Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie dla cudzoziemców

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/20​25.

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 4 czerwca 2024 r. (od godz. 13.00) do końca procesu rekrutacji.

Studia w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR” : od 11 czerwca 2024 r. (godz. 13.00) do 22 czerwca 2024 r. (godz. 15.00).

Studia w języku angielskim

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 11 czerwca 2024 r. (od godz. 13.00) do 24 lipca 2024 r. (do godz. 15.00)

 

Admissions schedule for graduate studies for international applicants

Podstawa prawna: