Sytuacja na rynku CF IRG SGH

Barometr Rynku Consumer Finance rośnie i osiągnął poziom długookresowej średniej.

Autor badania:
Sławomir Dudek, sdudek@sgh.waw.pl


Badanie „Sytuacja na rynku Consumer Finance” prowadzone jest we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) od 2006 r.  Wspólne badania zostały zaprojektowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia IRG, zwłaszcza dotyczące badania kondycji gospodarstw domowych. Co kwartał za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych prezentowane są raporty i komunikaty z badań. Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BRCF). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

 

.