Funkcje i godności poza SGH sprawowane przez pracowników Kolegium Analiz Ekonomicznych

Dziekan KAE, dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH w Komitecie Naukoznawstwa PAN

Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 66/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. powołało członków Komitetu Naukoznawstwa na kadencję 2023-2026.

Oprócz Dziekan KAE, dr hab. Beaty Czarnackiej-Chrobot, prof. SGH, w składzie Komitetu znalazła się również dr hab. Jolanta Perek-Białas z Instytutu Statystyki i Demografii SGH, reprezentująca Uniwersytet Jagielloński. [20.12.2023]

Pracownicy KAE w komitetach naukowych PAN

24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją czteroletnią kadencję w 2024 roku. Przedstawiciele Kolegium Analiz Ekonomicznych znaleźli się w składach czterech komitetów.

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

 •     dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
 •     prof. dr hab. Jakub Growiec
 •     prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

 •     prof. dr hab. Jakub Growiec
 •     prof. dr hab. Marek Gruszczyński
 •     prof. dr hab. Bogumił Kamiński
 •     prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 •     prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Komitet Nauk Demograficznych PAN

 •     dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
 •     prof. dr hab. Irena E. Kotowska
 •     dr hab. Monika Mynarska
 •     dr hab. Jolanta Perek-Białas
 •     dr hab. Paweł Strzelecki, prof. SGH
 •     dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 •     prof. dr hab. Irena E. Kotowska

[28.11.2023]

Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH w składzie Corporate Governance SIG

Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych znalazła się w gronie SIG officers, działających w ramach corocznej konferencji EURAM (The European Academy of Management). [26.10.2023]

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH wybrana do ENRSP Executive Committee

Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia członków Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowymi Emeryturami (ENRSP, European Network for Research on Supplementary Pensions), które odbyło się 19 października 2023 w Leuven, wyłoniono nowy Komitet Wykonawczy (Executive Committee), w skład którego wybrano dr hab. Joannę Rutecką-Górę, prof. SGH. [24.10.2023]

Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH w składzie ciała doradczego Komisji Europejskiej

Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH została powołana w skład Platform on Sustainable Finance - ciała doradczego Komisji Europejskiej doradzającego w sprawach programu Green Deal. [3.04.2023]

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH w Doradczym Komitecie Naukowym przy Rzeczniku Finansowym

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH została powołana w skład Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym na 3-letnią kadencję. W składzie Komitetu znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie. [31.03.2023]

Dr hab. Paulina Roszkowska jako Research Fellow w centrum badawczym MARC

Od dnia 3 października 2022 r. dr hab. Paulina Roszkowska pełni rolę Research Fellow w centrum badawczym Mergers and Acquisitions Research Centre (MARC), które jest częścią Bayes Business School w Londynie. MARC, założone w 2008 r., jest jedynym takim ośrodkiem badawczym w topowych szkołach biznesu w Europie, skupiającym się zarówno na badaniach, jak i praktyce fuzji i przejęć. [26.10.2022]

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH członkiem redakcji „Journal of Computer Information Systems”

Dziekan KAE dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH​ została zaproszona do Editorial Board czasopisma „Journal of Computer Information Systems”, Impact Factor: 3,4 (2020). [11.05.2022]

Prof. dr hab. Marek Rocki członkiem Rady Fundacji Rektorów Polskich

​Rada Fundacji Rektorów Polskich powołała na swego członka prof. dr. hab. Marka Rockiego. Nowo wybrana dwunastoosobowa Rada Fundacji Rektorów rozpocznie działalność 1 września 2022 r., a jej urzędowanie zakończy się 31 sierpnia 2026 r. [20.04.2022]

Dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH członkiem redakcji „International Journal of Economics & Finance”

„International Journal of Economics & Finance”​ to czasopismo z listy Journal Citation Reports, którego Impact Factor wynosi 3.070 (2020). [22.03.2022]

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH przewodniczącym PKE dla aktuariuszy

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, został powołany przez ministra finansów na przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla aktuariuszy. [10.01.2022] 

Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH w 2021 r. dołączyła do redakcji czasopisma „International Review of Financial Analysis”

​„International Review of Financial Analysis” zajmuje się publikowaniem wysokiej jakości badań z zakresu finansów, aktualny Impact Factor wynosi 5.373. Czasopismo jest otwarte na różnorodność podejmowanych tematów i nie ogranicza się do perspektywy amerykańskiej, hołdując przekonaniu, że wykorzystanie różnic kulturowych, przestrzennych, historycznych czy metodologicznych w prowadzonych badaniach może przyczynić się do pogłębiania ogólnej wiedzy o finansach. Dlatego też grupę associate editors stanowi kilkadziesiąt osób z całego świata, wśród nich - dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych. [4.01.2022] 

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH członkiem redakcji „European Journal of Population”

„European Journal of Population” to czasopismo skierowane do szerokiego grona badaczy, decydentów politycznych i innych osób zajmujących się procesami demograficznymi. Za cel stawia sobie lepsze zrozumienie zjawisk populacyjnych​, publikując prace z różnych dyscyplin - demografii, socjologii, ekonomii, geografii, nauk politycznych i innych. Funkcjonuje w ramach Springer Nature, wiodącego wydawnictwa naukowego o zasięgu światowym. Obecny Impact Factor czasopisma to 3.113 (2020).

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Prorektor SGH ds. nauki, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii) została zaproszona do współpracy w ramach Editorial Board, którą stanowi 30 naukowców z całego świata. Zadaniem jej członków jest dbanie o rozwój czasopisma i utrzymanie wysokiego poziomu poprzez recenzowanie artykułów, rozpoznawanie nowych obszarów badawczych, działania promocyjne, jak również publikowanie własnych badań. [1.12.2021]

Dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH członkiem redakcji „Baltic Journal of Economics”

​„Baltic Journal of Economics”​ to międzynarodowe czasopismo o otwartym dostępie, publikujące wysokiej jakości oryginalne i innowacyjne badania ekonomiczne. Od 2009 roku indeksowane jest w bazie Journal Citation Reports, a ostatni Impact Factor wynosi 2.150 (2020). [3.11.2021] 

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH w gronie ekspertów Komisji Europejskiej

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH została powołana przez Komisję Europejską w skład grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. przyszłości ochrony socjalnej i państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej. Grupa 12 ekspertów (High-level Group on the future of social protection and of the welfare state in the EU, skr. HLG) w okresie najbliższych 18 miesięcy zbada przyszłość państwa opiekuńczego, jego finansowanie i powiązania ze zmieniającym się rynkiem pracy, kurczącą się siłą roboczą, starzeniem społeczeństw, transformacją „zieloną” i cyfrową, a także z globalizacją i pojawieniem się nowych zagrożeń. [27.10.2021]

Prof. dr hab. Jakub Growiec członkiem Intercontinental Academia

The Intercontinental Academia (ICA) jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma łączyć badaczy pochodzących z różnych pokoleń, kultur i środowisk oraz reprezentujących różne dziedziny nauki. Uczestnicy biorą udział w trzech sesjach w ciągu roku, które mają służyć wymianie doświadczeń i budowaniu interdyscyplinarnej współpracy naukowej. Prof. dr hab. Jakub Growiec, Kierownik Katedry Ekonomii Ilościowej, znalazł się w gronie «fellows» tegorocznej, czwartej, edycji ICA, która poświęcona jest tematyce Intelligence and Artificial Intelligence. [8.10.2021]

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH w radzie Society for Computational Economics

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH został powołany na 3-letnią kadencję do rady Society for Computational Economics - prestiżowego stowarzyszenia zrzeszającego naukowców zajmujących się ekonomią ilościową. [6.10.2021]

Prof. dr hab. Marek Rocki w radzie konsultacyjnej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołał prof. dr. hab. Marka Rockiego na członka Rady Konsultacyjnej PKA. Rada konsultacyjna PKA jest organem opiniotwórczo-doradczym przewodniczącego i prezydium PKA w zakresie określania strategicznych kierunków funkcjonowania komisji. Do jej zadań w szczególności należy opiniowanie bieżącej działalności oraz założeń strategii działania i planów współpracy, w tym międzynarodowej. [13.09.2021]

Prof. dr hab. Marek Rocki w składzie komisji dyscyplinarnej MEiN

W dniu 12 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki powołał 46 członków komisji dyscyplinarnej na kadencję 2021–2024. Do obowiązków członków komisji dyscyplinarnej będzie należeć prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego. [28.01.2021]

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH przedstawicielem Polski w GPAI

​Globalne Partnerstwo na rzecz Sztucznej Inteligencji (GPAI) to inicjatywa, która wykorzystuje współpracę międzynarodową w zakresie kluczowych badań i projektów w celu budowania odpowiedzialnej i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Polska została członkiem Globalnego Partnerstwa na rzecz Sztucznej Inteligencji podczas szczytu plenarnego w Montrealu. Jednym z ekspertów reprezentujących Polskę w tej organizacji będzie dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH. [9.12.2020]

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro przewodniczącym zespołu doradczego MEiN

Na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. prof. dr hab. Tomasz Szapiro został powołany na przewodniczącego Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. [4.12.2020]

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH w składzie zespołu doradczego MEiN

Na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 listopada 2020 r. dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH został członkiem Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. [18.11.2020]

Pracownicy KAE w komitetach naukowych PAN

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów członków komitetów naukowych na kadencję 2020-2023. Wśród wybranych znaleźli się pracownicy Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Komitet Nauk Demograficznych PAN:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH ,
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska ,
 • dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH.
   

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN:

 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński.
   

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN:

 • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH (powołany na członka prezydium),
 • prof. dr hab. Marek Gruszczyński,
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro,
 • prof. dr hab. Aleksander Welfe.
   

[30.01.2020]

Dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH redaktorem tematycznym „Przeglądu Statystycznego”

Dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH z Katedry Ekonomii Ilościowej został powołany w skład Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Statystyczny” w charakterze redaktora tematycznego. [28.11.2019]

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH członkiem zespołu doradczego MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2018 r. powołał Zespół doradczy do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Na mocy zarządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. w skład ww. Zespołu wszedł dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH z Instytutu Ekonometrii. [9.07.2019]

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński członkiem RDN I kadencji

W wyniku wyborów do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji, przeprowadzonych w dniach 12-30 kwietnia 2019 r., członkiem Rady w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, został prof. dr hab. Andrzej Sławiński z Katedry Ekonomii Ilościowej. [28.05.2019]