Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2022 r. (godz. 12:00).

Harmonogram dla absolwentów SGH

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”1: od 7 czerwca 2022 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2022 r. (godz.16.00).
2. Sprawdzian kwalifikacyjny2: od 29 do 30 czerwca 2022 r.
3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 12 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów: od 9 sierpnia 2022 r. (godz. 11.00) do 12 sierpnia
2022 r. (godz. 15.00);

  • druga tura3:

ogłoszenie wyników: 25 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 26 sierpnia 2022 r. (godz. 11.00) do
27 sierpnia 2022 r. (godz. 14.00);

  • trzecia tura3:

ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 1 września 2022 r. (godz. 11.00) do 2 września 2022 r. (godz. 13.00).

Harmonogram dla absolwentów innych uczelni

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”1: od 7 czerwca 2022 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2022 r. (godz.16.00).
2. Sprawdzian kwalifikacyjny2: od 29 do 30 czerwca 2022 r.
3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 12 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów3: od 17 sierpnia 2022 r. (godz. 11.00) do 22 sierpnia 2022 r. (godz. 15.00);

  • druga tura4:

ogłoszenie wyników: 25 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 26 sierpnia 2022 r. (godz. 11.00) do 27 sierpnia 2022 r. (godz. 14.00);

  • trzecia tura4:

ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 1 września 2022 r. (godz. 11.00) do 2 września 2022 r. (godz. 13.00).

Podstawa prawna: