Harmonogram rekrutacji na studia licencjackie dla cudzoziemców

​​​Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany do 15 marca 2024 r.

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 4 czerwca 2024 r.

Studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim

Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym: od 25 czerwca 2024 r. (godz. 13.00) do 11 lipca 2024 r. (godz.15.00).

Studia stacjonarne w języku angielskim

Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR” : od 25 czerwca 2024 r. (godz. 13.00) do 24 lipca 2024 r. (godz. 15.00).

Admissions schedule for undergraduate studies for international applicants

Podstawa prawna:
Uchwała nr 315 Senatu Szkoły głównej Handlowej w Warszawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2024/2025