Zakład Badań nad Wzrostem Gospodarczym

Zakład Badań nad Wzrostem Gospodarczym działa w strukturze IRG od 1 października 2023 r.

Do podstawowych zadań badawczych Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym należy prowadzenie badań w następującym zakresie:

  •     Studia teoretyczne  nad rozwojem społeczno-gospodarczym i polityką rozwojową, a w szczególności instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego;
  •     Badania nas współczesnymi procesami i tendencjami rozwojowymi;
  •     Metody ekonometryczne;
  •     Analizy losów absolwentów szkół wyższych, w szczególności kierunków ekonomicznych;
  •     Metodologia ekonomii, a zwłaszcza zastosowanie narzędzi badań społecznych do analizy współczesnych szkół myśli ekonomicznej;
  •     Historia myśli ekonomicznej.

Do podstawowych zadań dydaktycznych Zakładu należy prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach z zakresu związanego z problematyką badawczą Zakładu, a także uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Do podstawowych zadań organizacyjnych Zakładu należy udział w tworzeniu planów i sprawozdań badawczych i finansowych oraz kształtowanie polityki kadrowej Instytutu Rozwoju Gospodarczego, a także organizowanie konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć naukowych.
 

SKŁAD OSOBOWY

Kierownik Zakładu - dr Marek Radzikowski
e-mail: mradzik@sgh.waw.pl

prof. dr hab. Marek Rocki - Dyrektor IRG
e-mail: roma@sgh.waw.pl
ORCID

dr hab. Tomasz Przybyciński, prof. SGH
e-mail: tprzyb@sgh.waw.pl

dr Artur Bartoszewicz
e-mail: abarto1@sgh.waw.pl
ORCID

dr Barbara Cieślik
e-mail: bciesl1@sgh.waw.pl
ORCID

dr Łukasz Olejnik
e-mail: lolejn@sgh.waw.pl
ORCID

dr István Tóth
e-mail: itoth@sgh.waw.pl

 

.