Ogłoszenia o obronach doktorskich w instytucjach zewnętrznych nadesłane do Kolegium Analiz Ekonomicznych

mgr Paweł Wójcik
„Determinanty intencji odejścia z pracy pracowników branży IT”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Robert Kagan
„Koncepcja systemu sugestii pracowniczych. Perspektywa otwartych innowacji”
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Karol Kostrzewa
„Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce w kontekście cyklu życia organizacji”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Marta Grzyb
„Zarządzanie wizerunkiem banków w kontekście współczesnych wyzwań”
Politechnika Częstochowska