Harmonogram rekrutacji na studia licencjackie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/20​25, dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

 

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 4 czerwca 2024 r.

Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym od 25 czerwca 2024 r. (godz. 13.00) do 11 lipca 2024 r. (godz.15.00).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany do 15 marca 2024 r.


Podstawa prawna:

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne