Kontakt i godziny pracy Kolegium Analiz Ekonomicznych

Adres

Kolegium Analiz Ekonomicznych
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

Biuro KAE

pokoje 230 - 236, budynek M 
tel. (22) 564 93 95, 564 93 96, 564 93 98 
e-mail: kae@sgh.waw.pl

Pracownicy Biura

mgr Maria A. Czerska​ - Kierownik Biura
p. 236, tel.: (22) 564 93 96, e-mail: mczers@sgh.waw.pl

  • postępowania habilitacyjne i profesorskie
  • sprawy pracownicze
  • obsługa posiedzeń rady doradczej przy Dziekanie KAE
  • subwencja MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

mgr Ewa Dernałowicz
p. 230, tel.: (22) 564 93 95, e-mail: ederna@sgh.waw.pl

  • przewody doktorskie
  • wyjazdy krajowe i zagraniczne

mgr Joanna Kaluga
p. 230, tel.: (22) 564 93 98, e-mail: jkalug@sgh.waw.pl

  • procedury konkursowe
  • aktualizacja strony internetowej
  • bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostki