Czasopisma naukowe

Studia Demograficzne

Bazy danych:
BazEkon, Bibliografia Geografii Polskiej, CEJSH, ICI Journals Master List, Index Copernicus, PBN
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

Gospodarka NarodowaThe Polish Journal of Economics

Bazy danych:
BazEkon, CEJSH, DOAJ, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, Web of Science
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych

Bazy danych:
BazEkon, CEJSH, RePEc
Punktacja:
20
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
ukazuje się nieregularnie​

Econometric Research in Finance

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
20
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

​Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH​​

Bazy danych:
BazEkon, CEJSH, Index Copernicus, RePEc
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
23 razy w roku​

Koniunktura w budownictwie

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w przemyśle​

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
miesięcznik​

Koniunktura w handlu

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w finansach

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w rolnictwie

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik