Konferencje Instytutu Rozwoju Gospodarczego

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w ostatnich latach zorganizował następujące konferencje naukowe:

  • 2022 (13-14 października) konferencja naukowa z okazji 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH - Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19
Informacje o konferencji, monografia konferencyjna

Pandemia COVID-19 wywarła silny, negatywny wpływ na polską gospodarkę. Po raz pierwszy od czasu transformacji ustrojowej w Polsce odnotowano recesję. Badacze koniunktury jako pierwsi obserwowali dramat hibernowanych gospodarek. Zgromadzone w tym wyjątkowym okresie dane źródłowe umożliwiły przeprowadzenie wielowątkowej analizy wpływu kryzysu COVD-19 na gospodarki. Konferencja zorganizowana z okazji 50-lecia działalności IRG  była okazją do wymiany opinii międzynarodowego grona badaczy koniunktury gospodarcze i uzyskania odpowiedzi na pytanie o trwałe (długookresowe) skutki ekonomicznej pandemii COVID-19. Pozostałe wątki debaty dotyczyły użyteczności dla polityki makroekonomicznej i uczestników działalności gospodarczej danych gromadzonych w badaniach koniunktury metodą testu, zagadnień monitorowania i prognozowania koniunktury w Polsce i UE, metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy przebiegu procesów gospodarczych oraz wpływu pandemii na wahania koniunkturalne.
Z wykładem specjalnym -  „Sytuacja i perspektywy polskiej gospodarki”  wystąpił prof. Jerzy Hausner.

Monografia konferencyjna pod red. (E. Adamowicz, K. Walczyk)

Okładka publikacji konferencyjnej


Dzień drugi (piątek) 14.10.2022 r.


Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

Uczestnicy konferencji przed gmachem C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Uczestnicy konferencji przed gmachem C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (fot. M. Górski z Archiwum SGH)


Rada Programowa Konferencji

Prof. dr hab. Marek Rocki (Przewodniczący)
Dr Konrad Walczyk (Sekretarz)
Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH
Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP
Dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH
Dr hab. Zbigniew Matkowski

Artykuły prasowe (Gazeta SGH)


Współpraca organizacyjna, patroni medialni

loga NBP, BIK, Rzeczpospolitej, Puls Biznesu Forbes
  • 2015 (9-10 października) Economic Cycles and Uncertainty. Międzynarodowe warsztaty naukowe zorganizowane we współpracy z CIRET/KOF Swiis Economic Institute
Informacje o konferencji

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

W dniach 9-10 października 2015 r. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH we współpracy z CIRET/KOF Swiss Economic Institute zorganizował międzynarodową konferencję naukową (Warsztaty) nt.  Economic cycles and uncertainty.

Jesteśmy obecnie świadkami dynamicznych zmian koniunktury na świecie jak i w Europie. Powodują one wzrost niepewności co do przyszłego rozwoju procesów gospodarczych. Badacze koniunktury dostrzegają zawodność  dotychczas stosowanych metod monitorowania i prognozowania zmian cyklicznych w gospodarce. Jak może być mierzona niepewność? Jaki jest jej wpływ na plany i decyzje przedsiębiorstw i konsumentów, a zwłaszcza decyzje dotyczące inwestycji i oszczędzania? Do pomiaru niepewności i jej wpływu na sytuację  gospodarczą można zastosować  test koniunktury gospodarczej, czy też badania ankietowe w ogóle.

  • 2012 (6-7 grudnia)  Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Business survey - mirror of an economy. Konferencja naukowa z okazji 40-lecia działalności Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.
  • 2007 (18 maja)  Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
  • 2004  (15-17 września) 27 Międzynarodowa Konferencja CIRET: Economic Tendency Surveys and Cyclical Informators. Economic Situation in Countries of Central and Eastern Europe
  • 2002 (7-8 listopada) Badania gospodarki polskiej: Stan bieżący i perspektywy rozwoju

PRACOWNICY IRG SGH UCZESTNICZĄ RÓWNIEŻ W CYKLICZNYCH KONFERENCJACH, FORACH I WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  OŚRODKI NAUKOWO-BADAWCZE  W KRAJU I ZA GRANICĄ.
Ostatnio brali udział (m.in) w:

.