Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 31 maja 2023 r. (godz. 12:00).

Harmonogram dla absolwentów SGH

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”1: od 12 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2023 r. (godz.16.00).
2. Sprawdzian kwalifikacyjny2 dla kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim: 29 czerwca 2023 r.
3. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim: od 18 do 19 lipca 2023 r
4. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze (dotyczy kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie ISR w dniach 12-21 czerwca 2023):

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 26 lipca 2023 r.
składanie za pośrednictwem ISR formularza rekrutacyjnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e-dowodu): od 3 do 12 sierpnia 2023 r. (do godz. 15.00)
składanie dokumentów: od 7 do 12 sierpnia 2023 r. (do godz. 15.00)

  • druga tura3:

ogłoszenie wyników: 22 sierpnia 2023 r.
składanie dokumentów: od 23 do 24 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00)

  • trzecia tura3:

ogłoszenie wyników: 29 sierpnia 2023 r.
składanie dokumentów: 30 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00)

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2023 r. (godz. 12:00).
2 Sprawdzian kwalifikacyjny nie obowiązuje kandydatów z trybu naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
3 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

Harmonogram dla absolwentów innych uczelni

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”1: od 12 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2023 r. (godz.16.00).
2. Sprawdzian kwalifikacyjny2 dla kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim: 29 czerwca 2023 r.
3. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim: od 18 do 19 lipca 2023 r
4. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze (dotyczy kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie ISR w dniach 12-21 czerwca 2023):

  • pierwsza tura3:

ogłoszenie wyników: 26 lipca 2023 r.
składanie dokumentów: od 7 do 12 sierpnia 2023 r. (do godz. 15.00)

  • druga tura3:

ogłoszenie wyników: 22 sierpnia 2023 r.
składanie dokumentów: od 23 do 24 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00)

  • trzecia tura4:

ogłoszenie wyników: 29 sierpnia 2023 r.
składanie dokumentów: 30 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00)

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2023 r. (godz. 12:00).
2 Sprawdzian kwalifikacyjny nie obowiązuje kandydatów z trybu naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
3 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

Rekrutacja uzupełniająca (dotyczy studiów stacjonarnych w języku angielskim i niestacjonarnych) – rozpoczyna się 4 września o godz. 12.00

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR1”: od 4 września 2023 r. (godz. 12.00) do 9 września 2023 r. (godz.16.00).

2. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego, dla kandydatów na studia w języku angielskim: 13 września 2023 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

pierwsza tura:
ogłoszenie wyników: 14 września 2023 r.
składanie dokumentów: od 15 do 16 września 2023 r. (do godz. 15.00)

druga tura2:
ogłoszenie wyników: 20 września 2023 r.
składanie dokumentów: 21 września 2023 r. (do godz. 13.00)
___________________________________

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 31 maja 2023 r. (godz. 12:00).
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.Podstawa prawna:

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne