Wymagania językowe na studiach w języku angielskim

Po zakwalifikowaniu na studia w języku angielskim będziesz zobowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Jeżeli wskażesz, że nie posiadasz odpowiedniego dokumentu, weryfikacja zostanie dokonana przez rozmowę online przeprowadzaną przez komisję ds. weryfikacji znajomości języka wykładowego.