierownik projektu: dr Przemysław Szufel
Okres realizacji: 10.01.2022 - 09.01.2026

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Szacowanie mnożników wydatków inwestycyjnych JST w Polsce
UMO-2021/41/N/HS4/01297 Preludium 20
Kierownik projektu: dr Łukasz Olejnik
Okres realizacji: 4.02.2022 - 3.02.2024

Katedra Ekonomii Ilościowej

Wpływ źródeł finansowania wydatków rządowych na skuteczność fiskalnych pakietów stymulacyjnych
UMO-2021/42/E/HS4/00142 Sonata Bis 11​
Kierownik projektu: dr Paweł Kopiec
Okres realizacji: 1.07.2022 - 30.06.2026
 
Modelowanie redystrybucji w systemach emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności
UMO-2020/39/G/HS4/03111 Beethoven Classic 4
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Makarski
Projekt realizowany przez grupę podmiotów: SGH (lider), FAME
Okres realizacji: 1.04.2022 - 31.03.2025

Pomiar niepewności oraz testowanie reguł ustalania punktów odniesienia przy wykorzystaniu cen obojętności: podejście aksjomatyczne i eksperymentalne
UMO-2021/41/B/HS4/03429 Opus 21
Kierownik projektu: dr Michał Lewandowski
Okres realizacji: 17.01.2022 - 16.01.2026

 

Projekty realizowane od roku 2021

Katedra Ekonomii Ilościowej

Polityka makroekonomiczna i redystrybucyjna w czasie pandemii
2020/37/B/HS4/00399 Opus 19
Kierownik projektu: dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH
Okres realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2024

 

Projekt realizowane od roku 2020

Instytut Ekonometrii

Zawartość predykcyjna modeli kursu równowagi
UMO-2019/33/B/HS4/01923 Opus 17
Kierownik projektu: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
Okres realizacji: 5.02.2020 - 4.02.2023

Instytut Statystyki i Demografii

Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE (SHARE-COVID19)
Horyzont 2020
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Okres realizacji: 01.11.2020 - 31.10.2023​

EUSOCIALIT - The Future of European Social Citizenship
Horyzont 2020​
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Okres realizacji: 01.02.2020 - 31.01.2024

Katedra Ekonomii I

VIRAGE - Visalizing and measuring the role of Industrial Relations in Addressing Gender Equality
VS/2020/0115, konkurs KE DG Employment​
Kierownik projektu: dr hab. Iga Magda, prof. SGH
Okres realizacji: 01.05.2020 - 31.10.2022

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet
UMO-2019/33/B/HS4/02656 Opus 17
Kierownik projektu: dr hab. Iga Magda, prof. SGH
Projekt realizowany przez konsorcjum: SGH (lider), OPI-PIB, UW
Okres realizacji: 28.02.2020 - 27.02.2023

Katedra Ekonomii Ilościowej

O dyskontowaniu behawioralnym i równowagach Markowa w stochastycznych problemach decyzyjnych
UMO-2019/35/B/HS4/00346 Opus 18
Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH
Okres realizacji: 27.07.2020 - 26.07.2023
 
Globalna identyfikacja w dynamicznych modelach makroekonomicznych z antycypacyjnymi oczekiwaniami
UMO-2019/35/B/HS4/00135 Opus 18
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Okres realizacji: 18.06.2020 - 17.06.2023

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Wpływ autonomii podatkowej na stabilność fiskalną. Przypadek władz lokalnych w Polsce
UMO-2019/33/N/HS4/00280 Preludium 17
Kierownik projektu: mgr Rafał Trzeciakowski
Okres realizacji: 31.01.2020 - 30.01.2022

 

Projekty realizowane od roku 2019

Instytut Ekonometrii

Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II
UMO-2018/31/B/HS4/02150 Opus 16
Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH
Okres realizacji: 24.07.2019 - 23.07.2020

Wykorzystanie danych geolokalizacyjnych w konstruowaniu międzyregionalnych tablic input-output za pomocą metod ekonometrii przestrzennej
UMO-2018/31/D/HS4/00316 Sonata 14
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH
Okres realizacji: 9.07.2019 - 8.07.2021

Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej
2018/29/N/HS4/00334 Preludium 15
Kierownik projektu: mgr Jakub Rybacki
Okres realizacji: 13.02.2019 - 12.02.2021

Metody symulacji i analizy sieci logistycznych operatorów pocztowych
POIR.04.01.04-00-0054/17​
Kierownik projektu: dr Grzegorz Koloch
Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2022

Instytut Statystyki i Demografii

Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA)
POPC.02.02.00-00-0015/18​
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Okres realizacji: 29.04.2019 - 28.04.2022​

Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych
GOSPOSTRATEG, INSTATCENY NR 382525
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Panek
Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.10.2021

Katedra Ekonomii I

Bezrobocie rejestrowane jako nie-tradycyjna ścieżka dezaktywizacji zawodowej osób starszych. Analiza z wykorzystaniem danych wzdłużnych o wielokrotnych zdarzeniach
UMO-2018/30/E/HS4/00335 Sonata Bis 8
Kierownik projektu: dr Ewa Gałecka-Burdziak
Okres realizacji: 01.08.2019 - 31.07.2024

Katedra Ekonomii Ilościowej

Instytucje rynku pracy a cykl koniunkturalny: rola zagregowanego popytu
2018/29/B/HS4/00717 Opus 15
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Okres realizacji: 24.01.2019 - 23.01.2022

Współzależność między nierównościami ekonomicznymi a sektorem bankowym w równowadze ogólnej z heterogenicznymi agentami
2018/29/N/HS4/01225 Preludium 15
Kierownik projektu: mgr Mateusz Szetela
Okres realizacji: 04.02.2019 - 03.02.2021

Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów
2018/29/N/HS4/00890 Preludium 15
Kierownik projektu: mgr Przemysław Siemaszko
Okres realizacji: 11.02.2019 - 10.02.2022

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Specyficzne gusta czy kliki jurorów? Zaprojektowanie systemów ocen i głosowań odpornych na manipulację
UMO-2018/31/B/HS4/01005 Opus 16
Kierownik projektu: dr Krzysztof Kontek
Okres realizacji: 04.11.2019 - 03.11.2021

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Wpływ polityki fiskalnej oraz regulacji rynku pracy i rynku produktów na rentowność obligacji skarbowych i poziom długu publicznego w krajach UE
2018/29/B/HS4/00737 Opus 15
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH
Okres realizacji: 28.01.2019 - 27.01.2022

 

Projekty realizowane od roku 2018

Instytut Ekonometrii

Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych​
UMO-2017/25/B/HS4/00156 Opus 13
Kierownik projektu: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
Okres realizacji: 10.01.2018 - 9.01.2021

Jakie czynniki decydują o konkurencyjności eksportu? Analiza na podstawie Bayesowskiego uśredniania modeli.
2017/25/N/HS4/01424 Preludium 13
Kierownik projektu: mgr Piotr Dybka
Okres realizacji: 05.03.2018 - 04.03.2020

Instytut Statystyki i Demografii

Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Okres realizacji: 27.03.2018 - 31.03.2022

Uwarunkowania deprywacji ekonomicznej. Wnioski z modelowania równań strukturalnych
2017/25/N/HS4/02341 Preludium 13
Kierownik projektu: mgr Krzysztof Czaderny
Okres realizacji: 09.02.2018 - 08.02.2020

Katedra Ekonomii Ilościowej

Ownership and Innovation
UMO-2016/23/P/HS4/04032 Polonez 3
Kierownik projektu: dr Monika Tarsalewska
Okres realizacji: 1.01.2018 - 31.12.2019

Wpływ wahań nastrojów podmiotów gospodarczych na cykl koniunkturalny w małej, otwartej gospodarce
2017/25/B/HS4/01429
Kierownik projektu: dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH
Okres realizacji: 12.01.2018 - 11.01.2021

Modelowanie i prognozowanie modeli gospodarek z wieloma punktami równowagi i z uwzględnieniem sentymentów rynkowych
2017/25/N/HS4/02344 Preludium 13
Kierownik projektu: mgr Michał Chojnowski
Okres realizacji: 07.03.2018 - 06.03.2020

Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy
2017/27/B/HS4/00189 Opus 14
Kierownik projektu: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
Okres realizacji: 31.07.2018 -30.07.2021

Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetatnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współzmienności inflacji pomiędzy gospodarkami
2017/27/N/HS4/00409 Preludium 14
Kierownik projektu: mgr Karol Szafranek
Okres realizacji: 10.08.2018 - 09.08.2020

Mądrość czy bogactwo? Rola dziedziczenia i jego opodatkowania w analizach z wykorzystaniem modeli OLG
2017/27/N/HS4/02050 Preludium 14
Kierownik projektu: mgr Magda Malec
Okres realizacji: 18.10.2018 - 17.10.2021​

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Analiza dynamicznych modeli oligopolu z ograniczoną racjonalnością konsumentów
2017/25/N/HS4/02331 Preludium 13
Kierownik projektu: mgr Bartłomiej Wiśnicki
Okres realizacji: 05.03.2018 - 04.03.2020

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Wpływ dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach UE
2017/25/B/HS4/02166 Opus 13
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH
Okres realizacji: 07.02.2018 - 06.02.2021

 

Projekty realizowanie od roku 2017

Instytut Ekonometrii

Evidence use in the allocation of health care budgets: A comparative study of drug reimbursement in Poland, Canada and Germany
UMO-2016/23/P/HS5/04134 Polonez 3
Kierownik projektu: dr Wiesława Dominika Wranik
Okres realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2018

Zastosowanie danych internetowych do pomiaru i krótkookresowego prognozowania inflacji żywności oraz analizy transmisji szoków cenowych oraz lepkości cen. Analiza na przykładzie Polski
UMO-2016/23/N/HS4/02054 Preludium 12
Kierownik projektu: mgr Krystian Jaworski
Okres realizacji: 14.09.2017 - 13.09.2020​

Instytut Statystyki i Demografii

GGP-EPI - Generations and Gender Programme: Evaluate, Plan, Initiate Public Administartions
Projekt w ramach programu Horyzont 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena E. Kotowska
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2019

Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych
UMO-2016/21/D/HS5/03905
Kierownik projektu: dr Joanna Rutecka-Góra
Okres realizacji: 12.01.2017 - 11.01.2019

Wzorce reprodukcji ludności w świetle teorii klas społecznych Pierre’a Bourdieu
UMO-2016/21/B/HS4/02991 Opus 11
Kierownik projektu: dr Krzysztof Tymicki
Okres realizacji: 24.02.2017 - 23.02.2019

Projekcje zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych w Polsce z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej
UMO-2016/23/N/HS4/03827 Preludium 12
Kierownik projektu: mgr Wojciech Łątkowski
Okres realizacji: 03.08.2017 - 02.08.2019

Katedra Ekonomii I

Cykliczność zmian aktywności zawodowej ludności. Analiza efektów dodatkowych/zniechęconych pracowników
UMO-2016/21/D/HS4/02808
Kierownik projektu: dr Ewa Gałecka-Burdziak
Okres realizacji: 22.02.2017 - 21.02.2019

Katedra Ekonomii Ilościowej

Modelowanie wpływu zmian demograficznych i strukturalnych na nierówności
UMO-2016/23/B/HS4/01957​ Opus 12
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH
Okres realizacji: 04.08.2017 - 03.08.2020

Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym
UMO-2016/22/M/HS4/00361 Harmonia 8
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Knauff, prof. SGH
Okres realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2020

Analiza krótko- i długookresowych skutków poakcesyjnych migracji Polaków przez pryzmat modelu z heterogenicznymi agentami
UMO-2016/23/N/HS4/02015 Preludium 12
Kierownik projektu: mgr Małgorzata Skibińska
Okres realizacji: 25.07.2017 - 24.07.2020

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Ekonomiczna analiza procesów uczenia i dylematów społecznych
UMO-2016/21/B/HS4/03016
Kierownik projektu: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH
Okres realizacji: 13.01.2017 - 12.01.2020

Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci’ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
UMO-2016/23/D/HS4/02899 Sonata 12
Kierownik projektu: dr Krzysztof Kontek
Okres realizacji: 19.09.2017 - 18.09.2019

Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych
UMO-2016/23/N/HS4/01897 Preludium 12
Kierownik projektu: mgr Adam Chudziak
Okres realizacji: 14.09.2017 - 13.09.2019

 

Projekty realizowane od roku 2016

Instytut Ekonometrii

Metody analizy decyzji w problemach wielokryterialnych i szacowania skłonności do zapłaty/akceptacji przy wykorzystaniu modelowania rozmytego
UMO-2015/19/B/HS4/01729 Opus 10
Kierownik projektu: dr Michał Jakubczyk
Okres realizacji: 04.07.2016 - 03.07.2018

Jakość edukacji i jej znaczenie jako czynnika wzrostu gospodarczego i determinanty innych wskaźników socjoekonomicznych: analiza z wykorzystaniem metod ekonometrii panelowej, analizy kointegracyjnej i uśredniania Bayesowskiego 
UMO-2015/17/B/HS4/02095 Opus 9
Kierownik projektu: dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
Okres realizacji: 19.02.2016 - 18.02.2019

Instytut Statystyki i Demografii

Modelowanie karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego
UMO-2015/17/B/HS4/02064 Opus 9
Kierownik projektu: dr Wioletta Grzenda
Okres realizacji: 19.02.2016 - 18.02.2019

 

Projekty realizowane od roku 2015

Instytut Ekonometrii

​Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce
UMO-2014/15/B/HS4/01382 Opus 8
Kierownik projektu: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
Okres realizacji: 10.08.2015 - 09.02.2018​

ROUTE-TO-PA - Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technologies for Public Administrations
Projekt w ramach programu Horyzont 2020
Kierownik projektu: dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH
Okres realizacji: 01.02.2015 - 31.01.2018

Instytut Statystyki i Demografii

Health Consequences of 1989+
Kierownik projektu: dr Magdalena Muszyńska
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.10.2015

Pilot project - Developing a common methodology for Reference Budgets
Kierownik projektu: dr Jolanta Perek-Białas
Okres realizacji: 01.01.2015 - 30.11.2015

Katedra Ekonomii Ilościowej

Endogeniczny wybór portfela kredytów hipotecznych w równowadze ogólnej
UMO-2014/13/B/HS4/00212 Opus 7
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Okres realizacji: 17.03.2015 - 16.03.2018

Instytucje rynku pracy w gospodarce z bezrobociem o zróżnicowanej strukturze
UMO-2014/15/N/HS4/01342
Kierownik projektu: mgr Paweł Borys
Okres realizacji: 27.08.2015 - 26.08.2017

 

Projekty realizowane od roku 2014

Instytut Ekonometrii

Metodyka konstrukcji prognoz makroekonomicznych przy uwzględnieniu heterogeniczności podmiotów gospodarczych
UMO-2013/11/B/HS4/02120 Opus 6
Kierownik projektu: dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH
Okres realizacji: 28.07.2014 - 27.07.2016

Mikrostruktura międzybankowego kasowego rynku walutowego
UMO-2013/09/B/HS4/01319 Opus 5
Kierownik projektu: dr Katarzyna Bień-Barkowska
Okres realizacji: 20.02.2014 - 19.08.2015

Instytut Statystyki i Demografii

​POLNTA - Narodowy Rachunek Transferów oraz Narodowy Rachunek Transferów Czasu dla Polski
UMO-2013/10/M/HS4/00466 Harmonia 5
Kierownik projektu: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Okres realizacji: 15.05.2014 - 14.11.2016

Starzejąca się Europa: Zastosowanie narodowych rachunków transferów dla wyjaśnienia i prognozowania trendów w finansach publicznych (AGENTA)
3100/7.PR/2014/2
Kierownik projektu: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2017 

Katedra Ekonomii Ilościowej

Struktura sieci społecznej a skłonność do kooperacji i dochody indywidualne: model symulacyjny i wyniki empiryczne
UMO-2013/11/B/HS4/01467 Opus 6
Kierownik projektu: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
Okres realizacji: 10.07.2014 - 09.07.2017

O roli pokus i samokontroli w wyborach ekonomicznych
UMO-2013/11/D/HS4/03813 Sonata 6
Kierownik projektu: dr Łukasz Woźny
Okres realizacji: 20.08.2014 - 19.08.2016

Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego
UMO-2013/09/N/HS4/03853 Preludium 5
Kierownik projektu: mgr Grzegorz Wesołowski
Okres realizacji: 20.02.2014 - 20.02.2016

Wpływ organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia na wzrost gospodarczy
UMO-2013/09/N/HS4/03672 Preludium 5
Kierownik projektu: mgr Kornelia Piech
Okres realizacji: 10.03.2014 - 10.03.2016

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Skuteczność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z zastosowaniem modeli panelowych i przestrzennych
UMO-2013/11/B/HS4/02124 Opus 6
Kierownik projektu: dr Piotr Ciżkowicz
Okres realizacji: 02.09.2014 - 01.09.2017

 

Projekty realizowane od roku 2013

Instytut Ekonometrii

Średniookresowe wahania udziału wynagrodzenia pracy w PKB: teoria i wyniki empiryczne
UMO-2012/05/B/HS4/02236 Opus 3
Kierownik projektu: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
Okres realizacji: 31.01.2013 - 30.07.2014

Nowe metody badania stabilności finansowej sektora bankowego
UMO-2012/07/B/HS4/00361 Opus 4
Kierownik projektu: dr Dobromił Serwa
Okres realizacji: 10.07.2013 - 09.01.2016

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

System doradczy wspomagający diagnostykę stanowisk pracy
POIG.01.03.01-14-059/12
Kierownik projektu: dr Andrzej Kamiński
Okres realizacji: 01.10.2013 - 30.05.2015

Instytut Statystyki i Demografii

Pomiar podobieństwa rozkładów umieralności
UMO-2012/05/B/HS4/00550 Opus 3
Kierownik projektu: dr Magdalena Muszyńska
Okres realizacji: 12.03.2013 - 11.10.2014

Jakość życia osób w wieku 50 lat lub więcej w Polsce
UMO-2012/07/D/HS4/01778 Sonata 4
Kierownik projektu: dr Anita Abramowska-Kmon
Okres realizacji: 20.06.2013 - 19.06.2016

Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinach oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa GGS-PL2 (druga runda badania)
UMO-2013/08/M/HS4/00421 Harmonia 4
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena E. Kotowska
Okres realizacji: 16.10.2013 - 15.10.2016

Rodziny i społeczeństwa - zmiany rodzin a zrównoważone społeczeństwa: Polityka społeczna a zróżnicowania w trakcie przebiegu życia i między pokoleniami (FamiliesAndSocieties)
W123/7.PR/2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena E. Kotowska
Okres realizacji: 01.02.2013 - 31.01.2017

Katedra Ekonomii I

Znaczenie przepływów pracowników pomiędzy zasobami na rynku pracy
UMO-2012/05/N/HS4/00194 Preludium 3
Kierownik projektu: dr Ewa Gałecka-Burdziak
Okres realizacji: 06.02.2013 - 05.02.2015

Modele liniowe w analizie heterogenicznych efektów oddziaływania
UMO-2012/05/N/HS4/00395 Preludium 3
Kierownik projektu: mgr Tymon Słoczyński
Okres realizacji: 06.02.2013 - 05.08.2014

Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Testowanie Kumulatywnej Teorii Perspektyw i innych modeli podejmowania decyzji w warunkach ryzyka dla loterii z dwiema i wieloma wypłatami
UMO-2012/07/N/HS4/00272 Preludium 4
Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Kontek
Okres realizacji: 27.08.2013 - 26.02.2016

 

Projekty realizowane od roku 2012

Instytut Statystyki i Demografii

Wpływ liczby wychowywanych dzieci na jakość życia rodzin w Europie
UMO-2011/03/D/HS4/04258
Kierownik projektu: dr Anna Baranowska-Rataj
Okres realizacji: 07.08.2012 - 06.08.2015 
    
Stabilność małżeństw a płodność
UMO-2011/03/N/HS4/03847
Kierownik projektu: mgr Marta Styrc
Okres realizacji: 08.10.2012 - 07.10.2014 

Wpływ wodopochodnych czynników chorobotwórczych we wczesnym dzieciństwie na umieralność w starszych grupach wieku
UMO-2012/04/M/HS4/00483
Kierownik projektu: dr Magdalena Muszyńska
Okres realizacji: 23.08.2012 - 22.05.2014

What drives youth unemployment during crises? The role of job creation, job destruction and labour market institutions
grant CERGE-EI
Kierownik projektu: dr Anna Baranowska-Rataj, dr Iga Magda
Okres realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2012

Uwarunkowania decyzji edukacyjnych - opracowanie metodologii zintegrowanych badań panelowych gospodarstw domowych oraz analiza wyników empirycznych
226/2012
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
Okres realizacji: 29.03.2012 - 31.05.2015

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej 

Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii
UMO-2011/03/D/HS4/00849
Kierownik projektu: dr Anna Horodecka
Okres realizacji: 20.08.2012 - 19.09.2015

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych 

Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej w polskim sektorze handlowym w warunkach kryzysu finansowego
UMO-2011/03/B/HS4/04814
Kierownik projektu: dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Okres realizacji: 02.08.2012 - 01.08.2014

Zagadki kryzysów finansowych
0176/DIA/2012/41 Diamentowy grant
Kierownik projektu: mgr Kamil Pruchnik
Okres realizacji: 25.05.2012 - 24.05.2015

Stypendia naukowe

Stypendia przyznane w roku 2020

​Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
Laureat: dr Jakub Mućk
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii Ilościowej
Okres obowiązywania: 2020 - 2022

Stypendia przyznane w roku 2019

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Ewa Gałecka-Burdziak
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii I
Okres obowiązywania: 2020 - 2022

Stypendia przyznane w roku 2018

Stypendium START
Laureat: dr Jakub Mućk
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii Ilościowej
Okres obowiązywania: 2018 - 2019​​​

Stypendia przyznane w roku 2015

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 2015 - 2018​

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii Ilościowej
Okres obowiązywania: 2015 - 2018

James William Fulbright Foreign Scholarship Senior Award
Laureat: dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii Ilościowej
Okres obowiązywania: wrzesień 2015 - styczeń 2016​

James William Fulbright Foreign Scholarship Senior Award
Laureat: dr Michał Jakubczyk
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: sierpień 2015 - grudzień 2015

Robert Solow Postdoctoral Fellowship
Laureat: dr Tymon Słoczyński
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii I
Okres obowiązywania: rok akademicki 2015/2016

Program Mobilność Plus
Laureat: dr Tymon Słoczyński
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii I
Okres obowiązywania: 2016 - 2018​

Stypendia przyznane w roku 2014

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Anna Baranowska-Rataj
Jednostka organizacyjna: Instytut Statystyki i Demografii
Okres obowiązywania: 2014 - 2017

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Łukasz Woźny
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii Ilościowej
Okres obowiązywania: 2014 - 2017​

Stypendium START
Laureat: dr Ewa Gałecka-Burdziak
Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomii I
Okres obowiązywania: 2014 - 2015

Stypendia przyznane w roku 2012

Program Mobilność Plus
Laureat: dr Anna Baranowska-Rataj
Jednostka organizacyjna: Instytut Statystyki i Demografii
Okres obowiązywania: 2013 - 2015​

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Jakub Growiec
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 30.11.12 - 31.10.15

Stypendia przyznane w roku 2011

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Łukasz Delong
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 21.11.11 - 31.10.14

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Michał Jakubczyk
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 25.11.11 - 31.10.14

Stypendium START
Laureat: dr Anna Baranowska-Rataj
Jednostka organizacyjna: Instytut Statystyki i Demografii
Okres obowiązywania: 19.04.11 - 31.03.12

Stypendium START
Laureat: dr Łukasz Delong
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 19.04.11 - 31.03.12

Stypendia przyznane w roku 2010

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Małgorzata Knauff
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 26.10.10 - 30.09.13

Stypendium Ministra dla wybitnego młodego naukowca
Laureat: dr Anna Matysiak
Jednostka organizacyjna: Instytut Statystyki i Demografii
Okres obowiązywania: 26.10.10 - 30.09.13

Stypendium START
Laureat: dr Łukasz Delong
Jednostka organizacyjna: Instytut Ekonometrii
Okres obowiązywania: 23.04.10 - 31.03.11​​