Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/20​23, dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 10 maja 2022 r. do końca procesu rekrutacji.

Studia stacjonarne w języku polskim (tryb naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH)

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR” : od 7 czerwca 2022 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2022 r. (godz. 16.00).

2. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 12 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów: od 10 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.;

 • druga tura :

ogłoszenie wyników: 25 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 26 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r.;

 • trzecia tura 2:

ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 1 września 2022 r. do 2 września 2022 r.

3. Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia:

 • pierwszy termin: od 16 września 2022 r. do 17 września 2022 r.;
 • drugi termin: od 20 września 2022 r. do 22 września 2022 r.
 • trzeci termin: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.

––––––––-
1 O ile decyzja o przyjęciu na studia nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
3 Z wyłączeniem soboty i niedzieli.
4 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

Studia stacjonarne w języku polskim (powszechny tryb naboru)

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

2. Sprawdzian kwalifikacyjny: od 29 do 30 czerwca 2022 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 12 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów: od 10 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.;

 • druga tura 2:

ogłoszenie wyników: 25 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 26 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r.;

 • trzecia tura2:

ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 1 września 2022 r. do 2 września 2022 r.

4. Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 3:

 • pierwszy termin: od 16 września 2022 r. do 17 września 2022 r.;
 • drugi termin: od 20 września 2022 r. do 22 września 2022 r.
 • trzeci termin: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.
Studia niestacjonarne

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

2. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 12 lipca 2022 r.,
składanie dokumentów: od 10 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.;

 • druga tura 2:

ogłoszenie wyników: 25 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 26 sierpnia 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r.;

 • trzecia tura 2:

ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2022 r.,
składanie dokumentów: od 1 września 2022 r. do 2 września 2022 r.

4.    Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 4:

 • pierwszy termin: od 16 września 2022 r. do 17 września 2022 r.
 • drugi termin: od 20 września 2022 r. do 22 września 2022 r.
 • trzeci termin: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.
 Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne 4

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 7 września 2022 r. do 10 września 2022 r.

2. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: 15 września 2022 r.,
składanie dokumentów: od 16 września 2022 r. do 17 września 2022 r.;

 • druga tura2:

ogłoszenie wyników: 20 września 2022 r.,
składanie dokumentów: 21 września 2022 r.

4. Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 1,4: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.; 

*Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.​

Rozmowa potwierdzająca znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, nieposiadających dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1, odbędzie się w terminie wskazanym w ISR.

––––-

1 O ile decyzja o przyjęciu na studia nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
3 Z wyłączeniem soboty i niedzieli.
4 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

Studia w języku angielskim

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 7 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

2. Termin końcowy na edycję zgłoszenia: 25 lipca 2022 r.

3. Termin końcowy na akceptację tzw. offer letter: 03 sierpnia 2022 r.

4. Dostarczanie oryginałów wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 1:

 • pierwszy termin: od 1 września 2022 r. do 2 września 2022 r.;
 • drugi termin: od 20 września 2022 r. do 22 września 2022 r.;
 • trzeci termin: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.
Rekrutacja uzupełniająca na studia w języku angielskim

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 30 sierpnia 2022 r. do 5 września 2022 r.

2. Termin końcowy na edycję zgłoszenia: 6 września 2022 r.

3. Termin końcowy na akceptację tzw. offer letter: 12 września 2022 r.

4. Dostarczanie oryginałów wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 1:

 • pierwszy termin: od 20 września 2022 r. do 22 września 2022 r.;
 • drugi termin: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.


*Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji​

–––––

1 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów precyzuje decyzja o przyjęciu na studia.
2 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

Podstawa Prawna: