Harmonogram rekrutacji na studia licencjackie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/20​23, dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r. Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.​

Studia stacjonarne w języku polskim

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”: od 22 czerwca 2022 r. (godz. 12.00) do 7 lipca 2022 r. (godz.16.00).

2. Test z wiedzy o przedsiębiorczości: 13 lipca 2022 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 20 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów 1: od 21 lipca 2022 r. (godz. 11.00) do 26 lipca 2022 r. (godz. 15.00);

  • druga tura 2:

ogłoszenie wyników: 28 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów: od 29 lipca 2022 r. (godz. 11.00) do 30 lipca2022 r. (godz. 13.00);

  • trzecia tura 2:

ogłoszenie wyników: 2 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 3 sierpnia 2022 r. (godz. 11.00) do 4 sierpnia 2022 r. (godz. 13.00)


1 Z wyłączeniem niedzieli.

2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

3 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

Studia stacjonarne w języku angielskim oraz studia niestacjonarne

1. Rejestracja kandydatów w ISR1: od 22 czerwca 2022 r. (godz. 12.00) do 7 lipca 2022 r. (godz. 16.00).

2. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego, o których mowa w § 7 ust. 3 US nr 102 SGH z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w SGH w roku akademickim 2022/2023, z późn. zm.: od 12 do 15 lipca 2022 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 20 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów2: od 21 lipca 2022 r. (godz. 11.00) do 26 lipca 2022 r. (godz. 15.00);

  • druga tura2:

ogłoszenie wyników: 28 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów: od 29 lipca 2022 r. (godz. 11.00) do 30 lipca 2022 r. (godz. 13.00);

  • trzecia tura2:

ogłoszenie wyników: 2 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 3 sierpnia 2022 r. (godz. 11.00) do 4 sierpnia 2022 r. (godz. 13.00).


1 Z wyłączeniem niedzieli.

2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

3 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne w języku angielskim oraz studia niestacjonarne

1. Rejestracja kandydatów w ISR1: od 7 września 2022 r. (godz. 12.00) do 10 września 2022 r. (godz. 16.00).

2. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego, o których mowa w § 7 ust. 3 uchwały nr 102 US nr 102 SGH z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w SGH w roku akademickim 2022/2023, z późn. zm.: od 14 do 15 września 2022 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 15 września 2022 r.,
składanie dokumentów: od 16 września 2022 r. (godz. 11.00) do 17 września 2022 r. (godz. 15.00);

  • druga tura 2:

ogłoszenie wyników: 20 września 2022 r.,
składanie dokumentów: 21 września 2022 r. od godz. 11.00 do 13.00.


1 Z wyłączeniem niedzieli.

2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

3 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

Podstawa prawna: