Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/20​24, dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 31 maja 2023 r. do końca procesu rekrutacji.

Studia stacjonarne w języku polskim (tryb naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH)

1. Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, zwanym dalej „ISR” : od 12 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2023 r. (godz. 16.00).

2. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: ……………
składanie dokumentów: ………………

 • druga tura :

ogłoszenie wyników: ………………….
składanie dokumentów: ………………..

 • trzecia tura 2:

ogłoszenie wyników: ………………..
składanie dokumentów: ………………..

3. Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia:

 • pierwszy termin: …………………..
 • drugi termin: ………………………..
 • trzeci termin: ……………………..

––––––––-
1 O ile decyzja o przyjęciu na studia nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
3 Z wyłączeniem soboty i niedzieli.

Studia stacjonarne w języku polskim (powszechny tryb naboru)

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 12 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2023 r. (godz. 16.00).

2. Sprawdzian kwalifikacyjny: ……………………….

3. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: …………………..
składanie dokumentów: ………………..

 • druga tura 2:

ogłoszenie wyników: ………………….
składanie dokumentów: ………………..

 • trzecia tura2:

ogłoszenie wyników: ………………..
składanie dokumentów: ………………..

4. Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 3:

 • pierwszy termin: …………………….
 • drugi termin: …………………….
 • trzeci termin: ………………………
Studia niestacjonarne

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 12 czerwca 2023 r. (godz. 12.00) do 21 czerwca 2023 r. (godz. 16.00).

2. Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze:

 • pierwsza tura:

ogłoszenie wyników: ……………….
składanie dokumentów: ………………

 • druga tura 2:

ogłoszenie wyników: …………………….
składanie dokumentów: ………………..

 • trzecia tura 2:

ogłoszenie wyników: …………………..
składanie dokumentów: …………………..

4.    Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 4:

 • pierwszy termin: …………………..
 • drugi termin: ………………
 • trzeci termin: ………………….
Studia w języku angielskim

1. Rejestracja kandydatów w ISR: od 12 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

2. Termin końcowy na edycję zgłoszenia: ……………..

3. Termin końcowy na akceptację tzw. offer letter: ………………..

4. Dostarczanie oryginałów wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia 1:

 • pierwszy termin: …………………….
 • drugi termin: ………………………
 • trzeci termin: ………………………..

Podstawa prawna: