Najczęściej zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Studia licencjackie

Jak mogę dostać się na studia licencjackie? To proste, wystarczy zdać maturę z czterech niżej wymienionych przedmiotów:

 • przedmiot pierwszy na poziomie rozszerzonym: matematyka lub fizyka;
 • przedmiot drugi na poziomie rozszerzonym do wyboru: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub fizyka jeśli nie była wskazana jako pierwszy przedmiot;
 • pierwszy język obcy na poziomie rozszerzonym do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski;
 • drugi język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym do wyboru (inny niż ten z pierwszego wyboru): angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski.

Następnie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych za dany przedmiot.

Jaki kierunek studiów powinienem wybrać? Na studiach licencjackich w języku polskim kierunek wybiera się na koniec pierwszego roku. Jest więc sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółową ofertą SGH. Program kierunku studiów w języku angielskim realizuje się w całości od początku pierwszego roku zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

Ile punktów za przedmioty rozszerzone można otrzymać w rekrutacji? Za każdy z nich otrzymasz maksymalnie po 100 punktów. Za wszystkie trzy możesz więc zdobyć maksymalnie 300 punktów. 
 
Zdaję przedmioty na poziomie podstawowym. Czy dostanę za nie punkty w rekrutacji? Drugi język obcy możesz zdać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Za ten przedmiot otrzymasz maksymalnie 33 punkty. Resztę przedmiotów trzeba zdać na poziomie rozszerzonym. 

Czy pierwszy język zdeklarowany na maturze jest pierwszym językiem w rekrutacji? Nie musi tak być. Ważne, aby jeden z języków obcych był zdany na maturze na poziomie rozszerzonym. Wtedy wpisujemy go w systemie rekrutacyjnym jako pierwszy język obcy.
 
Zdaję język obcy na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Czy liczą się one w rekrutacji jako dwa oddzielne języki? Nie. Na maturze trzeba zdać dwa różne języki obce, jeden może być na poziomie podstawowym.

Jakie przedmioty mogę zgłosić jako I i II przedmioty z Matury IB? I przedmiot do wyboru: Mathematical Studies, Mathematics oraz Further Mathematics (obowiązujące do roku 2020) lub Mathematics: Analysis and Approaches oraz Mathematics: Applications and Interpretation (obowiązujące od roku 2021) lub Physics. II przedmiot do wyboru: Business Management, Computer Science, Economics, Geography, History lub Physics.​

Czy odbędzie się test z wiedzy o przedsiębiorczości na stacjonarne studia licencjackie na rok akademicki 2023/2024?
Tak, szczegóły znajdziesz na stronie.

Jakiego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego potrzebuję, żeby móc studiować po angielsku? Listę akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajdziesz na stronie.

Jakie tryby studiów są dostępne w SGH?  Studia w języku polskim są dostępne w trzech trybach:

 • stacjonarne,
 • niestacjonarne popołudniowe,
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne.

Studia w języku angielskim są dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym i są płatne.  

Jakie są progi punktowe na studia stacjonarne?  Progi z lat 2013-2022 są dostępne na stronie.

W jakich godzinach odbywają się studia popołudniowe (wieczorowe)? Co do zasady odbywają się w godzinach popołudniowych (mogą być wyjątki) od poniedziałku do piątku.

W jakich godzinach odbywają się studia sobotnio-niedzielne (weekendowe)? Odbywają się co 2 tygodnie wyłącznie w soboty i w niedziele w godzinach 8:00-21:00.

Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne? Na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki z tych samych przedmiotów co na studia stacjonarne, natomiast progi punktowe są zazwyczaj niższe.

Gdzie mogę znaleźć harmonogram rekrutacji?

Jakich języków będę się uczyć w SGH?

Na studiach licencjackich stacjonarnych Centrum Nauki Języków Obcych oferuje naukę dwóch języków obcych: język I jako tzw. pierwszy język obcy (poziom średniozaawansowany i zaawansowany) i język II jako tzw. drugi język obcy (poziom ponadpodstawowy i średniozaawansowany). Lektoraty trwają 4 semestry (4 x 60 godz.). Oferujemy duży wymiar godzin i wysoki poziom nauczania języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz polskiego (w przypadku obcokrajowców), zajęcia z języka obcego z zakresu tematyki ekonomicznej z uwzględnieniem aktualnych zagadnień dotyczących życia społeczno-politycznego i gospodarczego.

Dlaczego nie mogę wpisać innych języków obcych niż te, które są wymienione w systemie rekrutacyjnym? Możesz wpisać tylko te języki obce, których można uczyć się w ramach lektoratu w SGH. Są to: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański. 

Wpłaciłem opłatę rekrutacyjną, ale w systemie dalej nie mam informacji o jej zaksięgowaniu. Co powinienem zrobić? Mamy 2 dni robocze na zaksięgowanie każdej opłaty rekrutacyjnej. Jeśli wykonałeś przelew w weekend, informacja na koncie rekrutacyjnym powinna pojawić się najpóźniej w środę. Jeśli wykonałeś go w któryś z dni roboczych, w ciągu kolejnych dwóch zaksięgowanie opłaty zostanie odznaczone w systemie.

Jakie dokumenty mam złożyć?

Studia magisterskie

Jak mogę dostać się na studia magisterskie? 
Studia stacjonarne w jęz. polskim:

 • Przyjęcie w trybie naboru powszechnego. Jeśli skończyłeś inną uczelnię niż SGH, studiujesz tam na innym kierunku magisterskim i chcesz podjąć drugi kierunek albo jesteś absolwentem SGH z ubiegłych lat – możesz wziąć udział w rekrutacji w ramach trybu powszechnego na podstawie wyniku ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej.
 • Rekrutacja na podstawie średniej. W ramach naboru absolwentów studiów I stopnia SGH (stacjonarnych, niestacjonarnych popołudniowych lub niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych), mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:
 1. studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2022 roku a 14 lipca 2023 roku. 

Studia niestacjonarne oraz stacjonarne w jęz. angielskim: Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów.

WAŻNE: Kolejność zgłoszeń na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim ustalana jest na podstawie czasu przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia w ISR (kliknięcie przycisku „Weź udział w rekrutacji”), a nie moment dokonania wpłaty rekrutacyjnej, wgrania zdjęcia, wypełnienia zakładek.

Jakiego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego potrzebuję, żeby móc studiować po angielsku? Listę akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajdziesz na stronie.

Jakie tryby studiów są dostępne w SGH?  Studia w języku polskim są dostępne w trzech trybach: stacjonarne, niestacjonarne popołudniowe oraz niestacjonarne sobotnio-niedzielne. Studia w języku angielskim są dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym.  

Jakie są progi punktowe na studia stacjonarne?  Próg punktowy oscyluje w granicach 60/100 pkt. ze sprawdzianu z wiedzy o gospodarce. 

W jakich godzinach odbywają się studia popołudniowe (wieczorowe)? Co do zasady odbywają się w godzinach popołudniowych (mogą być wyjątki) od poniedziałku do piątku.
 
 W jakich godzinach odbywają się studia sobotnio-niedzielne (weekendowe)? Odbywają się co 2 tygodnie wyłącznie w soboty i w niedziele w godzinach 8:00-21:00.
 
Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne? W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Jakie są warunki rekrutacji na studia niestacjonarne magisterskie? Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów. 
WAŻNE: Kolejność zgłoszeń na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim ustalana jest na podstawie czasu przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia w ISR (kliknięcie przycisku „Weź udział w rekrutacji”), a nie moment dokonania wpłaty rekrutacyjnej, wgrania zdjęcia, wypełnienia zakładek. 

Gdzie mogę znaleźć harmonogram rekrutacji?


Wpłaciłem opłatę rekrutacyjną, ale w systemie dalej nie mam informacji o jej zaksięgowaniu. Co powinienem zrobić? Mamy 2 dni robocze na zaksięgowanie każdej opłaty rekrutacyjnej. Jeśli wykonałeś przelew w weekend, informacja na koncie rekrutacyjnym powinna pojawić się najpóźniej w środę. Jeśli wykonałeś go w któryś z dni roboczych, w ciągu kolejnych dwóch zaksięgowanie opłaty zostanie odznaczone w systemie.

Jakie dokumenty mam złożyć?

Akademiki i stypendia

Czy istnieje możliwość zamieszkania w akademiku i jaki jest jego koszt? Oczywiście! Jeśli Twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się powyżej 40 km od Warszawy, możesz ubiegać się o przyznanie miejsca w akademikach SGH. Cena jest uzależniona od wybranego akademika oraz liczby osób w pokoju. Po więcej informacji zapraszamy do Biura Domów Studenta SGH.

Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia? Informacje o stypendiach znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów.  Akceptujemy również stypendia zewnętrzne. 

Cudzoziemcy

Jestem cudzoziemcem. Czy mogę studiować bezpłatnie? Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne jeśli masz jeden z dokumentów wymienionych na stronach: 

Jestem obywatelem UE i nie posiadam polskiego obywatelstwa. Czy muszę płacić za studia? Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne (tylko stacjonarne w języku polskim).

Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować bezpłatnie? Tak, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne (tylko stacjonarne w języku polskim).

Posiadam obywatelstwo polskie i inne. Jak mogę się dostać na studia w języku angielskim? Nie możesz rekrutować się jako cudzoziemiec. Powinieneś rekrutować się jako obywatel Polski.

Przeniesienie z innej uczelni

Jestem studentem na innej uczelni. Jak mogę przenieść się na studia do SGH? Skontaktuj się z odpowiednim Dziekanatem w celu omówienia szczegółów.
Kontakt:
Dziekanat Studium Licencjackiego +48225649855
Dziekanat Studium Magisterskiego +48225649483

Wymiana międzynarodowa

Kiedy mogę wyjechać na Erasmusa? Możesz wyjechać w zależności od tego, czy:

 • ukończyłeś pierwszy rok studiów licencjackich w SGH,
 • ukończyłeś jednolite studia magisterskie,
 • ukończyłeś pierwszy semestr studiów magisterskich w SGH.

Dokąd mogę wyjechać na wymianę? SGH prowadzi bardzo szeroką współpracę z blisko 300 uczelniami na całym świecie. Pełną ofertę wymiany międzynarodowej znajdziesz na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.
  
Z kim mam się kontaktować w sprawie wyjazdu? Z Centrum Współpracy Międzynarodowej. ​