Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 4 czerwca 2024 r. (godz. 13:00).

Harmonogram dla absolwentów SGH

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”1: od 11 czerwca (od godz. 13.00) do 20 czerwca 2024 r. (do godz. 15.00).
2. Sprawdzian kwalifikacyjny2 dla kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim: 3 lipca 2024 r.
3. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim3: od 18 do 22 lipca 2024 r.
4. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 26 lipca 2024 r.
składanie za pośrednictwem ISR formularza rekrutacyjnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e-dowodu): od 1 do 10 sierpnia 2024 r. (do godz. 15.00)
składanie dokumentów: od 6 do 10 sierpnia 2024 r. (do godz. 15.00)

  • druga tura4:

ogłoszenie wyników: 20 sierpnia 2024 r.
składanie dokumentów: 21 i 22 sierpnia 2024 r. (do godz. 13.00)

  • trzecia tura4:

ogłoszenie wyników: 27 sierpnia 2024 r.
składanie dokumentów: 28 sierpnia 2024 r. (do godz.13.00)
 


 

Harmonogram dla absolwentów innych uczelni

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR”1: od 11 czerwca (od godz. 13.00) do 20 czerwca 2024 r. (do godz. 15.00).
2. Sprawdzian kwalifikacyjny2 dla kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim: 3 lipca 2024 r.
3. Rozmowy on-line weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim: od 18 do 22 lipca 2024 r.
4. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

  • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 26 lipca 2024 r.
składanie dokumentów: od 6 do 10 sierpnia 2024 r. (do godz. 15.00)

  • druga tura4:

ogłoszenie wyników: 20 sierpnia 2024 r.
składanie dokumentów: 21 i 22 sierpnia 2024 r. (do godz. 13.00)

  • trzecia tura4:

ogłoszenie wyników: 27 sierpnia 2024 r.
składanie dokumentów: 28 sierpnia 2024 r. (do godz. 13.00)


1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 4 czerwca 2024 r. (od godz. 13:00).
2 Sprawdzian kwalifikacyjny nie obowiązuje kandydatów z trybu naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
3 Z wyłączeniem niedzieli.
4 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
 Podstawa prawna:

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne