Władze i skład osobowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego

DYREKTOR - prof. dr hab. Marek Rocki, roma@sgh.waw.pl
WICEDYREKTOR - dr Konrad Walczyk, kwalcz1@sgh.waw.pl

ZAKŁAD BADAŃ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Kierownik Zakładu
- dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH, kmajch1@sgh.waw.pl
dr hab. Marcin Łupiński, mlupin@sgh.waw.pl
dr hab. Ewa Ratuszny, eratus@sgh.waw.pl
dr Sławomir Dudek, sdudek@sgh.waw.pl
dr Grzegorz Konat, gkonat@sgh.waw.pl
dr Konrad Walczyk, kwalcz1@sgh.waw.pl

ZAKŁAD BADAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM

Kierownik Zakładu - dr Marek Radzikowski, mradzik@sgh.waw.pl
Prof. dr hab. Marek Rocki, roma@sgh.waw.pl
dr hab. Tomasz Przybyciński, prof. SGH, tprzyb@sgh.waw.pl
dr Artur Bartoszewicz, abarto1@sgh.waw.pl
dr Barbara Cieślik, bciesl1@sgh.waw.pl
dr Łukasz Olejnik, lolejn@sgh.waw.pl
dr István Tóth, itoth@sgh.waw.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, adel@sgh.waw.pl
mgr Marcin Bojanowski, mbojano@sgh.waw.pl

Wolontariat:
mgr Maciej Piotrowski, mpiotro2@sgh.waw.pl
 

Pracownicy administracyjni:
sekretariat: Hanna Burzyńska, hburzy@sgh.waw.pl
pracownia informatyczna: Robert Goryszewski, rgorys@sgh.waw.pl
mgr Agnieszka Danelczyk, adanel@sgh.waw.pl
mgr Anna Jacygrad, ajacyg@sgh.waw.pl
 

W badaniach Instytutu uczestniczą również:
prof. dr hab. Bartosz Witkowski  
dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
dr hab. Barbara Kowalczyk, prof. SGH
dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
dr Monika Dędys
dr Joanna Klimkowska (Barometr koniunktury)
dr Stanisław Kluza (Koniunktura w bankowości)
dr Piotr Szajner (Koniunktura w rolnictwie)
 

 

 

.