Zakład Badań Koniunktury Gospodarczej

Zakład Badań Koniunktury Gospodarczej działa w strukturze IRG od 1 października 2023 r.

Do podstawowych zadań badawczych Zakładu Badań Koniunktury Gospodarczej należy prowadzenie badań w następującym zakresie:

  •     Badania koniunktury gospodarczej metodą testu;
  •     Rozwój metod i narzędzi badań oraz analizy koniunktury gospodarczej, w tym: metodologia kwantyfikacji danych jakościowych, opracowanie syntetycznych wskaźników koniunktury, problematyka doboru próby;
  •     Modelowanie luki produktowej z wykorzystaniem danych pochodzących z badań koniunktury;
  •     Finanse publiczne;
  •     Historia podatków i doktryn podatkowych, teoria i polityka opodatkowania. 

Do podstawowych zadań dydaktycznych Zakładu należy prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach z zakresu związanego z problematyką badawczą Zakładu, a także uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Do podstawowych zadań organizacyjnych Zakładu należy udział w tworzeniu planów i sprawozdań badawczych i finansowych oraz kształtowanie polityki kadrowej Instytutu Rozwoju Gospodarczego, a także organizowanie konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć naukowych.


PRACOWNICY:

Kierownik Zakładu - dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH,
e-mail:  kmajch1@sgh.waw.pl
ORCID

dr hab. Marcin Łupiński
e-mail:  mlupin@sgh.waw.pl

dr hab. Ewa Ratuszny
e-mail:  eratus@sgh.waw.pl

dr Sławomir Dudek
e-mail: sdudek@sgh.waw.pl

dr Grzegorz Konat
e-mail: gkonat@sgh.waw.pl
ORCID

dr Konrad Walczyk - Wicedyrektor IRG
e-mail: kwalcz1@sgh.waw.pl
ORCID

 

 

 

.