Archiwalne progi punktowe na studia licencjackie

Progi punktowe na studia licencjackie w trybie stacjonarnym:

Obywatele polscy:

2013 rok 249 pkt (bez testu WOP)
2014 rok 247 pkt (bez testu WOP)
2015 rok 249 pkt (bez testu WOP)
2016 rok 247 pkt (bez testu WOP)
2017 rok 260 pkt (bez testu WOP)
2018 rok 303 pkt
2019 rok 311 pkt
2020 rok 255 pkt (bez testu WOP)
2021 rok 251 pkt (bez testu WOP)

Cudzoziemcy:

2019 rok 333 pkt
2020 rok 292 pkt (bez testu WOP)
2021 rok 297 pkt (bez testu WOP)