Archiwalne progi punktowe na studia licencjackie

Progi punktowe z poprzednich lat na studia licencjackie w trybie stacjonarnym:
Obywatele polscy

2018 rok - 303 pkt
2019 rok - 311 pkt
2020 rok - 255 pkt (bez testu WOP)
2021 rok - 251 pkt (bez testu WOP)
2022 rok - 319 pkt (w pierwszym rankingu 328 pkt)
2023 rok - 306 pkt (w pierwszym rankingu 316 pkt)

Cudzoziemcy

2019 rok - 333 pkt
2020 rok - 292 pkt (bez testu WOP)
2021 rok - 297 pkt (bez testu WOP)
2022 rok - 328 pkt (w pierwszym rankingu 335 pkt)
2023 rok - 298 pkt (w pierwszym rankingu 332 pkt)

Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne? 
Na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki z tych samych przedmiotów co na studia stacjonarne, natomiast progi punktowe są zazwyczaj niższe. Nie obowiązuje test z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP).