Harmonogram rekrutacji na studia licencjackie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

​​​Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2022 r. do końca procesu rekrutacji. Przystąpienie do rekrutacji na studia I stopnia będzie możliwe od 22 czerwca 2023 r. od godziny 12.00 (w południe).

Studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim


1.    Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR” : od 22 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

2.    Test z wiedzy o przedsiębiorczości: …………………

3.    Rozmowy potwierdzające znajomość języka polskiego dla kandydatów nieposiadających dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 odbędzie się w terminie wskazanym w ISR.

4.    Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: ……………..
składanie dokumentów : …………………

  • druga tura:

ogłoszenie wyników: …………………….
składanie dokumentów: ………………….. 

  • trzecia tura2:

ogłoszenie wyników: ……………………..
składanie dokumentów: …………………….

5.    Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia:

  • pierwszy termin: ……………………
  • drugi termin: ………………………
  • trzeci termin: ……………………….

*Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.

1 O ile decyzja o przyjęciu na studia nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
3 Z wyłączeniem soboty i niedzieli.

Studia stacjonarne w języku angielskim

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 31 maja 2023 r. do końca procesu rekrutacji.

Przystąpienie do rekrutacji na studia I stopnia będzie możliwe od 22 czerwca 2023 r. od godziny 12.00 (w południe)

A.    Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1.    Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR” : od 22 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 31 lipca 2023 r. (godz. 16.00).

2.    Termin końcowy na edycję zgłoszenia: ……………….

3.    Termin końcowy na akceptację tzw. offer letter: ……………….

4.    Dostarczanie oryginałów wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia2:

  • pierwszy termin: ………………………..
  • drugi termin: ………………….
  • trzeci termin: ……………………..

​*Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.​​

1 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów precyzuje decyzja o przyjęciu na studia.
2 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.​​

Podstawa prawna: