Harmonogram rekrutacji na studia licencjackie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/20​24, dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2023 r.

Studia stacjonarne w języku polskim, studia stacjonarne w języku angielskim i studia niestacjonarne

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”: od 22 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 10 lipca 2023 r. (godz.16.00).

2. Test z wiedzy o przedsiębiorczości (tylko dla kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim): 14 lipca 2023 r.

3. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim: od 18 do 19 lipca 2023 r.

4. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze (dotyczy kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie ISR w dniach 22 czerwca - 10 lipca 2023):

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.
składanie dokumentów 2: od 21 do 26 lipca 2023 r. (do godz. 15.00)

  • druga tura 3:

ogłoszenie wyników: 31 lipca 2023 r.
składanie dokumentów: od 1 do 2 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00)

  • trzecia tura 3:

ogłoszenie wyników: 4 sierpnia 2023 r.
składanie dokumentów: 5 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00)


1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2023 r. (godz. 12:00).
2 Z wyłączeniem niedzieli.
3 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

Rekrutacja uzupełniająca (dotyczy studiów stacjonarnych w języku angielskim i niestacjonarnych) – rozpoczyna się 4 września o godz. 12.00

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR1”: od 4 września 2023 r. (godz. 12.00) do 9 września 2023 r. (godz.16.00).

2. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego, dla kandydatów na studia w języku angielskim: 13 września 2023 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

pierwsza tura:
ogłoszenie wyników: 14 września 2023 r.
składanie dokumentów: od 15 do 16 września 2023 r. (do godz. 15.00)

druga tura2:
ogłoszenie wyników: 20 września 2023 r.
składanie dokumentów: 21 września 2023 r. (do godz. 13.00)
___________________________________

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2023 r. (godz. 12:00).
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.


Podstawa prawna:

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne