Konferencje i seminaria Kolegium Analiz Ekonomicznych

2023

 • 7th GGP User Conference
  Czytaj więcej

 • IntoDIGITAL#8: Platformy cyfrowe w świetle orzecznictwa TSUE
  Czytaj więcej

 • Konferencja „Pokolenie 50+ w Polsce i w Europie”
  czytaj więcej

 • Summer Workshop on Macroeconomics and Finance 2023
  czytaj więcej
 • Konf​​​erencja z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Sławińskiego
  Czytaj więcej
 • Cykl seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”
  Czytaj więcej
 • Seminarium „Luka płci w edukacji – jej źródła i konsekwencje”
  Czytaj więcej

2022

 • Konferencja „Demografia. Migracje. Rynek pracy w Polsce. Perspektywy po pandemii COVID-19 i wojnie w Ukrainie”
  Czytaj więcej
 • VIII Hurwicz Workshop on Mechanism Design Theory (​VIII Warsztaty Hurwiczowskie)
  czytaj Więcej
 • XXX European Workshop on Economic Theory
  czytaj więcej
 • Konferencja „Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”
  czytaj więcej

2021​

 • 8th Workshop „​Advanced Analytics and Data Science”
  czytaj więcej
 • Econometric Research in Finance Workshop 2021
  czytaj więcej   
 • Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym
  czytaj więcej
 • Seminar on Business Intelligence and Data Science            

2020

 • Econometric Research in Finance Workshop 2020
  czytaj więcej
 • 7th Workshop „​Advanced Analytics and Data Science”. Real Time Analytics & Cybersecurity
  czytaj więcej
 • WIRUS NIEPEWNOŚCI W GOSPODARCE - CZWARTKOWE SPOTKANIA SGH
 • Nowy standard pomiaru konsumpcji mediów
 • 20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce

2019

 • Edukacja Finansowa
 • Econometric Research in Finance Workshop 2019
  czytaj więcej
 • Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka
 • Polityka publiczna i kapitał ludzki (współorganizacja)
 • Dynamics, measures and dimensions (wpółorganizacja)
  czytaj więcej
 • Badanie cykliczności zasobów pracy i niedopasowań edukacyjnych na rynku pracy​ (współorganizacja)

2018​

 • Konferencja „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2018
 • VII Warsztaty Hurwiczowskie (współorganizacja)
  czytaj więcej
 • Konferencja „Polityka publiczna a kapitał ludzki” (współorganizacja)
 • Konferencja „Metody i zastosowania badań operacyjnych”
  czytaj więcej
 • 6th Workshop „​Advanced Analytics and Data Science”
  czytaj więcej
 • Econometric Research in Finance Workshop 2018
  czytaj więcej
 • 15th European Association for Comparative Economic Studies Conference
 • Seminarium „Krajobraz po obniżeniu wieku emerytalnego”​
 • Konferencja „Matematyka pogranicza”/„Mathematics of Borderlands” (współorganizacja)
  czytaj więcej
 • Seminarium z okazji 40-lecia ISiD i nadania tytułu doktora honoris causa prof. Fransowi Willekensowi
 • Konferencja „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” pt. „Zarządzanie-Gospodarka-Konsument” (współorganizacja)
 • Konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”

2017

 • Konferencja „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2017
 • Seminarium poświęcone pamięci Profesora Janusza Beksiaka​
 • Polityka rodzinna a systemy emerytalne​
 • The 5th Polish Stata Users Group Meeting
 • International Workshop „​Advanced Analytics and Data Science”​
  czytaj więcej
 • Konferencja „Edukacja Finansowa”
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”
 • Econometric Research in Finance Workshop 2017
  czytaj więcej
 • Konferencja „Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle badania ankietowego „Generacje i Rodziny” (GGS-PL)”
 • Konferencja „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” (współorganizacja)
 • The Route Optimization/VEhicle Routing (ROVER) Conference
 • Konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”

2016

 • Konferencja „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2016​
 • Otwarte seminarium nt. „Koniunktura gospodarcza a niepewność (Jak wzrost niepewności wpływa na cykl koniunkturalny w Polsce)” 
 • Ogólnopolskie Seminarium Architektura (nie tylko) Korporacyjna w Akcji - OSAKA'2016
  czytaj więcej
 • International Workshop „Advanced Analytics and Data Science”
 • The 4th Polish Stata Users Group Meeting
 • Econometric Research in Finance Workshop 2016
  czytaj więcej
 • Konferencja „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” (współorganizacja)
 • Konferencja „Długoterminowe oszczędzanie”
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”
 • Konferencja „Polish labour market: what do we learn about the unemployment patterns from the administrative individual data”
 • Seminarium „OECD Economic Survey on Poland 2016”

2015

 • Konferencja „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2015
 • Forum SPEED IT. W poszukiwaniu efektów synergii pomiędzy strategią IT, portfelem, architekturą i Agile/DevOps
 • 4th Polish Law & Economics Conference​
  czytaj więcej
 • International Workshop „Advanced Analytics and Data Science”
  czytaj więcej
 • Międzynarodowa konferencja (workshop) „Economic Cycles and Uncertainty”​
  czytaj więcej
 • IWSM Mensura 2015 (współorganizacja)
  czytaj więcej
 • Konferencja „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” (współorganizacja)
 • Międzynarodowa konferencja z cyklu Group Decision and Negotiation - GDN 2015
 • ​IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”

2014

 • Konferencja „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2014
 • International Workshop „Advanced Analytics and Data Science”
  czytaj więcej
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”
 • Konferencja „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” (współorganizacja)
 • Otwarte seminarium nt. GLOBAL EDUCATION WITH SAS. Becoming a Data Scientist  with SAS - „SAS PROFESSIONAL”
 • Konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”
 • Wykład prof. Timo Teräsvirty pt. „Modelling Volatility”
 • Otwarte seminarium „Modele scoringowe w erze Big Data”
 • Otwarte seminarium „Problemy strefy euro i propozycje rozwiązań”

2013

 • Otwarte seminarium „(Nie)przewidywalność cen giełdowych - fakty stylizowane i ich determinanty”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych: Kierunki rozwoju w orzecznictwie sądowym oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej i Paneuropejskiego Systemu Ratunkowego eCall Polska” (współorganizacja)
 • Otwarte seminarium „Zrozumieć system emerytalny”
 • Konferencja ​„Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2013
 • International Workshop „Advanced Analytics and Data Science”
 • Konferencja „Perspectives in Business Informatics Research BIR 2013”
 • Konferencja ESSA 2013
 • Otwarte seminarium „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grantach z Narodowego Centrum Nauki”
 • Seminarium KIG „Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego?” 
 • Konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka - edycja 2013”
 • Otwarte seminarium „Wyzwania nowej demografii Polski - między (przeciw)działaniem a akceptacją”
 • Otwarte seminarium „Informacja * Wiedza * Mądrość - Nasze ślady” 

2012

 • Konferencja naukowa IRG KAE SGH, grudzień 2012
 • Konferencja „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” - TIAPISZ'2012
 • Otwarte seminarium „On Real Interest Rate Persistence: The Role of Breaks”. Prelegent: prof. Alfred A. Haug (University of Otago)
 • Otwarte seminarium „Nagroda Nobla z ekonomii 2012”
 • Ogólnopolskie Seminarium Architektura Korporacyjna w Akcji'2012
  czytaj więcej   
 • The Seventh International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology 2012
  czytaj więcej